of 64277 LinkedIn

Provincies ‘vergeten’ functionerings- en beoordelingsgesprek

Negen van de twaalf provincies hielden vorig jaar bij of er zogeheten Goede Gesprekken werden gevoerd met de medewerkers: de opvolger van het functionerings- en beoordelingsgesprek. Maar wat blijkt? Bijna de helft van de ambtenaren wacht nog steeds op een uitnodiging daarvoor.

Negen van de twaalf provincies hielden vorig jaar bij of er zogeheten Goede Gesprekken werden gevoerd met de medewerkers: de opvolger van het functionerings- en beoordelingsgesprek. Maar wat blijkt? Bijna de helft van de ambtenaren wacht nog steeds op een uitnodiging daarvoor.

Twee provincies, Gelderland en Noord-Holland, doen volgens de Personeelsmonitor Provincies 2020 niet aan Goede Gesprekken. In elk geval houden ze het niet bij. Bij de provincies die dat wel doen, werd met gemiddeld maar 56 procent van de medewerkers minimaal één goed gesprek per jaar gevoerd en geregistreerd. Overigens is er wel sprake van enige vooruitgang: in 2019 vond er bij zeven provincies registratie van de Goede Gesprekken plaats en betrof het gemiddeld 46 procent van de medewerkers met wie minimaal één keer per jaar een zo’n gesprek werd gehouden.

 

Groningen fanatiekst

Het Goede Gesprek dient sinds 2017 ter vervanging van de traditionele cyclus jaargesprekken. Het instrument werd door het A&O-fonds Provincies ontwikkeld in opdracht van de cao-partijen. De provincie Groningen hanteert de tool het meest fanatiek. Uit de Personeelsmonitor blijkt dat met ruim negen op de tien Groningse provincieambtenaren vorig jaar minimaal één zo’n gesprek is gevoerd. Ook Brabant (76 procent), Zeeland (69 procent) en Friesland (68 procent) scoren bovengemiddeld. De provincie Utrecht voerde daarentegen slechts met krap één op de zes medewerkers een Goed Gesprek.

 

Grote verschillen

De vakbonden viel al eerder dat het instrument na drie jaar nog steeds niet goed wordt toegepast. ‘We constateren niet alleen grote verschillen tussen verschillende provincies. Ook binnen een provincie zijn er verschillen en is men afhankelijk van hoe de (HRM-/P&O-)afdeling of de leidinggevende hier wel of geen invulling aan geeft’, aldus de bonden. ‘Als de medewerker zich wil ontwikkelen [] dan moet er sprake zijn van een goed gesprek en moet hij of zij zicht hebben waar de provinciale organisatie naar toe gaat’, zo stelden zij dit voorjaar in hun inzetbrief voor de cao-onderhandelingen. Ze wijzen erop dat een medewerker per jaar recht op minimaal één gesprek met zijn leidinggevende.

Afgesproken is met de werkgevers om nog voor 1 januari 2022 een goed gesprek te voeren over wat er moet gebeuren om het speciaal ontwikkelde instrument wel naar behoren te laten functioneren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos op
Kijk kijk, de pensionado heeft het over plafondambtenaren die al "tig" jaar op de maximum schalen zitten. En wat is de relatie tussen in het max van je schaal zitten en het Goede Gesprek. Volgens mij gaat dit Goede Gesprek primair over de relatie werkgever en werknemer en is bedoeld voor alle schaalniveaus. Of insinueert u hier dat mensen die al jaren op max schaal zitten er per definitie de kantjes van aflopen? Beetje vreemde reactie
Door Bert Bosboom (pensionado) op
Wat een sof, hoe je het ook noemt, er komt blijkbaar geen bal van terecht. Maakt natuurlijk ook niet veel uit voor al die "plafondambtenaren" die al tig jaar op de maximum schalen zitten. Waar is de intrinsieke motivatie van de organisatie???
Door thuiswerker (nvt) op
Een 'goed gesprek' alleen omdat men er recht op heeft wordt een 'moetje'. Misschien heeft niet iedere medewerker hier behoefte aan. Plan een gesprek (of meerdere) in op het moment dat daar wèl behoefte aan is, van een van beide of beide kanten. Of het 'goed' is zal pas achteraf blijken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers