of 58952 LinkedIn

Provincies krimpen harder dan ooit

De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is vorig jaar met 7 procent gedaald. Het aantal fte is vorig jaar met ruim 650 gedaald en ligt daarmee net iets onder de 10.000.Het is de vierde jaar op rij dat de werkgelegenheid in de sector provincies daalt, zo blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies 2013 van het A+O fonds Provincies

De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is vorig jaar met 7 procent gedaald. Het aantal fte is vorig jaar met ruim 650 gedaald en ligt daarmee net iets onder de 10.000.

Noorzakelijke bezuinigingen

Het is de vierde jaar op rij dat de werkgelegenheid in de sector provincies daalt. Het is de grootste daling sinds de eerste meting in 1994, zo blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies 2013 van het A+O fonds Provincies. Een groot deel van de uitstroom is richting een regionale uitvoeringsdienst (RUD) gegaan – een regionaal werkende dienst die een deel van de uitvoerende taken van een provincie, waterschap en gemeenten overneemt. Verder hebben provincies zich tot 2015 de taak gesteld om bezuinigingen te verwezenlijken via personeelsreductie.

 

Zeeland krimpt het hardst

In bijna alle provincies is het aantal fte afgenomen. Procentueel zijn de dalingen het grootst bij de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Drenthe. In die provincies daalde het aantal fte met meer dan 10 procent. Als gekeken wordt naar het aantal fte bij de provincies, krimpt Zeeland het hardst: sinds 2007 is het personeelbestand met een derde gekrompen. Bij de provincies Friesland, Overijssel en Limburg is er sprake van een zeer kleine krimp; minder dan 1 procent.

 

Provincies mannenbastions

In 2013 lag de instroom van nieuwe medewerkers (in aantallen) in de sector provincies op gemiddeld 2,7 procent, de uitstroom op 9,3 procent. De uitstroom bestaat vooral uit mannen – twee op de drie. Provincies blijven desondanks vooralsnog mannenbastions, maar het vrouwelijk aandeel neemt wel licht toe tot 40 procent. Het hoogst ligt dat percentage in Utrecht en Noord-Holland met 46 procent.

 

Weinig cultureel divers

Uit de Personeelsmonitor 2013 blijkt verder dat provincies weinig cultureel divers zijn. Volgens geanonimiseerde gegevens van het ABP – het pensioenfonds voor ambtenaren – bestaat 4,2 procent van het totaal aantal fte uit niet-westerse allochtonen. Dat is zelfs licht lager dan in 2012. Er zijn wel grote verschillen tussen provincies. In Zuid-Holland is iets meer dan één op de tien medewerkers van niet-westerse komaf. De provincies Friesland, Limburg en Drenthe halen die aantallen bij lange na niet, met respectievelijk 0,5, 0,8 en 1 procent.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
De provincie Noord-Brabant heeft veel ex-gediende uitgekotst bij de RUD's. Het gevolg een overschot aan personeel bij de RUD's en een gigantisch tekort aan geld en werk. Maar Dikkertjedap Van den Donk heeft zijn bezuinigingstargets gehaald en heeft handhavend Brabant nog verder de afgrond ingeduwd. En politiek Den Haag grijpt niet in. Bravo piraatjes!! Goed voor mekaar.
Door Jan Everse (Senior technisch medewerker vastgoed ) op
Logisch dat de Provincie Zeeland het hardst krimpt: er zijn 157 provincieambtenaren met vervroegd pensioen gestuurd. Vanaf 57 jaar moesten ze met vervroegd pensioen!
Door Mergoscia (Provincie-ambtenaar) op
Dat in Zuid-Holland iets meer is dan één op de tien medewerkers van "niet-westerse komaf" is lijkt mij logisch. Er werken daar veel mensen van Indonesische danwel Indische afkomst en veel Hindostaanse mensen. Dit omdat deze mensen dan ook graag in Den Haag wonen.
Is het dan de verdienste van de Provincie dat er meer "niet-westers personeel is? Neen, dat denk ik ook weer niet. Andere Haagse bevolkingsgroepen zijn ondervertegenwoordigd bij de Provincie. Het blijft een blank bolwerk. Trouwens de woorden "niet-westerse komaf, "andere Haagse bevolkingsgroepen" en blank vind ik eigenlijk helemaal geen prettige woorden. Voor mij zou iedereen gelijk moeten zijn, ook als gelijkwaardig moeten worden behandeld bij bv sollicitatieprocedures e.d. Iedereen is Nederlander, behalve als je echt een andere Nationaliteit hebt. En dan nog ben je inwoner van Nederland. En val je onder welk pardon danook.
Door Nico op
@Anna, dat kan ik niet uit deze cijfers niet afleiden. Daarvoor moet je o.a. naar leeftijdsopbouw en functiegroepen kijken. Mijn beeld is overigens dat dit langzaam gelijk wordt getrokken nu ook meer oudere hoogopgeleide vrouwen bij de provincie gaan werken. Uit het bericht blijkt dat er meer mannen vertrekken dan vrouwen dus nog even wachten en het wordt een vrouwenbolwerk. Kunnen we daar weer een kop van maken :-)
Door Anna op
Nico, het percentage vrouwen in dienst is niet zo slecht, maar als je naar het percentage van de loonsom kijkt blijkt dat veel lager te liggen. Ofwel: weinig vrouwen in de hogere functies. In die zin dus zeker nog mannenbastions.
Door johanna op
De auteur van dit stuk trekt wel vaker merkwaardige conclusies. Vorige week nog een artikel over het inkomen van de ambtenaar. Het lijkt er op dat artikelen in BB niet meer worden geverifieerd op realiteit voor ze worden geplaatst.
Door Nico op
Mannenbastions? Men heeft 40% vrouwen terwijl men de instroom van nieuw personeel de afgelopen jaren door alle vacaturestops heeft geminimaliseerd. Utrecht en Noord Holland zitten zelfs aan 46 %. Lijkt me een rare uitspraak.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!