of 59082 LinkedIn

Provincies en waterschappen afschaffen

Het afschaffen van de provincies en de waterschappen zou tot besparingen kunnen leiden van 350 miljoen euro bij het rijk en zelfs 1,2 miljard verder in het land. De bestuurskosten op zich zouden ook nog eens 250 miljoen goedkoper uitvallen, aldus de commissie die zich op de heroverweging van het openbaar bestuur in ons land stortte.
14 reacties
Het afschaffen van de provincies en de waterschappen zou tot besparingen kunnen leiden van 350 miljoen euro bij het rijk en zelfs 1,2 miljard verder in het land. De bestuurskosten op zich zouden ook nog eens 250 miljoen goedkoper uitvallen, aldus de commissie die zich op de heroverweging van het openbaar bestuur in ons land stortte.

Ambtenaren
Het aantal politieke ambtsdragers zou bij uitvoering van deze variant van 13.000 naar 1650 gaan.

 

Interbestuurlijk gedoe
De gemeenten blijven dan over als enige decentrale bestuurslaag. Zij en het rijk doen dan de taken van provincies en waterschappen erbij. Dat scheelt een stuk beleidsoverlap en een hoop interbestuurlijk gedoe. Grotere gemeenten zouden op hun beurt weer taken van het rijk erbij kunnen pakken.

 

Opschaling
Een grote opschaling van de 430 gemeenten is dan wel nodig. Er moet worden gekomen tot 25 tot dertig zogenoemde regiogemeenten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank Wouters (Wildlife Management student) op
T------g wat kun je met dit gelul snel mensen overtuigen. Ja, een hoop mensen hier zullen wel denken - Waterschappen... wat doen die allemaal in godsnaam. Nou, een heleboel. Ze houden die sloot achter je huis op pijl, ze houden je voeten droog, en ze zorgen ervoor dat er nog wild leven mogelijk is in het water in Nederland. Ik vind al deze dingen toch best wel van belang, dus om dit nou over te laten aan onwetende en egoistische politici... slecht plan!

"Dat scheelt een stuk beleidsoverlap en een hoop interbestuurlijk gedoe." Als ik denk aan interbestuurlijk gedoe, dan denk ik aan gemeentes, politiek en democratische besluiten. Ik denk dat je met dit plan alleen maar voor meer interbestuurlijk gedoe gaat zorgen.

En ik geloof niks van de cijfers. Die moet je ook niet meteen geloven, want hier hebben we natuurlijk te maken met politiek.

Door aart van joolingen (vergunningverlener bij Rijnland) op
Heel goed idee ons land heeft aan twee bestuurlagen genoeg. Wel opletten dat de afstand tot de burgers niet te groot wordt maar daar kan een goede orgranisatie en goede ambtenaren ook voor zorgen.
Door dutchbird op
Prima idee!
Alleen die 30 super gemeenten is geen goed idee. Denemarken leert dat gemeenten die zo'n 55.000 inwoners tellen nog steeds dichtbij de burger kunnen staan, voldoende vet op de organisatorische botten hebben voor een professionele organisatie en toch wendbaar en slagvaardig blijven (hetgeen grote gemeenten helaas niet lukt, ook niet in Nederland). Boven de 60.000 inwoners neemt de macht van de organisatieonderdelen meer dan rechtevenredig sterk toe. Daar hebben grote bedrijven last van, maar grote overheidsorganen nog veel sterker.
Door Alfred Lensen (AOW-er) op
Het wordt hoog tijd ons hele kleine landje eens te reorganiseren. De structuren zoals we die nu hebben dateren van de tijd dat het snelste vervoer paard en wagen was!
Het enige wat er is gebeurd is dat het aantal gemeenten is afgenomen. Dit kan nog verder worden doorgezet. Krachtige gemeenten met een groot grondgebied hebben geen enkele behoefte aan een provinciale tussenlaag waar men rapporten schrijft om elkaar bezig te houden. Geen burger weet wat de provincies precies doen en toch moet men steeds weer stemmen! Wat een verspilling! En wat een ergernis levert dat op bij de burgers! De zeer lage opkomst bewijst dat keer op keer. Het heeft niets te maken met democratie, alleen maar met instandhouding van (te) oude structuren die door de tijd geheel zijn achterhaald.
Door map van haersma buma (dijkgraaf) op
afgelopen maandag hebben de vng en de unie van waterschappen besloten nauwer te gaan samenwerken. Aangegeven is dat deze vorm van samenwerking in de waterketen 380 miljoen oplevert. Samenvoegen met provincies leidt niet tot dit resulaat. Temeer daar provincies niet uitvoeringsgericht zijn. Water stopt niet bij de gemeente en/of provinciale grenzen.
Overigens structurele wijzigingen vragen jarenlange wettelijke procedures. De afspraken met de vng bieden de beste mogelijkheden op een snel resultaat
Door Esther (senior adviseur) op
Geweldig idee! Een uitvoeringsorganisatie voegen wij een politieke geëngageerde organisatie als een gemeente. Dat geeft een veilig gevoel. Water is eindelijk afgebakend en houdt bij gemeente grens gewoon op! Geen gezeur meer over grondwater problematiek. De voor dijken is de gemeente verantwoordelijk. De gemeenten groter maken we groter en dan is het probleem helemaal opgelost. Zou het echt werken of houden wij elkaar hiermee alleen maar bezig?
Zonder dollen:
Wat werkt bij opheffen waterschappen voegen bij Rijkswaterstaat als regionale directie.. En de rest? We houden ook elkaar behoorlijk bezig op basis van wantrouwen en controle.. Dat stopt niet als gemeente taken over nemen. Als we dit nu anders zouden insteken. En eens iets meer verantwoordelijkheid gaven aan de basis van de organisatie: de medewerker. Dan kan een deel van de controle op de controle ter controle worden opgeheven....
Zou dat iets zijn?
Door K. Martinet (raadslid) op
Als het ooit zover komt hoop ik dat de Fransen ons land weer eens binnenvallen om de democratie hier te herstellen. Dan krijgt elke plaatselijke gemeenschap (stad, dorp) krijgt weer zijn eigen gemeentebestuur. Herkenbaar, betrokken, korte lijnen, blije burgers. De provincies worden departementen, en Parijs wordt onze hoofdstad.
Is dat geen aantrekkelijke gedachte?
Door Bart op
In reactie op Sam Schoenen:
Be en Lux = Ok maar alleen tot aan de taalgrens.
Door Bart op
Laten ze opschieten! Ik kan niet wachten om jaren van mijn wachtgeld te gaan genieten!
Door Henk (Adviseur) op
Vreemd dat er niks gezegd wordt over minder departementen. Waarom alleen decentraal bezuinigen...?