of 59854 LinkedIn

‘Prinsjesdag te rooskleurig over pensioenen’

De koepel van pensioenfondsen stelt dat het CPB in de macro-economische verkenning zich heeft gebaseerd op oude cijfers. ‘De berekeningen zijn sinds de sterke rentedaling in de laatste maanden achterhaald’, aldus de Pensioenfederatie in reactie op de Prinsjesdagcijfers.

In de op Prinsjesdag gepresenteerde macro-economische verkenningen wordt een te rooskleurig beeld geschetst over de ontwikkeling van de pensioenen. De berekeningen van het CPB zijn volgens de Pensioenfederatie ‘achterhaald.’

De koepel van pensioenfondsen stelt dat het CPB in de macro-economische verkenning zich heeft gebaseerd op oude cijfers. ‘De berekeningen zijn sinds de sterke rentedaling in de laatste maanden achterhaald’, aldus de Pensioenfederatie in reactie op de Prinsjesdagcijfers. ‘Het beeld is een stuk somberder dan wordt geschetst in de macro-economische verkenningen. Als de situatie niet verbetert, pakken de verlagingen stukken groter uit.’ De kortingspercentages die het CPB in de macro-economische verkenningen noemt, zijn met 0,2 à 0,3 procent aanzienlijk lager dan de 5 tot 8 procent verlagingen waarvoor pensioenfondsen waarschuwen.

Dekkingsgraad
Alle fondsen worden volgens de koepelorganisatie door deze ontwikkelingen geraakt. Zo werd eerder deze week bekend dat de dekkingsgraad voor het ambtenarenpensioenfonds ABP is gedaald tot onder de kritische grens van circa 95 procent: eind augustus werd een dekkingsgraad van 88,6 procent genoteerd. De dekkingsgraad is in een maand met 5,3 procentpunt gedaald. Kortingen op de ambtenarenpensioenen wordt daarmee steeds reëler.

De ontwikkeling van de economie mag dan wel rooskleurig zijn, zoals in de Troonrede werd geschetst, ‘het opvallende is dat gepensioneerden hier niet van profiteren’, aldus de Pensioenfederatie. ‘Ook de pensioenopbouw van werkenden staat onder druk. De laatste maanden is de situatie sterk verslechterd.’

Langdurig negatief effect
Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter van de Pensioenfederatie, zegt dat de situatie zorgwekkend is voor iedereen die pensioen opbouwt of pensioen ontvangt. ‘Over de hele linie van pensioenfondsen leidt de combinatie van negatieve rentes, nieuwe parameters en nieuwe UFR in combinatie met onzekere factoren als Brexit en de handelsoorlog tot een somber toekomstbeeld. Ook fondsen die er tot nu toe altijd goed voor stonden, worden plotseling geconfronteerd met extreem lage premiedekkingsgraden en met een actuele dekkingsgraad die onder de 100 schiet.’

Dat leidt volgens haar tot langdurig negatieve effecten op het pensioen en de pensioenopbouw van miljoenen gepensioneerden en deelnemers. De Pensioenfederatie gaat in overleg met de minister, ‘om te zoeken naar oplossingen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door vermogensbelasting (netto-betaler) op
@ Door Petra op 23 september 2019 13:44

Al op papier is deze nieuwe wijze van vermogensbelasting heffen (vanaf 2022) razend ingewikkeld. Laat staan als straks de praktijk (adviseurs) ontwijkingsconstructies en slimme trucs gaan toepassen.
Waarom toch dit rupsje nooit genoeg gedrag van onze overheid? Geef de burger eigen verantwoordelijkheid om voor zijn/haar oude dag te sparen. Maak een ruime vrijstelling van 3-4-5 ton in Box3 en laat werkende en spaarzaam levende burgers met rust.
Door meersparen.nl - (communicatie) op
@ Ben (informatiebeheerder) :

Als je zoals ik zelf voor je oude dag spaart wordt je elk jaar door de overheid via de Box3-heffing bestolen. Door de inkomstenbelasting in Box3 over je spaargeld boer ik er elk jaar op achteruit!
Geef de burger meer eigen verantwoordeljkheid en verhoog het vrijgestelde bedrag in Box 3 tot bijvoorbeeld 500.000 euro.
Door Ben (informatiebeheerder) op
Geef nu eens iedereen de vrijheid zelf te sparen voor het aanvullend pensioen en houdt de AOW geindexeerd. Als het ABP zo klunst met beleggingen en miljarden verspeelt op de beurs MIJN GELD laten ze dan een partij goud kopen als ze geen verstand van beleggen hebben. Sorry, maar beleggen kan ik ook en als ik het verpruts dan is het mijn geld! Lage rekenrente of niet, duurbetaalde krachten zitten in dure gebouwen interessant te doen door te stellen dat ik als Jan Onbenul geen verstand van geld heb, terwijl intussen mijn pensioen verdampt. Eerst niet indexeren, dan korten en wel meer premie betalen, langer doorwerken etc. HET IS MIJN GELD. UITGESTELD LOON. Het aanvullend pensioen regel ik toch zelf 10 keer beter! Kom nou. Begin met 25 jaar te sparen elke maand € 200 en zonder rente zit je al op bijna 100.000 na 40 jaar. En dan is het ook meteen helemaal van jou. Ook als je met 68 de pijp uitgaat.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het is niet reëel, zoals premier Rutte net bij de algemene beschouwingen beweerde, om bij een gemiddeld rendement van 7% over de laatste 30 jaar voor de toekomstige (!!!) pensioenverplichtingen uit te gaan van het meest ongunstige scenario van de rekenrente voor de pensioenfondsen. Dat is bij het vullen van de huidige pensioenpotten de laatste 50 jaar ook niet gebeurd en leidde zelfs tot een uitname van het Rijk bij het ABP, welke -tegen de huidige condities- wordt getaxeerd op ruim 60 miljard euro. Ook zijn onder bij recente minder gunstige economische omstandigheden bij de ambtenaren pensioengelden gebruikt voor inkomenspolitiek.
In de toekomst zullen zich bovendien eveneens schommelingen in de rendementen van de pensioenfondsen blijven voordoen.
Het is daarom redelijker voor de rekenrente het Europese gemiddelde van 2,3% aan te houden i.p.v. 0 of 1%. In de huidige situatie wordt te veel nadruk gelegd op conservatief financieel gedachtengoed (Dijselbloem/Knot) i.p.v. financieel economische verwachtingen.
Mede in het kader van het gesloten pensioenakkoord voorspel ik dat het korten op pensioenen zal leiden tot een massale uittocht van gepensioneerden bij de vakbonden.
Door Callme@ (Pie Neut) op
Mij valt iets anders op. Het ABP, eerder al eens leeggeroofd door "de politiek" werd en wordt geleid door ex-politici die er een leuke versnapering aan hebben: veel geld voor weinig werk. Met als resultaat een slechtere performance dan echte pensioenfondsen. Begrijpelijk maar toch jammer.
Door Mark op
Pensioenfondsen hebben jaarlijkse rendementen van 5-10% per jaar. De pensioenpotten worden dus fors gevuld. Door een rekenrente van 1% worden de pensioenen onnodig gekort.
Sterker nog de pensioenen zijn al 10 jaar niet geïndexeerd. Dus gepensioneerden zijn er minimaal 15% op achteruitgegaan. Daarmee zijn de prijzen het afgelopen 10 jaar gestegen !!
Naarmate je er meer over nadenkt, is dit absurd
Door Joop (medewerker) op
E 1500 miljard, daarvan de pensioenen betalen inclusief indexering zal tot gevolg hebben dat het een paar miljard zakt, blijft over E 1500 miljard min een beetje en dat zou dan in de toekomst niet meer renderen? Want daar gaat men van uit.
Door Spijker (n.v.t.) op
Pensioenfondsen worden al sinds 2009 door Dijsselbloem en Knot (DNB) gedwongen om zich arm te rekenen. Jong en oud zijn/worden tegen elkaar uitgespeeld. Niet indexeren treft later ook de pensioenen van jongeren. De huidige reserves van ruim E 1500 miljard zijn nu al voldoende om meer dan 50 jaar voor alle generaties te overbruggen.
Door Jan op
En de oplossing ligt zó voor de hand: een vaste rekenrente, al was het maar 3 procent. Daar valt niemand zich een buil aan.