of 64621 LinkedIn

Principeakkoord cao gemeenten

Vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en werkgevers VNG en WSGO hebben een principeakkoord voor een cao gemeenten bereikt. Gemeenteambtenaren krijgen er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Opvallend is de ‘bonus’ van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd.

De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en de werkgevers VNG en WSGO hebben een principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten bereikt. Gemeenteambtenaren krijgen er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Opvallend is de ‘bonus’ van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd.

Bonus
Na een paar uurtjes slaap hebben de onderhandelaars vandaag het principeakkoord cao gemeenten getekend. Naast de loonsverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en van 2,4 procent per 1 april 2022 kunnen gemeenteambtenaren dus ook nog in de loop van 2022 een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto (naar rato dienstverband) tegemoet zien.

Corona-onkostenvergoeding
Die 'bonus' bestaat uit 300 euro 'corona-onkostenvergoeding'. De overige 900 euro is pensioengevend. Werkgevers die in 2021 collectieve bedragen hebben betaald in het kader van corona, in de vorm van lokale thuiswerkvergoedingen, bonussen, toelagen, uitkeringen of gratificaties, dienen die af te trekken van de coronaonkostenvergoeding van 300 euro. Lokale afspraken worden daarbij gerespecteerd.


Thuiswerkvergoeding
Daarnaast wordt de thuiswerkvergoeding voor 2022 net als voor rijksambtenaren 2 euro netto per dag. Anders dan rijksambtenaren krijgen gemeenteambtenaren geen thuiswerkbudget van 750 euro. Dat bedrag zit verstopt in de ‘bonus’ van in totaal 1200 euro. Voor 2023 gaan de partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao.

Minimumloon
Verder hebben de partijen afgesproken dat per 1 januari 2021 het minimumloon voor iedereen minimaal 14 euro wordt. Volgens FNV Overheid hebben 10.000 van de 185.000 gemeenteambtenaren daar direct baat bij. Ook blijft de sociale zekerheid gehandhaafd. De arbeidsongeschiktheidsregeling blijft op drie jaar staan en de nawettelijke werkloosheidsuitkering blijft ook bestaan. De partijen gaan samen nut en noodzaak van de huidige aanvullingen op de sociale zekerheid voor arbeidsongeschikte medewerkers onderzoeken. Het gaat hierbij om de bijdrage van de cao-afspraken aan zowel inkomenszekerheid als re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.


Meer keuzevrijheid
Tot slot kunnen alle werknemers vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en op 1 januari 2023 krijgen zij zes bovenwettelijke vakantiedagen extra. Ook komt er meer keuzevrijheid bij het inzetten van ouderschapsverlof. De vakbonden zullen het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan de leden die er van 22 november tot en met 19 december over kunnen stemmen, vertelt Marieke Manschot, bestuurder van FNV Overheid. Ze spreekt van 'erg moeizame onderhandelingen'. 'De eerste inzet bestond uit een nullijn en afschaffen van de bovenwettelijke sociale zekerheid. Dan maak je geen lekkere start.'


Fatsoenlijke financiële basis

Er is toen snel overgegaan op het actietraject met een online demonstratie en een werkonderbreking in Amsterdam, vertelt ze. Na het verstrijken van het ultimatum kwam de VNG met een nieuw bod. 'Daarna ging het snel. De VNG wilde er ook uitkomen. Zij beseften dat zij met iets fatsoenlijks zouden moeten komen. Dat is gelukt.' Manschot is vooral 'ontzettend blij' met de 14 euro minimumloon. 'Dit is een stevig signaal naar andere cao’s en de landelijke politiek om ieder mens in Nederland een fatsoenlijke financiële basis te geven.'

Ledenraadpleging

Volgens werkgeversvoorzitter Ton Heerts heeft het geduurd, 'maar we hebben uiteindelijk een robuust resultaat: afspraken die passen bij de tijd en ook voor het komende jaar duidelijkheid bieden'. 'We zijn trots op dit principeakkoord. Nu is het aan onze leden om zich erover uit te spreken.’ Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst op 27 januari 2022, want dan is de vergadering van het VNG-bestuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ron (ambtenaar) op
De CAO is te treurig voor woorden. Kijk alleen al naar het inflatiepercentage voor dit jaar en de compensatie vanuit de CAO.. Laat staan volgend jaar waar de inflatie nog verder zal oplopen. Daarnaast gaat ons IKB er ook nog op achteruit. Dit kunnen weinig mensen een goed idee vinden lijkt me.
Door U. Mannoesingh (NWW uitkering) op
Welke rechten heeft een ex-ambtenaar, die een NWW uitkering van de Gemeente ontvangt en Ziek wordt. b.v. Kanker. Ik heb hierover niets kunnen lezen.
Door ha ha (haha) op
De bonden durven!: zie onderstaand bericht van e bond, laatste alinea: " Alleen met een meerderheid van stemmen is er sprake van de nieuwe cao en kan je rekenen op alle (financiële) voordelen die zijn overeengekomen. " Haha, wat een lef!
Door Zwarte Piet (Zwarte piet) op
Deze is ook interessant:https://vng.nl/sites/default/files/vng_ikb_folde …
op pagina 2 lees je hoe het ikb is opgebouwd: o.a. 0,8% wat vroeger 2 dagen bovenwettelijk verlof is. Die 0,8% die je direct bij salaris krijgt verdwijnt dus ook (!). Beste mensen, laat je goed informeren op ALLE punten, ipv de bond die maar de helft communiceert
Door oh ja (medewerker) op
ter aanvulling op mijn voorganger: twee dagen bovenwettelijk verlof is eerder omgezet naar 0,8% IKB wat je nu ook nog kwijt raakt. in mijn geval per maand uitbetaald wordt. Dat betekent direct een loonsverlaging!!!!
Door Willem de Horde (Bestuurder FDO-MHA (CMHF)) op
JOUW STEM TELT PRINCIPEAKKOORD CAO GEMEENTEN 2021-2022
Op 3 november 2021 hebben de gezamenlijke bonden en de VNG een principeakkoord gesloten voor de cao gemeenten 2021 – 2022, zie di@LOog 26-2021 verzonden 4 november 2021.

Om meer uitleg te geven over de inhoud van het principeakkoord organiseren de bonden drie digitale bijeenkomsten. We geven dan uitleg over het proces, het principeakkoord en er is ruimte voor vragen, zoals bijvoorbeeld over het hoofdstuk Vitaliteit & Verlof en de € 14,-.

Je kunt aansluiten bij één van de volgende digitale bijeenkomsten:
18 november, 23 november en 25 november 2021.
Alle online bijeenkomsten zijn van 09.30 tot 11.30 uur.

Je kunt je hier registreren voor één van de drie bijeenkomsten. Uiterlijk 1 dag voor de door jou gekozen bijeenkomst ontvang je de link naar de bijeenkomst.

En dan is het aan onze leden! Van 22 november tot 19 december kunnen leden van de vakbonden hun stem uitbrengen. Alleen met een meerderheid van stemmen is er sprake van de nieuwe cao en kan je rekenen op alle (financiële) voordelen die zijn overeengekomen. Laat deze kans dus niet voorbij gaan, word lid en stem mee!

Graag tot bij één van de online bijeenkomsten!

Gezina ten Hove CMHF
Marieke Manschot en Fred Bos FNV Overheid
Juan Schot CNV Overheid
Door samen gevat (samengevat) op
Voor jullie gaan stemmen, even samengevat:
- Loonsverhoging is erg mager t.o.v. de inflatie en inflatieverwachting
- De meeste collega's schieten erbij in bij de harmonisatie van bovenwettelijk verlof
- Verlofsparen, leuk, maar een te kopen IKB uur wordt opeens 17% duurder.  En de bonden zijn vergeten te regelen dat dit bij het VERKOPEN van verlofuren ook zou moeten gelden: bij verlofuren krijg je die 17% dus NIET. We worden opgelicht waar we bij staan.
Consequentie: collega's in de uitvoering die regelmatig over moeten werken om het gedaan te krijgen en hun verlof niet "op"  krijgen, worden genaaid als ze deze (terecht) willen verkopen.
En let op! De bonden vermelden nergens verlof kopen fors duurder wordt. Vergeten zeker? of achterwege gelaten omdat het wel erg slecht wordt zo.
Door Pietje ( HR) op
@ Jan, je zegt '90% van de werknemers krijgt een 13e maand', waaruit blijkt dit? Zonder bronvermelding wellicht ook 'aantoonbaar valse informatie' maar ik ben benieuwd....

Vakantiegeld spenderen aan een opleiding is fiscaal zeer aantrekkelijk gebeurd meer en meer merk ik.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners

Whitepapers