of 61869 LinkedIn

Politiek primaat blijft rechtspositie ambtenaar inperken

Anderhalf jaar is er onderhandeld over normalisering van de Cao Gemeenten, waarbij het is gelukt bestaande arbeidsvoorwaarden één op één te laten overgaan.

Anderhalf jaar is er onderhandeld over normalisering van de Cao Gemeenten, waarbij het is gelukt bestaande arbeidsvoorwaarden één op één te laten overgaan. Maar een volledige normalisering is het niet, en dat steekt FNV-onderhandelaar Bert de Haas.

Er zijn volgens De Haas goede compromissen gesloten. ‘Ik omschrijf het als redelijk en evenwichtig’, zegt hij. Vooraf bestond bij de bonden wel de vrees dat er zou worden getornd aan de boven- en nawettelijke uitkeringen, omdat die boven de markt uitstijgen. ‘De overheidswerkgevers vonden dat niet marktconform, want: te royaal. Wij zeiden: het is niet de bedoeling dingen aan te passen, de bedoeling is dit in overeenstemming te brengen met het Burgerlijk Wetboek. Gaan werkgevers aan de voorkant proberen bepaalde rechten af te pakken, dan gaan wij ook nieuwe dingen vragen. Zo ver is het niet gekomen.’

Zeggenschap
Maar helemaal tevreden is de vakbondsman niet. ‘De bedoeling was dat werknemers binnen de sector overheid dezelfde positie zouden hebben als binnen een marktpartij. Dat is niet het geval, ook niet met deze genormaliseerde cao. De ambtenaar is nog steeds gebonden aan het ambtelijk statuut en aan het tuchtrecht. Ook heeft hij te maken met het politiek primaat, wat zijn positie inperkt.
Daar verandert de normalisering niets aan. Op dit punt staat een overheidswerknemer op achterstand.’

Die achterstand zit ‘m volgens De Haas in de zeggenschap. ‘Als in een bedrijf de directie besluit een afdeling te sluiten, dan moet de OR daarover adviseren. Sluit een gemeente een afdeling – als bepaalde werkzaamheden worden afgestoten – dan is dat een politiek besluit dat niet hoeft te worden voorgelegd aan de OR. Zeggenschap van overheidswerknemers is dus niet genormaliseerd. Daarom ben ik blij dat het lokaal overleg overeind blijft, dan is er nog steeds een bond aanwezig die kan opkomen voor de werknemers.’

Principiële weigering
De vakbonden vonden en vinden dat ook op dit vlak de rechtspositie moet worden gelijkgetrokken, ‘maar daar weigert de politiek aan mee te werken’, zegt D Haas. ‘Dat was ons streven maar dat hebben we niet weten te realiseren. We wilden: behoud van rechten, voorkomen van bezuinigingen, mogelijkheid van geschilbeslechting en lokaal overleg, én normalisering op het gebied van politiek primaat. Dat laatste hebben we niet binnengehaald door de pertinente en principiële weigering van de politiek om hier iets aan te doen.’

Lees het volledige interview in Binnenlands Bestuur nr. 8 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
"Op dit punt staat een overheidswerknemer op achterstand". Ik vraag me al geruime tijd af op welk punt de gemeenteambtenaren ooit op een voorsprong hebben gestaan? Elke CAO doet onder voor de markt en de overige overheidsdiensten.

In navolging op bericht Henk:
Geen CAO. Een werkgever die enkel kijkt wat kunnen we nog verder bezuinigen op de personeelskosten. Vb. in algemene dienst van 7.00 - 22.00 uur (d.w.z. geen overuren). Cafetaria-model om zeep geholpen.
Geen paashaas of een paas-stol. Vermindering van toch al schaarse verlof-/vakantie-uren aanstaande.
En niet te vergeten verplicht aangesloten bij een grote politiek bedrijvende pensioen-hobby-club die niet met geld om kan gaan.
Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien tijd om 'de haas', die kennelijk niet weet hoe de hazen lopen, eens te vervangen? Hij had deze onderhandelingen beter parallel kunnen laten lopen met de huidige CAO - onderhandelingen. Er is nog op gewezen! Maar bij sommige onderdelen van het FNV hebben ze helaas nou niet bepaald het buskruit uitgevonden.
Door alexander (oud-raadslid, oud-ambtenaar) op
Ja het trendvolger schap. Ondanks het feit dat de hoogste landelijke cao scores werden geëlimineerd bij het bepalen van de hoogte van de trend voor ons ambtenaren, vond de landelijke politiek dat deze nog veel te hoog werd. Goed werkgeverschap heet dat.
Door de vries (ambtenaar) op
Bert de Haas 'vergeet' het belangrijkste politieke primaat te noemen dat in stand blijft waardoor van een echte normalisering geen sprake is en ook nooit zal zijn. Dat is politieke primaat op het vaststellen van de financiele ruimte voor meer uitgaven of het beperken daarvan. En daar valt dus ook de loonruimte onder. Dat blijft uiteindelijk en politiek besluit voorafgegaan door CAO-onderhandelingen die die naam niet mogen hebben. Ofwel: van mij mogen alle extaatjes ingeleverd worden in ruil voor herstel van het trendvolgerschap: de loonontwikkeling in de publieke sector volgt zonder onderhandeling de loonontwikkeling in private sector.
Door Henk op
Eindelijk!
Dus nu ook een leaseauto, volledige 13e maand, bonusssen, participatie in effecten, marktconforme loonsverhoging en businessclass vliegen?