of 65101 LinkedIn

Platform met alle informatie over weerbare gemeente

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Integriteitsvraagstukken, agressie en intimidatie aan de balie, aanpak van ondermijning, beveiliging van gemeentehuizen of bestuurders. Ze vallen allemaal onder het kopje ‘weerbare overheid’. Onder die naam heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag een platform gelanceerd waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Duidelijk is dat alles is gericht op integrale beveiliging.

Brede aanpak
Integrale beveiliging is ‘een brede en samenhangende aanpak van verschillende beveiligingsaspecten van een organisatie’, opent het platform dat gemeenten moet helpen bij het inrichten van die integrale beveiliging. Dat begint met het opstellen van een helder strategisch kader en duidelijke afspraken over de aansturing. Bewustwording, voorbereiding en continuïteit spelen hier een belangrijke rol. Door het verbinden van informatiebeveiliging, fysieke beveiliging, personele beveiliging en integriteit gaat het hele beveiligingsniveau omhoog, breng je veiligheidsrisico’s terug tot een voor de organisatie aanvaardbaar niveau en maak je de organisatie weerbaarder en veiliger.

Maatschappelijk ongenoegen
‘Er is altijd maatschappelijk ongenoegen en chagrijn en dat wordt nu uitvergroot met corona’, aldus de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve, voorzitter van de taskforce Onze Hulpverleners Veilig en bij de (digitale) lancering aanwezig. ‘Baliemedewerkers hebben er het eerst mee te maken en de mensen die de telefoon opnemen, maar ook boa’s. Het is belangrijk om voor en achter je mensen staan.’ Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie van BZK, wijst erop dat er in vier jaar tijd veel is veranderd: meer aandacht voor cybersecurity, ondermijning en integriteit en ook meer bedreigingen. ‘We zien steeds meer voorbeelden dat het niet goed gaat. Daar moeten we samen met andere overheden beleid op maken. En het is allemaal onderdeel van de weerbare organisatie.’

Kwetsbaar
Volgens Verhoeve moeten de verantwoordelijken uitstralen dat ze heel trots zijn op de ambtenaren. ‘Zij komen van alles tegen op straat. We moeten zeggen: dik applaus voor de ambtenaren.’ Verhoeve heeft zelf ook te maken gehad met een bedreiging. ‘Iedereen weet waar ik woon. Je bent de herder van de kudde, maar daardoor ook kwetsbaar. Er kwam een boze burger aan de deur om een bezwaarschrift te overhandigen. Ik was thuis, maar ik kan ook niet thuis zijn en mijn dochter van 9 wel. Dat is geen fijn gevoel. Als ambtsdrager ben je aan te spreken, maar het kan soms intimiderend overkomen.’ Kuijpers benadrukte dat ‘we een norm hebben gesteld dat we dit niet willen’. ‘Ga nou aangifte doen. Wees niet te stoer. Bij de burgemeester is het nog te verantwoorden, maar de familie niet. Dat is een andere emotie.’

Extra budget
Kuijpers noemt het nieuwe platform weerbare overheid een goed voorbeeld van informatiedeling tussen gemeenten. ‘Dit is een goed thema voor het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden en wethouders. Over een paar maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om het te agenderen. Zet het in de overgangsdossiers en neem nieuwe raadsleden erin mee.’ De burgemeester is de hoeder van de integriteit, weet Verhoeve en als burgemeester doet hij ook mee aan de intakes van kandidaat-wethouders. ‘Zie dat als een kans.’ Kuijpers vertelt dat er extra budget is voor weerbaar bestuur. ‘Het kost geld en dat is ook geregeld. Hoe de verdeling van dat geld eruit komt te zien wordt nu uitgewerkt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers