of 64277 LinkedIn

Plasterk teleurgesteld over weigerambtenaren Tholen

Tholen heeft onlangs drie trouwambtenaren aangenomen die geen homoseksuele stellen willen trouwen. De ambtenaren zijn benoemd vlak voordat op 1 november een nieuwe wet in werking trad die juist verbiedt om weigerambtenaren aan te nemen.
18 reacties

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vindt het ‘niet fraai’ en ‘teleurstellend’ dat de gemeente Tholen onlangs drie trouwambtenaren heeft aangenomen die geen homoseksuele stellen willen trouwen. De ambtenaren zijn benoemd vlak voordat op 1 november een nieuwe wet in werking trad die juist verbiedt om weigerambtenaren aan te nemen.

Geest van de wet
D66 vindt dat de Zeeuwse gemeente hiermee tegen de geest van de wet heeft gehandeld, ook al was die nog niet van kracht. Plasterk is het met D66 eens, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. ‘Het gaat hier om het ontwijken van de wet, maar niet om het ontduiken.’ De minister heeft de kwestie inmiddels met de nieuwe burgemeester besproken, maar die had hier geen bemoeienis mee omdat ze pas per 15 november in dienst is gekomen.

Valreep
D66 suggereerde om de contracten van de drie nieuwe ambtenaren tijdelijk te maken. Maar volgens Plasterk is het aan het gemeentebestuur om eventueel in te grijpen. Hij weet niet of er nog andere gemeenten zijn die op de valreep ambtenaren in dienst hebben genomen die geen vrouwen- en mannenstellen willen trouwen.

Weigeren
De nieuwe wet is er gekomen op initiatief van D66. Onder de oude wet mochten trouwambtenaren nog wel weigeren homohuwelijken te sluiten. Gemeenten moesten dan wel regelen dat daarvoor een andere ambtenaar beschikbaar was. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gijsbert op
Onno aannemen, die kan dat vast wel en dan hoeft hij ook niet op wachtgeld. Er zijn meer mensen teleurgesteld in Plasterk dan andersom. Typisch zo'n managersbestuurder opmerking.
Door JeTe op
Citaat van de vermoorde Pim Fortuyn, ook homo:

"Het homohuwelijk vind ik eerlijk gezegd nogal lachwekkend en de noodzaak ervan kan ik nauwelijks inzien. Het huwelijk is een instituut dat wereldwijd is gereserveerd voor een verbintenis tussen man en vrouw, met het oogmerk het eventueel daaruit voortvloeiende gezin van de nodige juridische, sociale, emotionele, mentale en culturele bescherming te voorzien. Het heeft mij zeer verbaasd hoe gemakkelijk de heteroseksuelen hebben berust in de openstelling van dit instituut voor gelijkgeslachtelijke verbintenissen. Kennelijk is het huwelijk als instituut voor velen van relatieve betekenis of gunnen ze dat ook aan homo’s vanuit een idee van gelijkberechtiging. Nodig was het niet: het geregistreerde partnerschap bood vrijwel alle rechten en plichten die bij het huwelijk horen en de ceremonie ten stadhuize week nauwelijks af van die van een huwelijk.

Nee, het instemmen met het homohuwelijk heeft veel weg van het op de spits drijven van de gelijkheid. Nederland gaat daarin op velerlei terrein veel te ver, waardoor het verschil, dat ook recht van bestaan heeft, wordt teruggebracht tot het maaiveld van de polder. Dat is niet alleen een verarming van het bestaan, maar ook een nodeloze inperking van de ruimte om te leven met verschillen”
---

Alleen al vanwege de grenzeloze haat en vervolgingsdrang die achter het verbieden van de zogenaamde weigerambtenaar zit, is het prachtig dat er toch nog drie overgebleven zijn. Wie zijn hier nu eigenlijk de engerds, de extremisten, de fanatiekelingen?
Door Fritz op
Om te beginnen, ik heb niets tegen het homohuwelijk, maar wel wat tegen de drammerigheid waarop nu de discussie wordt gevoerd. Als er in iedere gemeente ambtnaren zijn die het homohuwelijk willen voltrekken, waarom zouden andere ambtenaren dat dan, vanwege (religieuze) gewetensbezwaren, niet mogen weigeren? Het effect is het zelfde: In iedere Nederlandse gemeente kunnen homosexuele koppels in het huwelijk treden. Wat is dus het probleem? Geen enkel probleem. De stelling dat ambtenaren gewoon de wet moeten uitvoeren klinkt redelijk, maar kennelijk meten we daar wel met twee maten: Als het gaat om het niet meer ondersteunen van uitgeprocedeerden, dan vinden we het ineens wel acceptabel dat de wet niet wordt uitgevoerd en dat er toch ondersteuning wordt geboden. Dan volgt er geen reactie van Plassterk dat die niet fraai en teleurstellend is.
Door Logica op
@Cor:
misschien dat u me dan kunt uitleggen waarom dat dan weer niet geldt voor een eenmalige Babs?
Ook die moet toch gewoon de wet uitvoeren?
Zie de circulaire van dhr Plasterk.
Door Cor (gepensioneerd gemeenteambtenaar) op
Ambtenaren dienen gewoon de wet uit voeren. Wenst de ambtenaar daarop in bepaalde gevallen een uitzondering te maken dan moet hij geen ambtenaar zijn. NB: de trouwambtenaar heeft bij zijn benoeming verklaard de wet getrouw uit te zullen voeren. Zo simpel is het.
Door V.Haaropdetanden (Lezer BB) op
@JeTe In Soedan en Quatar zijn ze het roerend met jou eens. Als ik jou was zou ik eens aan emigreren denken, want voor jouw extreme denkbeelden is hier gelukkig nooit meer een meerderheid te krijgen.
Door Logica op
Ik blijf het vreemd vainden dat er Babsen zijn, als het om een "gewoon" takenpakket van een ambtenaar hoort. Consequent handelen betekent ook geen bijzondere trouwambtenaren meer benoemen maar domweg de gewone ambtenaar vd burgerlijke stand het huwelijk laten sluiten. Maar blijkbaar vindt men huwelijk toch geen gewoon iets en stelt men "bijzondere ambtenaren"aan. mara die bijzondere ambtenaren mogen dan weer niet bijzonder zijn....
Door Hugo (bestuurder/ambtsdrager PKNgemeente) op
@TIP ik ben het van harte met je eens en verafschuw de reakties van JeTe. Wat een engerd!
Plasterk moet ballen tonen en de besluiten van Tholen vernietigen als zijnde willens en wetens handelend in strijd met de wet. Het hoort tot de taak van ambtenaar van de burgelijke stand om mensen die dat willen te trouwen en daarin geen onderscheid te maken, want dat maakt de wet ook niet!
Door Willem op
@Je Te "Het huwelijk is een instituut dat door mensen is ingesteld"Ja, duh?! Door wie anders, God, Allah, of welke andere door mensen verzonnen grootheid dan ook?
De mensen die het hebben ingesteld kunnen de vorm van het instituut vervolgens ook aanpassen: mannetje - mannetje, vrouwtje - vrouwtje. En als ambtenaar doe je vervolgens gewoon je werk. Klaar.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Publieke functies dienen uitgevoerd te worden zonder oordeel v.w.b. rang, stand, religie, sekse, seksuele voorkeur, ras of anderzijds. Dat een gemeente deze TRUC heeft doorgevoerd mag hen zeker verweten worden. Zij tonen hiermee een laatdunkendheid richting overheid-, wet- en regelgeving. Dit dient dan ook gewoon teruggedraaid te worden. Men wist van het komst van de wet en men dient als zodanig ook daarnaar te handelen. Ook mogen in deze degenen die dit hebben bewerkstelligd terecht worden gewezen; "het nog even onze zin doorvoeren" is een kleuterklasgehalte die niet binnen de overheid past!

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers