of 65101 LinkedIn

Pestende ambtenaren kunnen financieel worden gestraft

Als pestende ambtenaren niet stoppen met hun praktijken kan de werkgever loon en periodieken inhouden. Minister Plasterk wees hierop bij het beantwoorden van Kamervragen naar aanleiding van een artikel va Binnenlands Bestuur.

Het loon van een pestende ambtenaar kan worden ingehouden. Zo staat er in de rechtspositieregeling van Rijksambtenaren bijvoorbeeld dat er maximaal een half maandsalaris kan worden ingehouden. Individuele overheidswerkgevers hebben ook de ruimte om dit soort maatregelen te nemen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op Kamervragen naar aanleiding van een artikel dat onlangs op Binnenlands Bestuur verscheen.

Crisis

De Kamerleden Kerstens en Fokke (PvdA) eisten opheldering van de minister over dit verhaal. Daarin werd gesteld dat ambtenaren over het algemeen grotere pestkoppen zijn dan gemiddeld. ‘Dit komt onder meer door de politieke omgeving waarin ze werken, maar ook door de crisis. Onveilig gevoel versterkt de neiging tot pesten,’ vertelt Laura Willemse van de stichting Pesten op de Werkvloer. Internationaal onderzoek wijst echter uit dat er nóg een belangrijke oorzaak is. Ambtenaren zijn door hun geringe mobiliteit simpelweg tot elkaar veroordeeld.

 
Gouden kooi 

Ambtenaren lopen zelfs bijna vijf keer zoveel kans op pesten op het werk dan ieder andere werknemer concludeerde onderzoeker, Guy Notelaers van de Universiteit van het Noorse Bergen.  ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat ambtenaren tot de grootste risicogroep behoren om gepest te worden,’ vertelt hij in het magazine van Pesten op de Werkvloer.  ‘Misschien komt dat omdat ze bij wijze van spreken opgesloten zijn in een gouden kooi: ze worden vrij goed betaald, hebben werkzekerheid en genieten van uitgesteld loon in de vorm van pensioen.’

 

Sancties
Sancties voor pestende ambtenaren zijn er wel degelijk, oppert de minister. 'Ambtenaren zijn wettelijk verplicht zich als een goed ambtenaar te gedragen. Doen zij dat niet, dan kunnen zij disciplinair worden gestraft. (...) De disciplinaire straffen variëren van een schriftelijke berisping tot strafontslag. Ook financiële maatregelen zijn mogelijk.  (...) Elke overheidsorganisatie heeft hier ook zijn eigen verantwoordelijkheid in en elke situatie betreffende pesten is anders. Daarom leg ik overheidsorganisaties niet van bovenaf op hoe om te gaan met het (financieel) straffen van pestende ambtenaren, gedragsregels of de pestcultuur.' 

Niet herkenbaar
Minister Plasterk herkent de uitkomsten van de onderzoeken overigens niet in de dagelijkse praktijk, zo laat hij weten. ‘Er is mij geen Nederlands onderzoek bekend dat specifiek gericht is op de oorzaken van pesten onder ambtenaren. Meerdere factoren zijn van invloed op het ontstaan van pesten. Uit TNO- onderzoek blijkt dat het in de werksituatie gaat om factoren als; de organisatie van werkprocessen, de stijl van leidinggeven, de organisatiecultuur, de communicatie, de taakverdelingen en structurering van werkprocessen en werkdruk.’

Omgekeerd
En ook wat betreft het veronderstelde verband tussen baanzekerheid en de toename van pesten komt hem niet bekend voor. Sterker nog, hij beweert zelfs het omgekeerde. ‘Uit internationaal onderzoek blijkt dat hoe groter de zekerheid op een baan is, hoe kleiner het risico op ongewenst gedrag. Zoals ik aangaf bij vraag twee, zijn meerdere factoren van invloed op het ontstaan van pesten. Ik zie het bespreekbaar maken van pesten en het met elkaar vast stellen van gedragsregels als belangrijkste insteek voor individuele overheidsorganisaties om pestgedrag op de werkvloer aan te pakken,’ aldus de minister.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door weggepeste ambtenaar op
Verwacht in de praktijk geen sancties in de richting van de pesters.! Bij de gemeente Haarlem afdeling juridische zaken loonde het groepspesten door een gefrustreerd groepje en werden ze tegelijkertijd uiteindelijk ook beloond door een opwaardering naar sr. juridisch adviseur. Een interimmanager uit de vaste flexpool (geen jurist) van de gemeente regelde dit. Eind goed al goed, maar niet voor de weggepeste sr. juridisch adviseur. Gelijk gekregen na drie jaar bij de Nationale Ombudsman, de Inspectie SOZA en het UWV, maar de Centrale Raad van Beroep draait het ontslag ook volgens jurisprudentie nooit terug. Zelfs niet als het aandeel in de impasse de werkgever voor 100% wordt aangerekend. De eerste incompany cursus die ik bij de gemeente bij indiensttreding kreeg, heette : "Hoe vang ik een rat?" en "Hoe word ik een rat?". Dit is de titel van twee managementboeken over dit thema. Een slechte cultuur met de daarbij behorende waarden en normen houdt zich zelf in stand. Een bezwarencommissie bij ontslag kent deze gemeente niet; het horen bij het voornemen tot ontslag was gedelegeerd aan een juridische uitzendkracht die onder directe leiding/aansturing van de strategisch jurist (ook zijnde integriteitsmedewerker!) van HRM werkte die ook de ontslagbrief had geschreven. Het horen bij bezwaar gebeurde door het hoofd van het concern met de advocaat die het ontslag al van meet af aan had voorbereid met alle bijbehorende trucs (totaal door deze advocaat gedeclareerde kosten via WOB-verzoek ontvangen nu omstreeks 145.000 euro) . De destijds verantwoordelijke wethouder en de gemeentesecretaris moesten bijna tegelijkertijd om andere redenen aftreden en met ontslag en gaven aan in dit soort situaties altijd de adviezen van HRM op te volgen.
Ook de pestende leidinggevenden van Arthur Gotlieb (NZA) zijn weer begeleid naar een andere baan en met behoud van hun salaris! Er is op dit moment een enorme werkgelegenheidsmarkt op het gebied van integriteit bij de overheid gaande en dan met name om protocollen op te stellen en vertrouwenspersonen op te leiden. Vertrouwenspersonen worden door HRM gekozen. Bij Haarlem traden ze tijdens mijn procedure alle vier tegelijkertijd af (2 werkten bij HRM en 1 bij dezelfde hoofdafdeling).
Door Hendrikus (Klokkenluider misbruik corruptie praktijken Hoogeveen.) op
Pestende ambtenaren.
Dat het binnen de overheid een puinhoop is. is me niet ontgaan ! Het word tijd voor een ander belijd. Pestende ambtenaartjes heen zenden naar de w w consulent ! Zonder enige financiele tegemoetkomingen ! Opruimen deze rotzooi ! Vriendelijke groet , klokkenluider misbruik corruptie praktijken Hoogeveen Alescon Assen Drenthe. H. Okken.
Door Anoniem op
Een collega pest onderhuids en zeer vilein helaas naar mij. De Team manager is op de hoogte en vind het ook allemaal heel vervelend voor mij. En ik mag ten alle tijde bij hem komen als het de spuigaten uitloopt. Dat doe ik dus. Met als resultaat, haar wordt de hand boven het hoofd gehouden. Zij en ik kunnen allerhande coaching krijgen. Fijn hoor maar zij gaat gewoon door. Want ja het beoordelingsgesprek komt er binnenkort aan en dan moet zij toch laten zien dat ze enorm haar best doet voor een goede samenwerking. En ik krijg als antwoord; het zou fijn zijn als je minder klaagt. Daar ontplof Ik van want ik mocht ten alle tijde komen en als je komt vinden ze je lastig. Ben gewoon aan het werk en negeer haar. Kan je zeggen dat geeft mij rust. Maar aan pest gedrag wordt binnen de overheid niks aangedaan. Nee wij zijn een sociale wwerkgever. Dat zal best maar sluit je ogen niet voor iets wat je wel weet.
Door Paul Kemperman op
@Jan,

Je ziet het pas als je het doorhebt (Johan Cruijff).
Dat gold ook voor mij. Ik zag het te laat en kon het toen nog bijna niet geloven.

Zie: http://bit.ly/1wskjph
Door Janneke (directeur) op
De vraag is vooral hoe los je het op. Nieuwe mensen kan helpen maar kan t ook verergeren want die zijn juist kwetsbaar. De top vervangen kan niet want de pestkoppen zijn er nog. De pestkoppen vervangen leidt tot andere pestkoppen. En het slachtoffer vervangen kan ook niet. Een hele nieuwe organisatie als enige oplossing?
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Hulde voor de reactie van Kees in een wereld vol Waterlanders.
Door Jan op
Zou ik dan toch een uitzondering zijn? In alle ruim 40 jaren dat ik ambtenaar ben geweest bij drie gemeenten heb ik nog nooit iets gemerkt van pesten op het werk, noch wat mezelf aangaat, noch wat anderen betreft. Het kwam gewoonweg niet voor, nergens in die drie organisaties.
Door jhr. van Avezathe en Zottegem (kritisch ambtenaar) op
Beste collega-ambtenaren,
Als ik deze reacties lees, dan schrik je toch echt. Dat het fenomeen wegpesten bestaat, heb ik jaren geleden zelf persoonlijk ervaren. Door een integere vertrouwenspersoon en een verder escalerende situatie is er uiteindelijk toen een veranderingsproces op gang gekomen. Ik ben er zelf ook flink door veranderd, heb geleerd te relativeren en zaken met humor te bekijken. Maar het was wel een situatie van een euromunt op zijn kant. Op zulke momenten sta je er alleen voor. Het gebeurt echter altijd door mensen die zelf een flinke deuk in hun persoonlijkheids-structuur hebben. Mijn redding was ook dat ik veel kennis en deskundigheid heb opgedaan in het vrijwilligerswerk. Uiteindelijk kon ik benoemen en hard maken dat een vrouwelijke interim-manager kampte met een stevige vorm van
borderlinesyndroom, waardoor ze mensen met grove intimidatie tegen elkaar uitspeelde om zelf te overleven. Toen ze mij langere tijd begon te chanteren, heb ik het probleem gewoon rustig benoemd. Dan is het een situatie van zij of ik eruit. Tot mijn stomme verbazing ontstond er geen bulderende conflict, maar een verdrietig huilen. Ieder maakt een persoonlijke keuze op moeilijke momenten in het leven, maar sinds die tijd ben ik (kader)lid van CNV Publieke Zaak. Juist betrokken ambtenaren kan het zomaar overkomen. Ik vind dit nu geen onderwerp om grappen over te maken, want het kan mensen echt voor de rest van hun leven kapot maken. Advies : Ga er niet voor om je gelijk te halen, maar wel om precies te kern te raken en mensen vol in het gezicht te confronteren met hun gedrag. Niet zelden hebben ambitieuze managers en besatuurders namelijk een ernstige persoonlijkheidsstoornis, zo blijkt uit literatuuronderzoek. Probeer ook een oordeel zo lang mogelijk te voorkomen, het zet je zelf vast. Oordelen is uiteindelijk aan de rechter. Zo volg ik ook met grote interesse het dossier van Jos van Rey. Interessant is te zien welke rol alle hielenlikkers en paladijnen daarbij hebben gespeeld.
Door Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
@Kees,

Bedankt voor je bemoedigende woorden.
Door Jannie op
Een vriend van mij is onlangs door zijn naaste collega's bij een omgevingsdienst dusdanig onderhanden genomen gedurende het jaar dat hij er werkte, dat hij uiteindelijk ziek thuis zat en nu zonder werk zit. Toen hij zijn leidinggevenden er op wees dat hier sprake was van een duidelijk geval van pesten op het werk, werden de wenkbrauwen opgetrokken. Men had geen idee wat het inhield. Uiteindelijk zitten de desbetreffende pesters nog lekker op hun plek met hun verworven rechten en zit deze vriend thuis met nog nul eigenwaarde over. Dat zal niet gaan helpen bij zijn sollicitaties naar een nieuwe betrekking... Wel heeft hij inmiddels ontdekt dat uit de zelfde organisatie inmiddels meer mensen thuis zitten nadat hen het werken onmogelijk werd gemaakt en de werksfeer werd verpest. Vreemd dat uiteindelijk de 'slechteriken' gewoon hun praktijken voort kunnen zetten zonder enige vorm van sanctie en de slachtoffers de problemen mogen meenemen. Een reactie van de minister zoals deze is laf en slap. Hij heeft zelf duidelijk weinig ervaring met dit soort praktijken...

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers