of 59185 LinkedIn

Persoonsgebonden Basis Budget goeddeels ongebruikt

De meeste medewerkers in de waterschapssector maken tot op heden geen gebruik van hun Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van vijfduizend euro. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia.

Loopbaanontwikkeling is voor in de waterschapssector werkzame ambtenaren niet echt een issue. De meeste medewerkers maken tot op heden geen gebruik van hun Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van vijfduizend euro.

Dat blijkt uit onderzoek van Panteia. Sinds 1 januari 2016 hebben alle bij de waterschappen werkzame ambtenaren  recht op een PBB van vijfduizend  euro. Dat budget kunnen ze binnen vijf jaar besteden aan persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Het PBB maakt deel uit van de nieuwe cao voor de waterschappen. Voorheen hadden waterschappen een collectief opleiding- en ontwikkelbudget van 2,5 procent van de totale loonsom. Sinds 1 januari 2016 is dat 1 procent op organisatieniveau aangevuld met het PBB voor iedere medewerker.

 

Geen issue

Uit het onderzoek van Panteia, uitgevoerd in opdracht van de waterschappen, blijkt dat nog maar een gering deel van de medewerkers gebruik maakt van het PBB. ‘Veel medewerkers lijken nog te wachten met de besteding van hun PBB’, aldus de onderzoekers. Dat zou enerzijds komen doordat voor veel medewerkers – met name buitendienstmedewerkers – loopbaanontwikkeling ‘niet echt een issue is.’ Anderzijds blijken ook veel medewerkers hun keuze rustig te willen overdenken en er de tijd voor te nemen.

 

Zelfregie

De meeste waterschappen leggen het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de besteding van het PBB bij de medewerker. Medewerkers zijn zich volgens de onderzoekers echter over het geheel genomen nog onvoldoende bewust van de zelfregie die van hen wordt verwacht. ‘Om zowel leidinggevenden als werknemers bewust te maken hoe het PBB kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit, is het volgens waterschappen belangrijk om de boodschap te blijven herhalen over het hoe en waarom van het PBB’, zo stellen de onderzoekers.

 

Doorschuiven geld

De meeste waterschappen reserveren jaarlijks voor het PBB duizend euro per persoon in de begroting. PBB-gelden die aan het eind van het jaar niet zijn opgebruikt, worden verschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. Sommige respondenten zien dat niet als het meest ideale scenario. De kans bestaat namelijk dat bestedingsaanvragen niet allemaal kunnen worden gehonoreerd als alle medewerkers tegelijkertijd het PBB zouden opnemen.

 

Gesprekstraining

In het algemeen blijkt dat er meer nodig is om de inzet van het PBB te  faciliteren en stimuleren dan alleen communicatie over de inhoud en de  werkwijze. Sommige waterschappen zetten daarom in op het trainen van leidinggevenden om met medewerkers een goed gesprek te kunnen voeren over hun ontwikkeling. Medewerkers tijdelijk laten veranderen van werkzaamheden of werkplek helpt volgens sommige respondenten ook om ze te stimuleren na te denken over de inzet van het PBB.

In het algemeen verwachten de waterschappen dat het volledig begrote bedrag aan PBB in vijf jaar tijd zal worden besteed door de medewerkers.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos (beleidsmedewerker) op
Op het PBB zat ook vrijwel niemand te wachten. Wie bij de CAO-onderhandelingen dacht dat medewerkers zoiets zouden willen heeft niet goed naar zijn achterban geluisterd. Dit soort zaken moet uit een algemeen budget worden gefinancierd en niet uit een persoonlijk budget. Hoe dom kun je zijn te denken dat iedereen hetzelfde wil.
Door Jan op
Wedden dat ze dat geld liever als loon in handen hadden gehad?