Correctiemaatregel
Volgens FNV komt de aanstaande premiestijging niet als een verrassing, gelet op de forse premiedaling bij ABP in de afgelopen jaren. De bond sprak daarbij van een 'correctiemaatregel'.


Extra kosten
De hogere premie bij ABP zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. FNV rekent voor dat 70 procent van de extra kosten voor rekening komt van de werkgevers, in dit geval de overheid. De overige 30 procent wordt door werknemers, dus ambtenaren en leraren, betaald.


Verlaging pensioenuitkering
De discussie over de hogere premie staat los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de dekkingsgraad bepaald of pensioenen met ingang van volgend jaar daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Bij ABP dreigt een mogelijke verlaging, gelet op de dekkingsgraad van 90,7 procent eind september. (ANP)