of 60775 LinkedIn

Pensioen ambtenaren dit jaar niet verlaagd

Ambtenarenpensioenfonds ABP verlaagt de pensioenen dit jaar niet. Dat bevestigde het grootste pensioenfonds van Nederland dinsdag, op basis van eerste ramingen over de financiële positie eind vorig jaar.
17 reacties

Ambtenarenpensioenfonds ABP verlaagt de pensioenen dit jaar niet. Dat bevestigde het grootste pensioenfonds van Nederland dinsdag, op basis van eerste ramingen over de financiële positie eind vorig jaar.

Dekkingsgraad
ABP liet vorige week al doorschemeren dat een verlaging van de pensioenen niet nodig zou zijn. De dekkingsgraad is, net als bij andere grote fondsen, de afgelopen maanden dankzij de aantrekkende rente en oplopende koersen op de aandelenmarkten wat herstelt ten opzichte van de dieptepunten die eerder vorig jaar werden bereikt.

Verhoging niet aan de orde
Het fonds blijft wel voorzichtig over de vooruitzichten voor de komende tijd. 'Economische voorspellingen wijzen op een blijvend lage rente en lagere rendementen', stelde voorzitter Corien Wortmann-Kool. 'Voor onze deelnemers betekent dit dat verhoging van pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet aan de orde zal zijn. En verlaging is de komende jaren ook niet uit te sluiten. ABP zal zich blijven inzetten om zijn financiële positie verder te verbeteren.'

Andere fondsen
Ook de andere grote pensioenfondsen hoeven dit jaar niet te korten op de pensioenen. Zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT konden vrijdag al bevestigen dat dit niet nodig was. Bij de fondsen dreigden onlangs nog ingrepen omdat hun financiële situatie zich rond een kritiek niveau bevond. Of het voor hen nodig is om in 2018 alsnog te snijden in de pensioenen en de pensioenopbouw wordt pas over ongeveer een jaar beoordeeld. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door korten nu! (-mag voor alles betalen-) op
"Zeker 1,6 miljoen Nederlanders zouden in 2017 meer kwijt zijn aan hun pensioenpremie dan vorig jaar.
Zo'n 30 procent van de premiebetalers aan pensioenfondsen krijgt dit jaar met een premiestijging te maken, meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van eigen onderzoek onder alle bedrijfstakpensioenfondsen.
Van de 54 bedrijfstakpensioenfondsen heeft een derde de premies verhoogd. In sommige gevallen ging het om stijgingen van meer dan 2 procentpunt. Vrijwel geen enkel fonds heeft de premie substantieel verlaagd."
Bron: Nu.nl
Maar korten op de pensioenen van de groepen die te weinig premie hebben betaald is uit den boze! Want pensionado's zijn toch zoooo zielig.
Door Henk op
Een betere kop zou zijn: pensioen ambtenaren alweer niet verhoogd. Bb insinueeert (namens BiZa) dat ambtenaren blij mogen zijn.........
Door H. Wiersma (gepens.) op
@N.A. Denker. Is juist, maar de invoering van het middelloon heb ik ook meegemaakt. Daarentegen t/m 2008 niets gemerkt van lagere pensioenpremies.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Doorwerken tot 67 (glazenwasser). U kunt nu wel sarcastisch reageren maar dat vind ik een zwaktebod. Ik heb nog collega's meegemaakt die mede dankzij mijn VUT-premie en aanvulling vanuit de collectieve pensioenpot al met 55 jaar eruit gingen. Ik bedankte voor een uitgeklede VUT-regeling, werkte met veel plezier door tot 65 en MOEST er toen uit en aan een niet-geïndexeerd en fiscaal gediscrimineerd pensioen beginnen. Voor ons gold nog geen keuzepensioen, want dan zou ik daar zeker wel gebruik van hebben gemaakt. Natuurlijk maakt het veel uit of je fysiek een zwaar beroep hebt of niet, maar het probleem is in het verleden geweest dat toen er op dat punt discussie ontstond bijna iedereen opeens een zwaar beroep had, zodat die optie schielijk is weg gemoffeld. Net zoals er een keuzepensioen is (hoe langer doorwerken hoe hoger pensioen) zou er wellicht ook een keuze-AOW moeten zijn, waarvoor dan hetzelfde geldt. Langer doorwerken is meer AOW. Maar bij een volksverzekering is dat vooralsnog geen doen, omdat er geen relatie is tussen premiebetaling en uitkering, alleen tussen domicilie en uitkering. Wat dat betreft werkt de AOW buitengewoon nivellerend, maar dat is weer een ander verhaal. Overigens zijn de generaties in de loop der tijd wel op steeds latere leeftijd gaan werken. Bij mijn generatie gingen velen al met vijftien- of zestienjarige leeftijd werken en moesten nog hun hele loon afdragen aan hun ouders omdat die dat hard nodig hadden. Nogmaals het blijft altijd lastig om tussen generaties aan pakketvergelijking te doen. Jongeren van nu zijn in veel grotere welvaart opgegroeid dan bijvoorbeeld de babyboomers, maar de arbeidsmarkt is er inmiddels niet beter op geworden door die veel te dikke flexibele schil. Daar hebben ook mijn kinderen last vanen als kaderlid van de vakbond tracht ik daarin naast anderen wat aan te doen. Ik gun u een mooie oude dag met een goed, geïndexeerd en niet fiscaal gediscrimineerd pensioen.
Door doorwerken tot 67 (glazenwasser) op
@@Door Edmond van Ooijen
Ja hoor, U heeft 47 jaar gewerkt. Poeh poeh. Dat is een uitzondering. Ik roep de Remkesregeling in herinnering, Operatie Centurion bij Philips. Allemaal regelingen waardoor mensen er met 57-58-59 jaar 'uit' konden met 70-80% van hun laatstgenoten salaris. Wel eens de regelingen bij Defensie bekeken: op 55 jaar met pensioen! Wij mogen doorwerken en doorbetalen tot 67 of 68 jaar.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ N.A. Denker (Ambtenaar)
Het middelloonstelsel is al geruime tijd geleden ingevoerd dus veel post-actieven hebben daar al mee te maken gekregen. Aan de andere kant hebben veel huidige werkenden ook nog jaren lang te maken gehad met eindloonstelsel en die rechten zijn gewoon geconserveerd en dus niet aangetast. Het contrast is dus veel minder groot dan u suggereert, te meer daar met de invoering van het middelloonstelsel ook de franchise werd aangepast zodat de effecten van de stelselwijziging beperkt bleven. Daar komt nog bij dat de huidige post-actieven vaak jaren lang AOW- en VUT premie hebben betaald voor generaties die daar zelf niet aan hadden bijgedragen maar er wel optimaal van profiteerden. Met andere woorden "pakketvergelijkingen" tussen generaties blijft altijd moeilijk. Latere generaties zijn bijvoorbeeld in veel grotere welvaart opgegroeid dan eerdere generaties en dat wordt maar al te graag over het hoofd gezien. Je kunt dus beter de handen ineen slaan ongeacht je leeftijd en je georganiseerd inspannen om het bijna beste pensioenstelsel ter wereld zoveel mogelijk intact te laten (behoudens modificaties bijvoorbeeld in verband met de gewijzigde arbeidsmarkt) in plaats van elkaar het licht in de ogen niet te gunnen. Dat laatste zou toch niet moeten kunnen want iedereen heeft toch ouders en grootouders en vaak ook kinderen en later kleinkinderen. Dan heb je toch het beste met elkaar voor en ga je elkaar geen vliegen afvangen, laat staan je als generaties tegen elkaar laten uitspelen.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Door korten nu! (voorzitter adviescollege diversiteit Aruba)
Met 58 met de VUT? Vertel eens? Gooi niet alle post-actieven op een hoop. Ik heb 47 jaar gewerkt, ook geboren in (19)47. De VUT werd vlak voor de babyboomers er na 30 jaar VUT-premie betalen van hadden kunnen profiteren afgeschaft dan wel tot op het bot uitgekleed. Dus u zwamt maar wat. Korten op pensioenen betekent ook korten op de pensioenopbouw van huidige actieven. En de huidige post-actieven worden helemaal niet ontzien, integendeel fiscaal zwaar gediscrimineerd in strijd met artikel1 van de Grondwet. Voorbeelden? Houdbaarheidsbijdrage (voorheen Bos-belasting), Wet Uniformering Loonbegrip, fiscalisering van de AOW en Belastingplan 2016. Voeg daar aan toe het nFTK waardoor pensioen al jaren niet meer worden geïndexeerd en dat zal daardoor ook vele komende jaren ook niet gaan gebeuren ook (dus ook de pensioenopbouw van huidige actieven blijft nominaal gelijk en zal reëel dus dalen)., alsmede het eigen risico in de zorg (onze generatie moest premie-technisch nog solidair zijn met ouderen) en de afbraak van zowel extra- als intramurale zorg. Verdiep u eerst eens in wat zaken alvorens er onzin over uit te kramen.
Door Jan op
De banken erbij halen is flauw. Daar kon het in het verleden niet op. Dat is nu wel anders. Nee, vergelijk het met andere grote pensioenfondsen die allemaal al op 24 % pensioenpremie of zelfs meer zitten. En ja, ook met middelloon in plaats van eindloon. De huidige werkende ambtenaren betalen gewoon veel te weinig pensioenpremie. En de gepensioneerde ambtenaren lopen al 12 % indexatie mis, terwijl de ambtenarensalarissen wèl groeiden.
Door N.A. Denker (Ambtenaar) op
@ Wiersma

Het feit dat de huidige gepensioneerden lang rond de 24% premie betaalden, terwijl de huidige generatie een lager percentage betaalt, maakt dat de huidige ambtenaren (naar uw mening) niet moeten klagen. Echter, voor die betaalde premie werd dan ook een pensioen ontvangen op basis van eindloon. De huidige generatie zal pensioen ontvangen op basis van middelloon en dus een aanzienlijk lager pensioen!
Door ABP-pensioen 1% korten ! (netto-betaler) op
@@Door Pensionado op 4 januari 2017 10:57

Bij de meeste banken is er altijd sprake geweest van een premieVRIJ pensioen. Dat is pas de laatste jaren gewijzigd in de zin dat de werknemers ook een beetje pensioenpremie betalen.