of 60831 LinkedIn

Overleg over gelijktrekken verlofdagen van start

De wens van werkgevers en vakbonden om het verschil in verlofregelingen tussen gemeenten terug te dringen, kost sommige gemeenteambtenaren mogelijk een aantal verlofdagen. Nu is het nog zo dat elke gemeente er een eigen regeling op nahoudt.

De wens van werkgevers en vakbonden om het verschil in verlofregelingen tussen gemeenten terug te dringen, kost sommige gemeenteambtenaren mogelijk een aantal verlofdagen. Nu is het nog zo dat elke gemeente er een eigen regeling op nahoudt.

 

Gesprekken tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers over het gelijktrekken van de verlofregelingen zijn, voorafgaande aan de echte onderhandelingen over een nieuwe gemeente-cao, vorige week begonnen. In een proces van co-creatie proberen de partijen en betrokkenen op voorhand met één gezamenlijk advies te komen met betrekking tot de gewenste harmonisering. Het streven is dat op 2 december klaar te hebben.

 

Vertrekpunt voor de verkenning is de huidige situatie bij gemeenten, waarin er naast het voor iedereen gelijke wettelijk verlof er lokaalgeregeld bovenwettelijk verlof is. De omvang van dat lokale verlof verschilt en is soms op individueel niveau gekoppeld aan leeftijd, dienstjaren en/of salarisschaal en op collectief niveau aan lokale feestdagen. Inzet is een eind te maken aan bestaande verschillen in lokale en individuele verlofuren en te komen tot één regeling voor alle werknemers. De ene gemeente kent bijvoorbeeld een veel riantere seniorenregeling dan de andere. Het aantal leeftijdsdagen kan variëren van één tot zes extra dagen.

 

De strijd bij de harmonisatie gaat volgens cao-onderhandelaar Bert de Haas van FNV Overheid straks over welk maximum wordt aangehouden bij het middelen. ‘De werkgevers zullen aan de onderkant gaan zitten’, verwacht hij. In de co-creatiefase worden volgens Sietske Pijpstra van het College voor Arbeidszaken nog helemaal geen stellingen betrokken. ‘Er worden slechts mogelijkheden verkend’, zegt ze.

 

Onderdelen van de besprekingen zijn ook het verkennen van de opties om via interne flexibilisering tot terugdringen van externe inhuur te komen en het mogelijk maken van flexibel en bewust belonen. Voor co-creatie is gekozen om zo veel mogelijk gemeenten en medewerkers te betrekken bij het cao-proces. Dat moet het draagvlak vergroten voor de latere cao-afspraken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertus (Observer) op
Wat gebeurt er nu als een gemeente besluit tot een hoger (dan CAO) salaris voor iedere ambtenaar (puur hypothetisch)? Gaat de FNV dan ook hiertegen ageren? Kan iemand ook aangeven waarom de FNV van deze dagen af wil? De leden zijn duidelijk tegen.
Gek he dat ik nooit maar dan ook nooit lid wordt van deze eigen gereide club!
Door Robert (gemeenteambtenaar) op
De ene gemeente geeft uitvoering aan generatiepact, de andere niet. Formules 50-75-100, 60-80-100 zijn al van toepassing. Juist dit geeft grote verschillen in arbeidsvoorwaarden ambtenaren. Ongelooflijk dat de vakbonden niet voor een collectieve bindende afspraken hieromtrent zijn gegaan i.p.v het IKB waar niemand op zit te wachten en wat ontzettend veel administratieve rompslomp geeft.

Robert, gemeenteambtenaar.
Door steven op
laten we in het kader van de complexiteit van de pensioenregeling geen uitzonderingen maken in de pensioengrondslag.

Bv de 0,8% aftrek in de PG uit de omzetting van de verlaging van de verlofaanspraak naar het IKB-budget. Of blijven wij de uitvoering van de regeling en de communicatie hierover het onszelf lastig maken?
Door Theo (beleidsadviseur) op
Gaan wij dan ook alle gemeentelijke werkgevers verplichten om een uniform generatiepact te sluiten? Ik zie daarin nu ook veel verschillen! De meeste hebben het nog niet eens....
Door Mario van 't Wout (Adviseur) op
suggestie:
-alle bovenwettelijke dagen onderbrengen in het IKB budget,
-iedereen houd wat ie had (of als je dat lokaal overeenkomt: gelijk verdelen over het aantal fte's),
-daarna kan iedereen lekker zelf bedenken of ie vrije dagen koopt of niet.
-voldoen we ook gelijk weer netjes aan de wet die discriminatie o.b.v. leeftijd verbiedt!
Door Bert (Adviseur) op
Ik dacht meer aan het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden tussen gemeente en rijk. Of gemeente en provincie. Volgens mij staan er nog stokoude beloften over het harmoniseren van de eindejaarsuitkeringen. Daar hoor ik niemand over bij de bond.
Door John (Toezichthouder) op
A. Willemsen heeft inderdaad een goed punt. Waarom bestaan er grote verschillen voor dezelfde functies in vergelijkbare gemeenten? Dit verschil is soms 3 schalen.
Laat de bonden hier iets aan doen!
Door Frits van der Hoek (senior ontwerpleider/ontwerper verhardingen) op
Afbraak dreigt door inleveren verlof zonder compensatie. Dan moet juist overal het generatiepact worden ingevoerd (centraal afspreken) om duurzaam langer doorwerken mogelijk te maken. Maar beter is dit overleg te staken.
Monique: verlof betreft arbeidsvoorwaarden dus Georganiseerd Overleg of centraal in CAO.
henk: Het Generatiepact is GEEN ouderenregeling, maar moet instroom jongeren bevorderen
Door Frans Otto (Projectleider) op
Het wordt tijd dat we weer een centrale Cao afspraak krijgen voor alle ambtenaren. Dat maakt al die overleggen, die veel geld kosten en waarbij dan alle verschillen later weer moeten worden gecorrigeerd overbodig. Ook voor de Ambtenaren Cao geldt "Leef met vlag en wimpel, hou het simpel"
Door DvB (gemeenteambtenaar) op
Op dit vlak zijn er geen problemen. Dit is dus typisch weer een overleg wat niet gevoerd hoeft te worden.