of 59794 LinkedIn

Overheid werft vooral traditioneel

Of personeel nu schaarser wordt of niet, bij het openbaar bestuur worden potentiële kandidaten maar beperkt actief benaderd. En veel minder dan gemiddeld schakelen overheidswerkgevers externe bureaus in bij het werven van nieuwe medewerkers.

Of personeel nu schaarser wordt of niet, bij het openbaar bestuur worden potentiële kandidaten maar beperkt actief benaderd. En veel minder dan gemiddeld schakelen overheidswerkgevers externe bureaus in bij het werven van nieuwe medewerkers.

Onderzoek UWV naar personeelswerving

In het voorjaar van 2018 is in opdracht van UWV een enquêteonderzoek verricht naar personeelswerving onder ruim 6.700 bedrijven en organisaties. Doel ervan was onder andere inzicht te bieden in het wervingsgedrag van werkgevers en de inzet van wervingskanalen. Veruit de meest gehanteerde wervingsmethode, met name in het openbaar bestuur, is het plaatsen van vacatureteksten. In de regel verspreiden werkgevers die teksten zelf.

Het zelf verspreiden van vacatureteksten gebeurt vooral via de eigen website (81 procent van de vacatures), plaatsing op sociale media (48 procent) en specialistische vacaturesites (25 procent). Wervingsvideo’s komen maar beperkt voor en bijna altijd in combinatie met een vacaturetekst.

Cv's zoeken
Vaak gebeurt dat ouderwets plaatsen van vacatureteksten wel in combinatie met andere wervingsmethoden, zoals het zelf actief benaderen van kandidaten of het inschakelen van een externe organisatie. Dat actief benaderen van kandidaten gebeurt op verschillende manieren zoals via opleidingsinstellingen of het zoeken van geschikte cv’s op vacaturesites. Het meest gebeurt het echter via eigen personeel (68 procent), relaties (66 procent) en sociale media (56 procent). Als bedrijven externe hulp bij het werven inschakelen, is dat meestal een wervingsen selectiebureau.

Dit gebeurt met name bij vacatures waarvoor een hoger opleidingsniveau wordt gevraagd. Het inschakelen van externe organisaties komt het meest voor bij ict-beroepen (54 procent) en technische beroepen (46 procent). Externe organisaties worden vaker ingeschakeld naarmate de vacatures moeilijker vervulbaar zijn. Ook worden ze meer gebruikt als er veel relevante werkervaring wordt gevraagd.

Sociale media
Als vacatures via sociale media worden verspreid, dan gebeurt dat vooral via Facebook (82 procent) en LinkedIn (60 procent). Twitter (19 procent) en Instagram (12 procent) volgen op ruime afstand. Voor functies waarvoor een hoger minimaal opleidingsniveau wordt gevraagd is LinkedIn het belangrijkste kanaal. Voor functies op lager en middelbaar niveau is dat Facebook. Dat Facebook meer wordt gebruikt, heeft twee oorzaken. Er zijn ten eerste meer vacatures op lager en middelbaar niveau dan op hoger niveau. En niet onbelangrijk: Facebook wordt veel gebruikt als wervingskanaal, omdat er ruim twee keer zoveel Nederlanders met een Facebook- profiel (10,8 miljoen) als met een LinkedIn-profiel (4,4 miljoen).

Onder de dagelijkse gebruikers is het verschil volgens de onderzoekers nog groter: Facebook 7,6 miljoen en LinkedIn 0,5 miljoen. De onderzoekers wijzen er wel op dat de verhouding tussen de verschillende sociale media snel kan veranderen. Zo groeit het aantal Instagram-gebruikers sterk, terwijl Facebook vooral onder jongeren minder populair wordt. ‘We hebben helaas geen informatie over het gebruik van specifieke sociale media door individuen naar opleidingsniveau. Wel blijkt uit cijfers van het CBS dat hoger opgeleiden sociale media vaker inzetten voor hun professionele netwerk, dan lager en middelbaar opgeleiden.’

Meerdere kanalen
In de enquête is ook gevraagd hoe bedrijven verwachten in de toekomst – lees 2018 – te gaan werven. In de antwoorden valt vooral op dat er meer verschillende kanalen worden genoemd. ‘Dat kan ten eerste te maken hebben met de verwachting dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen, waardoor men meerdere kanalen verwacht te gebruiken’, aldus de onderzoekers. ‘Een tweede mogelijkheid is dat de respondenten nog meerdere opties openhouden, omdat ze nog niet precies weten hoe ze gaan werven.’

De rangorde van de wervingskanalen blijkt voor 2018 niet wezenlijk anders dan in 2017. Het grootste verschil is te zien bij de manier waarop bedrijven zelf actief kandidaten benaderen: 75 procent van de bedrijven verwacht daarvoor sociale media te gebruiken; over 2017 was dat nog 52 procent. Toch blijven eigen personeel en relaties op dit punt ongeveer net zo belangrijk als sociale media.

Een op de vijf bedrijven heeft in 2017 personeel aangenomen zonder een externe vacature. Dat verschilt per sector. Het aandeel bedrijven dat personeel heeft aangenomen zonder externe werving is het grootst (30 procent) in de horeca en de sector vervoer en opslag. Openbaar bestuur neemt de derde plaats in met 29 procent. In hoofdzaak gebeurde dat in het openbaar bestuur na een uitzendcontract.


Op naar 10,5 miljoen banen
In twee jaar tijd zal het aantal banen volgens een eerder rapport van het UWV met 318.000 toenemen naar ruim 10,5 miljoen in 2019. In bijna alle sectoren groeit het aantal banen. De beroepsbevolking neemt in dezelfde periode toe met 183.000. Waar 2017 zich kenmerkte door een groeiversnelling, staan 2018 en 2019 in het teken van stabiele groei. De arbeidsmarkt wordt daarbij steeds krapper. Sinds 2017 ontstaan jaarlijks meer dan een miljoen vacatures, iets dat niet meer is voorgekomen sinds 2008.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) daalt de werkloosheid naar 3,5 procent in 2019 (320.000 personen). Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in twee jaar tijd met 76.000 afneemt naar 254.000 eind 2019. ‘Al deze ontwikkelingen samen zorgen voor een krapper wordende arbeidsmarkt’, aldus het UWV. ‘Steeds meer werkgevers geven aan dat ze een tekort aan arbeidskrachten als belemmering ervaren.’


Afbeelding


Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!