of 59250 LinkedIn

Overheid magneet voor jonge hoogopgeleide vrouwen

Niet alleen vergrijst het ambtenarenapparaat, tegelijkertijd komen er ook steeds meer jongere hoogopgeleide vrouwen in de publieke sector werken. Er werken meer vrouwen bij de overheid dan bij andere sectoren.

Steeds meer managementposities bij de overheid worden ingenomen door vrouwen. Daarnaast stijgt het aantal vrouwen dat in de publieke sector werkt jaarlijks. Dat blijkt uit het onderzoek Werken in de publieke sector 2015.

Hoog opgeleid
Vergeleken met de totale beroepsbevolking werken er meer vrouwen bij de overheid dan gemiddeld. Deze vrouwelijke ambtenaren zijn gemiddeld jonger en vaker hoger opgeleid. In de leeftijdscategorie 30-34 jaar werken er zo'n 60 duizend vrouwen bij de overheid tegen 40 duizend mannelijke. In 2004 werkten er nog in drie sectoren meer vrouwen dan mannen. In 2014 is dat het geval in zes sectoren: vijf binnen het taakveld onderwijs en nu ook bij de Rechterlijke Macht.

Deeltijd werken
Behalve meer vrouwen werken er ook meer ouderen in de publieke sector, het aantal jongere werknemers is fors minder. Dit is deels te verklaren door de functie-eisen in een aantal sectoren maar is ook een gevolg van de verminderde mogelijkheden voor instroom van jongeren. Het percentage medewerkers dat binnen de publieke sector in deeltijd werkt neemt nog steeds toe. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Het aandeel deeltijdwerk is daarbij onder vrouwen fors groter dan onder mannen.

Niet in politiek
In het ambtenarenapparaat mogen vrouwen meer aanwezig zijn dan gemiddeld, voor politieke functies geldt dat zeker niet. Dat bleek uit onderzoek eerder dit jaar van kennisinstituut Atria De participatie van vrouwen in de politiek stagneert. In de afgelopen jaren is het bij sommige volksvertegenwoordigingen zelfs afgenomen. Zo ging het percentage vrouwen in de Tweede Kamer omlaag van 41 naar 37 procent en in de Nederlandse delegatie van het Europees Parlement 44 procent naar 42 procent. 


Weinig vrouwelijke bestuurders

Niet alleen in de volksvertegenwoordiging, maar met name bij bestuurders tref je nog te weinig vrouwen. Bijna vier op de vijf burgemeesters zijn mannen. Het aantal vrouwelijke dijkgraven (de niet-gekozen voorzitters van de dagelijks besturen) laat echter wel een flinke percentuele groei zien. De eerste vrouwelijke dijkgraaf- Joan Leemhuis- trad aan in 1984. In 2008 waren er twee vrouwelijke dijkgraven, in 2015 zijn het er vier; een stijging van 8 procent naar 17 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.