of 61869 LinkedIn

Overheid kampt met tekort goed opgeleide inkopers

Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

Uit een onderzoek van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo onder inkoopmanagers bij 24 aanbestedende diensten blijkt dat de ontwikkeling van kennis achterblijft, bijvoorbeeld van de toepassing van ‘bijzondere’ procedures, het vervlechten van strategische beleidsdoelen en inkoopstrategie en het toepassen van data-analyses. Ook taken zoals het ontwikkelen en updaten van inkoopbeleid blijven vaak liggen.

Praktisch onderwijs
Één van de oorzaken voor het tekort aan goede inkopers lijkt volgens PIANOo het gat tussen de behoeften van inkoopafdelingen en het huidige opleidingsaanbod. Opleidingen zouden inkopers beter kunnen voorbereiden op het vak door meer praktisch toepasbaar onderwijs, dat bovendien meer competentiegericht opleidt, sterker gericht op de publieke organisatie en de strategische kant van het inkoopvak. Er blijkt eigenlijk niet echt een opleiding te zijn die aansluit bij wat de publieke sector in een inkoper zoekt.

Publieke inkoop
Opleidingen publieke inkoop worden nu grotendeels aangeboden door een klein aantal commerciële aanbieders, maar die richten zich volgens de respondenten onvoldoende op publieke inkoop. Op mbo-niveau noemen respondenten geen inkoopopleidingen. Het aanbod op hogescholen en universiteiten dat specifiek gericht is op publieke inkoop is eveneens beperkt. Een klein aantal hogescholen biedt een halfjaarlijkse inkoopminor aan, waarvan publieke inkoop onderdeel uitmaakt.

Ook op universitair niveau is het aanbod beperkt. Op een aantal universiteiten wordt het vak Aanbestedingsrecht aangeboden. En soms is er in het kader van een master bestuurskunde of management aandacht voor publiek opdrachtgeverschap.

Per ongeluk
Zittende inkopers blijken volgens het PIANOo-onderzoek nu meestal ‘per ongeluk’ het vak in gerold en hebben daardoor vaak geen inkoopopleiding gevolgd. ‘Na indiensttreding is er vaak beperkte tijd en budget om alsnog een opleiding te volgen. In meerdere gevallen was er een budget van zo’n 500 euro per persoon per jaar beschikbaar. In andere gevallen was meer budget beschikbaar, maar gaven respondenten aan geen tijd te hebben om een opleiding te volgen’, aldus de onderzoekers. Slechts een enkele gemeente en provincie biedt nieuwe inkopers in het eerste arbeidsjaar tijd en budget om een deeltijdopleiding te volgen.

Als mogelijke oplossing zien de respondenten het opzetten van een eigen opleidingstraject, naar het voorbeeld van grotere organisaties op rijksniveau en bij een enkele gemeente.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 3 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tim Robbe (Adviseur en advocaat) op
Dit is waarom wij mensen on the job coachen en trainen op “bestuurskundig inkopen”. Dat is inkopen specifiek gericht op de publieke sector, waarbij sommige inkoopinstrumenten (Van Weele, Kraljic) echt een hele andere insteek moeten krijgen, meer aandacht is voor de context en beleidsproblemen en hele andere manieren van doelen stellen. Het normatieve (wat is goed?) speelt bij publieke inkoop een hele andere, meer diverse rol en op meer plekken dan in de private organisatie.