of 59130 LinkedIn

Overheid kampioen reorganiseren

In andere beroepsgroepen wordt er minder vaak gereorganiseerd. Slechts iets meer dan de helft van de niet-ambtenaren kreeg de afgelopen twee jaar te maken met ingrijpende veranderingen op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur in samenwerking met IZA.

Acht op de tien ambtenaren hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met één of meerdere veranderingen op het werk. Het betreft vooral grote reorganisaties.

Minder werkplezier
In andere beroepsgroepen wordt er minder vaak gereorganiseerd. Slechts iets meer dan de helft van de niet-ambtenaren kreeg de afgelopen twee jaar te maken met ingrijpende veranderingen op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur in samenwerking met IZA. Het meemaken van een reorganisatie zorgt bij zowel ambtenaren als werkenden uit andere beroepsgroepen ervoor dat zij met minder plezier naar het werk gaan. Nog altijd twee derde van de ambtenaren die in de afgelopen twee jaar een reorganisatie meemaakte, gaat elke dag met plezier naar het werk. Maar bij ambtenaren die dat bespaard bleef, is dat aanmerkelijk hoger: drie kwart van hen gaat fluitend naar het werk.

Kanteling
Wel blijkt uit het onderzoek dat de tevredenheid over het werk lager is als er sprake is van een reorganisatie. Het doen van zinvol werk en de mate van voldaan terugkomen na het werk is ook lager bij ambtenaren die recent een reorganisatie hadden. Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de andere beroepsgroepen, al zijn de verschillen daar iets kleiner. Sec een verandering van de werkwijze, zoals bijvoorbeeld een kanteling, heeft volgens het onderzoek geen invloed op het werkplezier.

Moe
Uit het onderzoek blijkt dat werkenden doorgaans met plezier naar het werk en er ook voldoening uit halen. Een ruime meerderheid is over het algemeen ook tevreden met het werk dat men doet. Wel valt op dat verhoudingsgewijs iets minder ambtenaren elke dag
met plezier naar het werk gaan dan werkenden uit andere beroepsgroepen (69 tegen 72 procent).

Ook is de mate van de verkregen voldoening uit het werk lager onder ambtenaren ten opzichte van werkenden uit andere ­beroepsgroepen (respectievelijk 68 en 58 procent). Wat opvalt is dat ambtenaren zich voorafgaand aan een werkdag vaker moe voelen dan niet-ambtenaren (17 tegen 14 procent).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
En bij de vijfde reorganisatie is de cirkel weer rond en ben je weer bij de beginsituatie. Zo hebben wij weer een model waarbij alle juristen weer bij elkaar zitten, het aloude Algemene Zaken dus. Echt het nieuwste van het nieuwste verzekerde het reorganisatiebureau ons.