of 60220 LinkedIn

Oudere werknemers gelukkiger door flexibele AOW

Elk jaar dat je langer werkt krijg je een percentage meer AOW. Met de belastingopbrengsten worden de vroege pensionado's bekostigd. Een flexibele AOW is de oplossing voor de steeds hogere pensioenleeftijd bepleit professor Van Ours.

Een flexibele AOW-leeftijd is goed voor de welvaart van het land en voor het levensgeluk van oudere werknemers. Hoger opgeleide mensen zullen, met een gunstige regeling, langer blijven doorwerken. Met die extra belastingopbrengst kunnen lager opgeleiden eerder met pensioen. De voorwaarde is wel dat pensioen en de start van de AOW-uitkering samenvallen. Dat betoogt professor Jan van Ours die deze week tot hoogleraar wordt benoemd op de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Andere landen
Volgens de hoogleraar Toegepaste Economie (in het bijzonder arbeid, gezondheid en welzijn) bestaat er in veel landen de mogelijkheid om later dan de officiële pensioenleeftijd met pensioen te gaan. Die aanpassing kan zowel via het aanpassen van de arbeidstijd of het al dan niet helemaal stoppen met werk. ‘Flexibele pensionering voor werknemers met een goede pensioenvoorziening bestaat al, ook al ligt de AOW-leeftijd vast. De mogelijkheid om eerder of later dan de AOW-leeftijd met pensioen te gaan is een keuze met consequenties qua hoogte van het pensioen’, legt hij uit. ‘Voor werknemers zonder goede pensioenvoorziening is die keuzemogelijkheid niet aanwezig en is voor flexibele pensionering een flexibele AOW-leeftijd nodig.’

Elk jaar meer AOW

Het CPB heeft de effecten van een flexibele AOW-ingangsleeftijd berekend met als grenzen maximaal twee jaar eerder en vijf jaar later dan de wettelijke AOW-leeftijd. De gedachte is dat voor elk jaar uitstel, de uitkering met 6,5% wordt verhoogd. Naar verwachting zullen veel mensen ervoor kiezen om vroeg met pensioen te gaan. Op korte termijn gaan de AOW-uitgaven met een half miljard euro omhoog, op langere termijn met 200 miljoen omlaag. 'Zo op het oog bedragen die niet veel voorstellen.'


Hoogopgeleiden

Toch denkt Van Ours dat een zelfgekozen AOW-leeftijd veel oplevert. ‘Onderzoek laat zien dat het welvaart kan verhogen onder andere doordat hoogopgeleide mensen vermoedelijk langer zullen blijven doorwerken en de extra belastingopbrengsten gebruikt kunnen worden om lager opgeleiden eerder met pensioen te laten gaan.’


Voorkeuren

Het lijkt hem dan ook duidelijk om door middel van flexibele pensionering voor een betere gezondheid, meer arbeidsplezier en levensgeluk onder oudere werknemers te zorgen. ‘Ik denk dat gemiddeld gezien vanuit gezondheidsoogpunt langer doorwerken geen probleem is.Ik denk ook dat het niet goed is om in gemiddelden te denken maar rekening te houden met verdelingen. Ook voorkeuren mogen best een rol spelen. De groep oude werknemers is heterogeen variërend van werknemers die de dagen aftellen waarop ze kunnen stoppen met werken tot werknemers die langzaam een afgrond zien naderen waarin ze opgeslokt worden als de pensionering daar is. De toename in levensverwachting is op zich onvoldoende om te veronderstellen dat oude mensen langer kunnen doorwerken. Of dat kan of niet hangt af van hun gezondheid.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reiziger (Ambtenaar) op
Allemaal onzin jongeren staan aan de kant met uitkering . Puur diefstal van pensioen fondsen en regering. Als het niet wordt terug gedraaid of goede regelingen dan vanaf 65 veel ziektewet en daarna de ww in tot pensioen is dat wat ze willen nou ze kunnen het krijgen
Door pensionado (-vanuit mijn huisje in Zuid_frankrijk) op
Tienduizenden jongeren kunnen geen zinvolle betrekking vinden en we gaan hier een balletje opwerpen om nog langer door te werken? Voer de VUT weer in waardoor en arbeidsplaatsen vrijkomen voor de jeugd.
Door Jhr., van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
natuurlijk moet je zelf flexibel je pensioenmoment kunnen kiezen, maar behalve de partij 50Plus hoor ik niemand over de misleiding bij de verhoging van de AOW leeftijd.
In feite is er over een periode van ruim tien jaar een enorm bedrag aan ingelegde premies door onze eigen overheid gestolen. Eerst begon men met het mallotige idee om de AOW de koppelen aan je relatie- en woonvorm! Knotsgek bezien in het kader van de individualisering en het feit dat je steeds meer zorg zelf moet regelen. Geef mensen juist de vrijheid om te gaan samenwonen, zonder financiële sanctie. Hoezo liberaal beleid? De VVD is hier nog reactionairder dan het CDA.

Verder is het onzin dat AOW met 65 jaar onbetaalbaar zou zijn. Het probleem is dat we een ongelooflijk aantal mensen hebben binnen gehaald in ons volstrekt overbevolkte land die geen of maar een schijntje aan premies hebben betaald!! Zelf betaal ik nu 44 jaar premie en vervolgens wordt mij een worst voorgehouden... nee, meneer Rutte, gaat u uw goedkope praatjes maar ergens vertellen..., in een ballenkroeg misschien ??? of bij het Leids Studentencorps??
Door Emiel Egging (Eigenaar / Pensioencoach bij Succesvol met Pensioen ) op
Zoals vaak zijn de verschillen in behoeften en financiële middelen groot tussen mensen. Daar waar bij de één het tijdelijke gemis aan AOW (zéér) voelbaar is, kan het bij de ander worden opgevangen door andere financiële producten of toepassing van bijvoorbeeld de hoog-laag pensioenuitkering. De behoefte om wel of niet te blijven werken (in het huidige dienstverband) varieert ook. Een flexibele AOW lijkt nu vooral soelaas te bieden aan diegenen die graag eerder willen stoppen (om wat voor reden dan ook) en het gemis aan AOW niet zelf kunnen opvangen.

Onze ervaring -o.a. opgedaan bij de Gemeente Zwolle- leert ons dat een pensioenscan, zo'n 1-7 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, medewerkers veel inzicht geeft in hun persoonlijke (wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik) en financiële opties (incl. AOW, pensioen, hypotheek, polissen, spaargeld, sociaal plan, etc). Hiermee zijn zij in staat om keuzes te maken en met leidinggevende in gesprek te gaan over hun latere werkende jaren, met pensioen gaan en eventueel doorwerken. Een flexibele AOW is daarbij dan overbodig of juist een welkome knop om aan te draaien.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Niets nieuws onder de horizon. Alles draait echter om een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten rond AOW en pensioen. Het probleem is natuurlijk om daar een goede oplossing voor te vinden. Die wordt in dit artikel ook niet geboden.
Door Frank Zuylen (Voorzitter bewonersvereniging/gepensioneerde) op
Wanneer komt er een onderzoek naar de onbetaalde bijdragen van jonge gepensioneerden (tussen de zestig en vijf en zeventig) aan de maatschappij? Zowel op het niveau van familie als in maatschappelijke organisaties vervullen de ouderen een bijna onmisbare rol als oppasser of vrijwilliger of bestuurslid. Er wordt echter nooit een economische waarde aan toegekend. Toch zou die officiële economie flink geschaad worden als al die ouderen die als vrijwilliger actief zijn die activiteit zouden stoppen. Denk alleen maar eens aan al die oppasoma's en opa's die het huishouden van hun werkende kinderen bijstaan.
Door Yvonne MMC Verhoeven (Beleidsmedewerker ) op
Helemaal mee eens. Collegae moeten door tot 67, terwijl ik 65, kerngezond met pensioen MOET. Een flexibel AOW, lijkt me echt iets van deze tijd, voor wie kan.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!