of 64120 LinkedIn

Oudere ambtenaar heeft plan B nodig

Oudere ambtenaren moeten zelf bedenken hoe ze hun carrière willen afbouwen en desnoods gebruik willen maken van verrijkt doorwerken, oftewel demotie.

Wacht als 55-plusser niet dat ene gesprek af waarbij je jongere leidinggevende subtiel laat merken dat er eigenlijk geen plaats meer voor je is in het team. Maak zelf alvast een plan waarbij je desnoods een stapje terugdoet in functie en salaris, maar wel de touwtjes in handen houdt, bepleiten deskundigen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een meerderheid van oudere werknemers wel wat voelt voor verrijkt doorwerken, beter bekend als de minder stimulerende term demotie.

Arbeidsconflict

Wat zijn de kansen voor een laat-vijftiger of zestiger op de arbeidsmarkt? Nu vrijwel alle overheidsorganisaties de kaasschaaf hanteren, sneuvelen de veteranen vaak als eerste. Ze zijn immers duur, moeilijk te veranderen en lopen vaak wat achter als het gaat om innovatieve oplossingen. Regelmatig lopen functioneringsgesprekken met de oudere ambtenaren uit op een arbeidsconflict, met woede en frustratie als gevolg. Onnodig en verkwisting van geld en vooral ook van waardevolle kwaliteiten, vindt Gerard Kerkhof, loopbaanbegeleider bij personeelsmobiliteitsbureau POSG. Zijn specifieke doelgroep bestaat uit vijftigers en zestigers bij de overheid en hij ziet dagelijks hoe het beter kan voor alle partijen.

Biologische klok

‘Mijn ervaring is wanneer ik de oudere managers aan mijn tafel krijg, zij helemaal niet zo negatief zijn over de optie om een stapje terug te doen,’ vertelt de loopbaanbegeleider.  ‘Natuurlijk is het aanvankelijk vaak gevoelig, soms zelfs een kwestie van gezichtsverlies. Maar als werkgevers daar op een respectvolle manier mee omgaan dan blijken de werknemers best open te staan voor een beetje minder. Het is ook een kwestie van de ‘interne biologische klok.’ De top van de loopbaan is al bereikt rond hun vijftigste. Kracht en energie nemen af. In plaats daarvan komt er veel meer behoefte aan het overdragen van kennis, reflectie, beschikbaar stellen van expertise. Als dat gesprek kan worden gevoerd, dan blijkt er veel meer mogelijk te zijn dan alleen maar in de vechthouding te staan.’

Taboe
De cijfers bevestigen deze veronderstelling. Alhoewel demotie, de tegenhanger van promotie, te maken heeft met een taboe is de realiteit anders is. Uit onderzoek onder 45-plussers blijkt dat de veelbesproken terugval in functie namelijk helemaal niet zo gevreesd. Volgens het demografisch onderzoeksinstituut NIDI bleek dat een meerderheid zich kan voorstellen dat men kiest voor demotie. Ook loopbaanbegeleider Gerard Kerkhof adviseert om het heft in eigen handen te nemen. ‘Zoals die algemeen directeur die op een zekere leeftijd aan het managementteam aangaf een andere rol voor zichzelf in de organisatie te zien. Hij wilde niet langer de eindverantwoordelijke zijn en heeft dit op een tactische manier bespreekbaar gemaakt,’ vertelt Kerkhof. ‘Vervolgens heeft hij een stap terug gedaan, maar droeg zijn steentje inhoudelijk nog wel degelijk bij. De voormalige directeur heeft een thema opgepakt waar binnen de organisatie nog een slag mee gemaakt moest worden en dit tot een goed einde gebracht. Hiermee is de waarde van zijn kennis en kunde voor de organisatie bewaard gebleven.’

Statusverlies 

De afgelopen decennia is er binnen de overheidsorganisaties veel veranderd en de vernieuwingen gaan nog steeds als een razende door. ‘Je moet je misschien ook afvragen of je nog wel mee wilt met een hele nieuwe cyclus van ontwikkelingen,’ stelt Kerkhof. ‘Het afnemen van de mentale en fysieke druk zijn grote voordelen van een tandje minder werken.’ Maar uiteraard zijn er ook nadelen, buiten de juridische en financiële consequenties van demotie. ‘Het ligt heel erg aan de communicatie binnen een organisatie, maar een teruggang in functie kàn als een zwakte worden gezien,’ vertelt de loopbaanbegeleider. ‘Ook als je een baan hebt met veel verantwoordelijkheden en een sterke externe uitstraling is het lastig om te vertellen dat je geen directeur meer bent maar ‘slechts’ programmamanager of beleidsadviseur. Dat is voor diegene én vaak ook hun partner toch een kwestie van statusverlies.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tineke (Financieel medewerker) op
Henk Donkers: you make my day! hihi. Kunnen we er tenminste nog om lachen. Wat een bespottelijk artikel!
Door Ingrid (55+ beleidsmedewerker) op
Misschien had de schrijver het woord iets anders moeten uitschrijven: demotiVATIe. Maar te zien aan de vorige BB artikelen , heeft hij het woord niet uitgevonden, maar een andere "wereldwijze". Als deze personen model staan voor de nieuwe generatie loopbaanbegeleiders, dan mag "de oudere werknemer" de borst vast natmaken. Wat een flauwekul, zeg!
Als het echt zo erg met 55+-ers gesteld is, moeten we ons afvragen of we de pensioenleeftijd toch maar niet moeten verlagen, want de arbeidsproductiviteit is toch niks meer. Maar ja, dan gaat de ABP op de fles. Die maakt zich niet druk over arbeidsproductiviteit, maar heeft liever dat we in het harnas sterven. Dan hoeft er niets te worden uitgekeerd. Kunnen ze lekker doorgaan met beleggen in niet renderende fondsen en de bazen dikke salarissen betalen - die met hun lijfrenteregelingen hun pensioen wel kunnen "kopen."
Het is nu reeds komkommertijd bij BB.....
Door Henk Donkers (Medewerker) op
Dit is wekelijk de wereld op zijn kop zetten. We noemen demotie gewoon "Verrijkt doorwerken" want demotie klinkt niet zo stimulerend. Welke marketingdombo heeft die term bedacht.
Zullen we het bombardement op Rotterdam voortaan maar gewoon 'een frisse kijk op stadsvernieuwing" noemen"? Bombardement klinkt immers niet zo stimulerend.
Door Richard (ambtenaar) op
Als 55 jarige voel je je met dit artikel lekker af geserveerd. Wat een flutverhaal, BB onwaardig. Ik ben nog lang niet toe aan demotie, ben al jaren geen dag ziek geweest, met mijn geheugen en arbeidsmoraal is niks mis en de jongere collega's hebben het vaak druk met al die veranderingen waarvan de toegevoegde waarde voor ons werk nog maar moet blijken. O ja, ik ben facebookloos maar twitter wel om de schijn weg te nemen dat ik het niet bij kan houden. Kortom; onzinnig verhaal waar we niks mee kunnen. En daar denken we, gelet op de reacties, allemaal gelijk over :-)
Door Geertje (beleidsmedewerker) op
Wat een groot onzin verhaal is dit. De auteur begrijpt dus niet wat een 55 plusser is en voelt en hoe actief hij/zij in het leven kan staan. Duur, moeilijk te veranderen en niet openstaan voor innovatieve oplossingen -> Wat een vooroordelen, een verkeerd beeld voor velen en drukken het zoveelste stempel op de oudere werknemer. Dit heet de oudere werknemer niet nodig hoor, dus laat het. Natuurlijk zullen er uitgebluste 50 en 60-ers zijn, maar je hebt ook 20, 30 en 40-ers, die niet vooruit te branden zijn.
Gelukkig ook niet mijn dagelijkse praktijk, 54-er, twee studerende kinderen, hardloopster, genietend van het leven en heerlijk fanatiek bezig in het werk! Oh ja, full-time!!
Door Anneke op
Wat een schandalig vooringenomen artikel. Het lijkt meer een advertorial: een reclameboodschap die wordt gepresenteerd als redactioneel artikel, waar dik voor wordt betaald door de geïnterviewde.
Als "oudere ambtenaar" ben ik niet minder flexibel, niet tegen vernieuwing, niet opeens dommer, dan jongere collega's. Sterker nog, mijn kinderen zijn de deur uit, ik heb bergen ervaring die ik graag inzet, en mijn partner is niet puur gericht op status en titels.
Wat mij betreft mag deze geïnterviewde eerst eens kennis maken met de werkelijkheid vóór hij nog eens zijn mond open doet.
Door Gijsbert (ambtenaar) op
Ook werkgevers zijn niet geïnteresseerd in functie- en loonsverlaging voor oudere werknemers. Demotie demotiveert. De loonkosten gaan omlaag, maar de arbeidsproductiviteit van gedemotiveerde werknemers ook. Per saldo levert demotie de werkgever dus niet veel op. Veel beter is het om te investeren in scholing voor oudere werknemers. Geschoolde oudere werknemers zijn productiever dan jonge werknemers. Scholing verhoogt de arbeidsproductiviteit en verkleint daardoor het verschil tussen loonkosten en arbeidsproductiviteit. Scholing verhoogt ook nog eens de motivatie van werknemers. De discussie zou niet moeten gaan over de vraag of demotie op grote schaal moet worden toegepast, maar hoe de scholingsdeelname van oudere werknemers vergroot kan worden.
Door Fred op
Volledig eens met de eerdere reacties, artikel is vooringenomen kul wat mij betreft. PSOG bestaat vanwege de (hogere?) ambtenaren die, onder druk van bezuinigingen?, hier toe veroordeeld zijn.
Gemeenten worden geacht generatie gerelateerd personeelsbeleid te voeren. Dat worden dan vertrek- of korter werken regelingen voor ouderen, zoekende naar meer jongere werknemers, alles vanuit het vooroordeel dat dan een "vitale" organisatie ontstaat.
Tegen zoveel vooringenomenheid kun je nooit op!
.
Door Rekenaar (medewerker) op
Wat beoogt BB met dit artikel? Een helpende hand aan de overheid als werkgever om demotie nog wat extra in de week te leggen? De geesten rijp maken voor allerlei vanzelfsprekende vooringenomen standpunten (zie ook de reactie van Paul Vreeke) over oudere werknemers?
Wat mij betreft is niet alleen de zin over dure, moeilijk te veranderen, achterlopende werknemers onzin, maar ook geloof ik er geen woord van dat de meerderheid van de huidige 55+ 'ers demotie eigenlijk wel acceptabel vindt. Misschien zijn ze alleen bij bosjes in de hogere loonschalen van de managers te vinden maar ik ken ze niet. De werk- en levenshouding zoals die hier gepresenteerd wordt, bevestigt alle vooroordelen over ouderen én jongeren die je maar kunt bedenken en is echt beneden alle peil. Eigenlijk duidelijk de taal van weer zo'n interim-bureau dat dikke granen mee wil pikken om 55+'ers de hoek in te sturen waar werkgevers ze graag willen hebben.
Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
Door c. Rondhout (opbouwwerker ) op
In het artikel is sprake van topambtenaren, geldt een stap terug ook voor niet topambtenaren?

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers