of 64231 LinkedIn

Oudere ambtenaar heeft plan B nodig

Oudere ambtenaren moeten zelf bedenken hoe ze hun carrière willen afbouwen en desnoods gebruik willen maken van verrijkt doorwerken, oftewel demotie.

Wacht als 55-plusser niet dat ene gesprek af waarbij je jongere leidinggevende subtiel laat merken dat er eigenlijk geen plaats meer voor je is in het team. Maak zelf alvast een plan waarbij je desnoods een stapje terugdoet in functie en salaris, maar wel de touwtjes in handen houdt, bepleiten deskundigen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een meerderheid van oudere werknemers wel wat voelt voor verrijkt doorwerken, beter bekend als de minder stimulerende term demotie.

Arbeidsconflict

Wat zijn de kansen voor een laat-vijftiger of zestiger op de arbeidsmarkt? Nu vrijwel alle overheidsorganisaties de kaasschaaf hanteren, sneuvelen de veteranen vaak als eerste. Ze zijn immers duur, moeilijk te veranderen en lopen vaak wat achter als het gaat om innovatieve oplossingen. Regelmatig lopen functioneringsgesprekken met de oudere ambtenaren uit op een arbeidsconflict, met woede en frustratie als gevolg. Onnodig en verkwisting van geld en vooral ook van waardevolle kwaliteiten, vindt Gerard Kerkhof, loopbaanbegeleider bij personeelsmobiliteitsbureau POSG. Zijn specifieke doelgroep bestaat uit vijftigers en zestigers bij de overheid en hij ziet dagelijks hoe het beter kan voor alle partijen.

Biologische klok

‘Mijn ervaring is wanneer ik de oudere managers aan mijn tafel krijg, zij helemaal niet zo negatief zijn over de optie om een stapje terug te doen,’ vertelt de loopbaanbegeleider.  ‘Natuurlijk is het aanvankelijk vaak gevoelig, soms zelfs een kwestie van gezichtsverlies. Maar als werkgevers daar op een respectvolle manier mee omgaan dan blijken de werknemers best open te staan voor een beetje minder. Het is ook een kwestie van de ‘interne biologische klok.’ De top van de loopbaan is al bereikt rond hun vijftigste. Kracht en energie nemen af. In plaats daarvan komt er veel meer behoefte aan het overdragen van kennis, reflectie, beschikbaar stellen van expertise. Als dat gesprek kan worden gevoerd, dan blijkt er veel meer mogelijk te zijn dan alleen maar in de vechthouding te staan.’

Taboe
De cijfers bevestigen deze veronderstelling. Alhoewel demotie, de tegenhanger van promotie, te maken heeft met een taboe is de realiteit anders is. Uit onderzoek onder 45-plussers blijkt dat de veelbesproken terugval in functie namelijk helemaal niet zo gevreesd. Volgens het demografisch onderzoeksinstituut NIDI bleek dat een meerderheid zich kan voorstellen dat men kiest voor demotie. Ook loopbaanbegeleider Gerard Kerkhof adviseert om het heft in eigen handen te nemen. ‘Zoals die algemeen directeur die op een zekere leeftijd aan het managementteam aangaf een andere rol voor zichzelf in de organisatie te zien. Hij wilde niet langer de eindverantwoordelijke zijn en heeft dit op een tactische manier bespreekbaar gemaakt,’ vertelt Kerkhof. ‘Vervolgens heeft hij een stap terug gedaan, maar droeg zijn steentje inhoudelijk nog wel degelijk bij. De voormalige directeur heeft een thema opgepakt waar binnen de organisatie nog een slag mee gemaakt moest worden en dit tot een goed einde gebracht. Hiermee is de waarde van zijn kennis en kunde voor de organisatie bewaard gebleven.’

Statusverlies 

De afgelopen decennia is er binnen de overheidsorganisaties veel veranderd en de vernieuwingen gaan nog steeds als een razende door. ‘Je moet je misschien ook afvragen of je nog wel mee wilt met een hele nieuwe cyclus van ontwikkelingen,’ stelt Kerkhof. ‘Het afnemen van de mentale en fysieke druk zijn grote voordelen van een tandje minder werken.’ Maar uiteraard zijn er ook nadelen, buiten de juridische en financiële consequenties van demotie. ‘Het ligt heel erg aan de communicatie binnen een organisatie, maar een teruggang in functie kàn als een zwakte worden gezien,’ vertelt de loopbaanbegeleider. ‘Ook als je een baan hebt met veel verantwoordelijkheden en een sterke externe uitstraling is het lastig om te vertellen dat je geen directeur meer bent maar ‘slechts’ programmamanager of beleidsadviseur. Dat is voor diegene én vaak ook hun partner toch een kwestie van statusverlies.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ankie (Fris gepensioneerd) op
Dit artikel komt uit een heel andere wereld dan de wereld die ik net achter mij heb gelaten. In de wereld waarin ik werkte was er geen leeftijd. Waren er alleen gemotiveerde en minder gemotiveerde mensen, getalenteerde en minder getalendeerde mensen die als dat nodig werd, werden aangesproken op hun functioneren. Leeftijd speelde daarbij geen rol en ik vind dat dat ook niet zou moeten. Dit artikel lijkt mij op een soort charme-offensief om leeftijdsdiscriminatie, daar waar deze wel een rol speelt, toe te laten. Wat vindt u hiervan: ditzelfde artikel maar dan niet met onderwerp de oudere ambtenaar maar de zwangere ambtenaar? Of de zieke ambtenaar? Of de mantelzorgende ambtenaar?
Dit artikel zou niet moeten slaan op oudere ambtenaren maar op ALLE ambtenaren die niet (meer) gemotiveerd zijn.
Door L.m.kelly-van oort (Juridisch adviseur) op
Ben bijna 65. Werk nog met plezier en strijd momenteel voor een hogere salarisschaal.... Peins er niet over om in te leveren, want pensioenkortingen zijn aan de orde van de dag. i
Door Rekenaar (medewerkster) op
Neem dit artikel maar gerust serieus Carlo. Zo dacht ik bij de eerste berichtgevingen over de pensioenkortingen ook.
Echte deskundigen lieten indertijd weten dat er niets aan de hand was met de nog steeds goed gevulde ABP-pensioenpot - dat het om de rekenmethode ging enz. enz.. Maar de verhalen over de tekorten en de noodzakelijke kortingen bleven doorgaan door het inzetten van het argument dat de jongeren straks de dupe zouden worden van de pensioenrechten van de huidige 50+' ers. En zie wat is gebeurd. Ik wantrouw daarom zulke terugkerende doorsijpelende berichtgeving, ook al stoelt het nergens op.
Door Peer (gepensioneerd) op
Ook BB begint op leeftijd te geraken gelet op het journalistieke niveau en tendentieuze artikelen van de laatste tijd. Ook BB is kennelijk toe aan demotie.
Duidelijk eens met de vorige reacties.
Door DCAB (medewerkster financien) op
Tja, als je schaal 11 hebt kan je een stapje terugzetten als oudere. Als je schaal 6 of 7 hebt en alleenverdiener bent wordt het toch allastiger.
Door Carlo op
POSG is partner en vaste adverteerder van Binnenlands Bestuur. Zo'n club gunt de redactie natuurlijk graag een podium om voor eigen parochie te prediken. Voor wat hoort wat, nietwaar.
Verder dit artikel vooral niet te serieus nemen, mensen !
Door Paul op
Inderdaad: Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En de auteur laat het zich, al dan niet verrijkt doorwerkend, kennelijk goed smaken.
Eerst de VUT schrappen en de pensioenleeftijd verhogen; de gemiddelde werknemer gaat tegenwoordig immers véél langer mee. Vervolgens dezelfde doelgroep met het nodige gezever en middels eufemistisch taalgebruik inprenten dat men beter tijdig zelf de biezen kan nemen dan dat men van hogerhand uit de functie wordt ontheven. Het past schitterend in een neo-liberale denkwereld, maar in een milieu waarin collegialiteit zó doorzichtig en gemakkelijk ondergeschikt wordt gemaakt aan het economisch belang, zal het op termijn heus niet zo prettig werken zijn. Het aantal medewerkers dat inmiddels, ONGEACHT de leeftijd, over de rand kiepert zou er zo maar eens op kunnen duiden dat er fundamenteel iets scheef zit.
Door Jeannette op
Meneer Kerkhof, u zet een groep mensen wel op een hele afschuwelijke manier weg. BB u zou zichzelf moeten beschermen door dit soort mensen geen podium te geven. Ongelofelijk dat u dergelijke artikelen durft te plaatsen. Schaam u zich niet?
Door Ella (Beleidsmedewerker) op
Die reacties lijken me duidelijk geval van 'shooting the messenger.'
Door Ronald (projecleider) op
Meneer Kerkhof wordt er voor betaald om collega's van ons aan een andere baan te helpen. Hij loopt tegen hetzelfde aan als sollicitanten van boven de 50: je komt bijna niet aan een andere baan. Waarom?? Discriminatie?? Meneer Kerkhof is dus niet zo succesvol. Vanuit zijn perspectief, vanuit zijn belang, is het een goed idee om demotie te propageren. Voor werkgevers klinkt dit aantrekkelijk. Dit klinkt bijna hetzelfde als de roep een half jaar geleden dat eigenlijk iedereen maar ZZP-er moest worden. Ook dat was aantrekkelijk voor werkgevers. Degene die het meeste baat hebben met dit soort ideeën krijgen blijkbaar altijd een platform. Of de prekers voor eigen parochie het allemaal zo goed bedoelen voor de betrokkenen is de vraag.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers