of 59854 LinkedIn

Oud-ambtenaren dagen Staat om pensioenverlies

De Nederlandse Staat moet via de rechter worden gedwongen om alsnog het pensioengat te dichten dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Een groep pensioengerechtigden heeft daarvoor de vereniging Pensioenverlies opgericht. Met eenmalig lidmaatschapsgeld willen ze de onderzoek- en proceskosten betalen.
32 reacties

De Nederlandse Staat moet via de rechter worden gedwongen om alsnog het pensioengat te dichten dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Een groep pensioengerechtigden heeft daarvoor de vereniging Pensioenverlies opgericht. Met eenmalig lidmaatschapsgeld willen ze de onderzoek- en proceskosten betalen.

Betalingsachterstand
Onder premier Ruud Lubbers verlaagde de overheid als onderdeel van omvangrijke bezuinigingen zijn bijdrage aan de ambtenarenpensioenen, van de destijds vereiste 21 procent tot onder de 10 procent. Daardoor ontstond een betalingsachterstand door het Rijk van bijna 33 miljard gulden. Ambtenaren en leraren hadden daar destijds niets over te zeggen omdat het ambtenaren- en onderwijspensioenfonds ABP een Rijksdienst was.

 

80 miljard

Omgerekend naar euro's en met ruim 25 jaar aan rendement zouden de achterstallige betalingen neerkomen op ongeveer 80 miljard euro, weet directeur Rob de Brouwer van de vereniging Pensioenverlies.'Daarmee zou de dekkingsgraad van het ABP weer ruimschoots boven de 100 procent komen.' De Brouwer beet zich vast in het onderwerp toen hij besefte dat stappen van de kabinetten-Lubbers, de zogeheten uitnamewetten, mede de oorzaak zijn van de betrekkelijk lage dekkingsgraad van het ABP. 'Daardoor zijn de pensioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd. Nu dreigen zelfs kortingen.' Dat de overheid niet aan zijn verplichtingen voldeed, werd lang niet als een probleem gezien, zegt De Brouwer. 'De overheid stond garant voor welvaartsvaste pensioenen. Maar bij de privatisering van het ABP is de schuld kwijtgescholden en die garantie vervallen.'

 

Gediscrimineerd

De vereniging Pensioenverlies denkt dat de overheid ambtenaren heeft gediscrimineerd en daarmee het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft geschonden. Om dat voor een rechter te testen is geld nodig. Mensen kunnen lid worden voor 25 euro en zo wil de organisatie de benodigde fondsen bijeenbrengen. De verwachting is dat de zaak uiteindelijk door een Europese rechter moet worden beslist. 'Dan hebben we waarschijnlijk zo'n 7 à 8 ton nodig.' Maar ook als er minder geld binnen is, wil de vereniging al aan de slag met het opbouwen van een dossier.

 

Dekkingsgraad

Het ABP beheert naar eigen zeggen de pensioenen van een op de zes mensen in Nederland. Het fonds heeft 456 miljard euro in kas. De dekkingsgraad van het pensioenfonds daalde in augustus tot 88,6 procent. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
laten we ons aansluiten bij de bouwers en de boeren.. wij gaan met de rollator, scootmobiel en rolstoel!
Door Spijker (n.v.t.) op
Natuurlijk wel allemaal even lid worden van de Vereniging Pensioenverlies. Het is in het belang van ieders pensioen (jong en oud)!!!!
Voor het dekken van de kosten voor het voeren van rechtszaken zijn nog steeds méér leden nodig. Zie de website van deze vereniging op internet.
Door P. Pluim op
Ik ben al lid van de vereniging van Pensioenverlies. Dus mensen, volg mij!
Door Hans vdk op
Heb dit artikel een tijdje bewaard om te kijken wat er gebeurt. Tot nu toe geen enkele reactie van enige vakbond(smedewerker) (zelfs niet negatief!). Nee, natuurlijk niet. Ze hebben er immers in het verleden mee ingestemd. Ook nu met de aanstaande verlagingen nog nooit een oproep gezien om de straat op te gaan hiertegen. De is m.i. een volkomen terechte actie, maar weinig kansrijk: regering, DNB en de vakbonden staan feitelijk achter de kortingen en hebben in 'samenzwering' de pensioenpot van het personeel der overheid beroofd. Het zou meneer Hoekstra sieren als hij de pensioenpot nu compenseert inclusief rendement (niet rente!!!) door middel van een lening bij de ECB. Krijgt hij nog miljoenen op de transactie toe als gevolg van de negatieve rente :-)
Door Ruud op
@ Kees van der Veer, Het zal wel wat lastig worden om Lubbers zelf nog aan te spreken op zijn 'afnamewetten'. Zijn huidige adres is RK Begraafplaats St. Laurentius, Crooswijk, Rotterdam........
Door Kees van der Veer (senior communicatieadviseur) op
Lubbers had ook bij de VN een reputatie van meedogenloos bezuiniger en mag dus nu eindelijk aangesproken worden op zijn 'afnamewetten'.
Mijn pensioen is nakende, maar eerlijk verloopt het niet. Wie het verleden niet kent en waardeert, heeft geen toekomst.Probeer de vakbonden achter je te krijgen!
Door Arnold Kuijten (Procesondersteuner-Materiedeskundige) op
Staand voor de poorten van het pensioen wil ik wel reageren. 23-2-2020 AOW datum. Mag ook niet doorwerken, ook al zou dat aantrekkelijk zijn geweest.
DUS: 1ste niks met beloofde 40 dienstjaren, niks met 65 jaar, verplicht vanuit nieuwe CAO en geen solidariteit met tot pensioen. Wel betaald vanuit solidariteit voor grootouders en ouders en dan nu ook nog volgens Knot betalen voor de achterban. Genaaid?????? Dat gevoel leeft wel.
Door Frans Nijhof (voormalig beleidsambtenaar ) op
@Hans: bedrijfstakpensioenfondsen zij geen bestuursorganen, meestal een stichting dus privaat zoals ABP.

Ik denk dat een rechtszaak tegen de Staat succes kan hebben indien de kaart wordt gespeeld van het eigendomsrecht, als bedoeld in het Europees Sociaal Handvest. Pensioenuitkeringen zijn eigendom, daar mag de Staat –behoudens in noodsituaties- niet aankomen. Door knellende regels van de Staat (DNB, rekenrente) zou er gekort moeten worden terwijl het geld bij de pensioenfondsen tegen de plinten klotst. Dat is het ontnemen van eigendom.

ABP zou ook de kaart van ongehoorzaamheid kunnen spelen, door niet te korten. Gewoon de onredelijke regels negeren. Laat de Staat maar naar de rechter lopen.
Door hein op
Prima initiatief!!!! Misschien kan deze organisatie zich gaan opwerpen als belangenbehartiger in brede zin! want er deugt nog heel veel meer niet bij het abp.
Door Jos (ambtenaar) op
Waar blijven onze belangenbehartigers (ABP voorop maar ook vakbonden) om deze handelswijze aan de kaak te stellen. Hulde aan het opstarten van het initiatief www.pensioenverlies.nl
Al is het niet voor mijzelf dan wel voor de jongere generatie die hier nog veel meer de dupe van is. De gevolgen van het schimmige spel van de overheid gelijk maar bij de generatietoets betrekken .