of 59318 LinkedIn

OR Maastricht naar Hoge Raad om dienstencentrum

De OR heeft volgens de Ondernemingskamer in Amsterdam niets te vertellen over het dienstencentrum. De door de Maastrichtse gemeenteraad gesteunde beslissing om een dienstencentrum met Heerlen en Sittard-Geleen (de provincie stapte in 2015 uit het project) te openen, valt ‘onder de reikwijdte van het primaat van de politiek en is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR, red.) van medezeggenschap uitgezonderd’, aldus de Ondernemingskamer in zijn beschikking van 20 oktober jl.

De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Maastricht gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen het oordeel van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam dat het Maastrichtse college kan doorgaan met het opzetten van een gezamenlijk dienstencentrum (Shared Services Center) in Zuid-Limburg.

Primaat
De OR heeft volgens de Ondernemingskamer in Amsterdam niets te vertellen over het dienstencentrum. De door de Maastrichtse gemeenteraad gesteunde beslissing om een dienstencentrum met Heerlen en Sittard-Geleen (de provincie stapte in 2015 uit het project) te openen, valt ‘onder de reikwijdte van het primaat van de politiek en is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR, red.) van medezeggenschap uitgezonderd’, aldus de Ondernemingskamer in zijn beschikking van 20 oktober jl. OR-voorzitter Lewie Bernards reageert: ‘Wij gaan inderdaad niet over het bestuurlijk besluit, maar als de WOR-bestuurder én het college van B & W een keiharde toezegging doen en de OR een ‘go/no go moment’ krijgt, en men honoreert die toezegging vervolgens niet, dan is er toch geen sprake van goed bestuur? Als wij niets te zeggen hebben over voorwaarden en gevolgen die van toepassing zijn op de Maastrichtse medewerkers van het gezamenlijke dienstencentrum, dan kunnen we beter stoppen met medezeggenschap bij de overheid.’

Voordelig
De OR van Maastricht verwacht dat het gezamenlijke dienstencentrum voor inkoop, ICT en personeels- en salarisadministratie aan de CBS-weg in Heerlen niet tot lagere kosten of kwaliteitsverbetering zal leiden, aldus OR-voorzitter Bernards. ‘In 2012 werd ons 14 miljoen euro rendement beloofd en daar blijkt niets van over te blijven, sterker: de samenwerking gaat geld kosten. Veel samenwerkingsverbanden werken niet naar behoren. Kijk naar publicaties over de BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg en de samenwerking op sociaal gebied. Wij zeggen: is het dan wel goed om onze mensen naar het dienstencentrum in Heerlen te sturen? Samenwerken is een must in Zuid-Limburg, maar dat kun je ook op andere en effectievere manieren doen, die financieel ook nog eens voordelig zijn en waarvoor meer draagvlak is.’ Er is namelijk onrust over het dienstencentrum, weet OR-voorzitter Bernards. ‘En toch doet het college er alles aan om zoveel mogelijk van het dienstencentrum voor de gemeenteraadsverkiezingen erdoorheen te duwen. Voor maart moet er al personeel naar Heerlen. Er is straks geen weg meer terug’, vult OR-vicevoorzitter Ron van Wersch aan.

Kwaliteit
Heerlen en Sittard-Geleen hebben misschien behoefte aan of voordeel bij het gezamenlijke dienstencentrum, maar uit alle informatie blijkt dat dit anders ligt voor Maastricht, zegt OR-vicevoorzitter Van Wersch. ‘Zeker op het gebied van ICT en waarschijnlijk ook personeels- en salarisadministratie, gaan wij er in een gezamenlijk dienstencentrum op achteruit. Wij lopen in Maastricht mee voorop. Wij hebben al jaren een intern servicecentrum dat heel goed werkt. Als we op deze manier moeten gaan samenwerken, valt de kwaliteit terug. De wethouder vindt dat we elkaar moeten helpen en dat mag van hem best wat kosten, maar je kunt Heerlen en Sittard-Geleen toch ook op een andere manier helpen? Alleen, die discussie wordt niet gevoerd.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.