of 64204 LinkedIn

Oppositie Arnhem: diversiteitsoffensief is publiciteitsstunt

‘Het is een mooi streven om een afspiegeling te zijn van de samenleving, maar een inclusieve organisatie is meer dan een percentage. In een organisatie moeten mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Helaas is dit nu nog niet het geval.’ Dat is de reactie van het Arnhemse ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede, die de discriminatieaffaire op de politieke agenda zette, op het diversiteitsoffensief van het Arnhemse college.

‘Het is een mooi streven om een afspiegeling te zijn van de samenleving, maar een inclusieve organisatie is meer dan een percentage. In een organisatie moeten mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Helaas is dit nu nog niet het geval.’ Dat is de reactie van het Arnhemse ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede, die de discriminatieaffaire op de politieke agenda zette, op het recente diversiteitsoffensief van het Arnhemse college.

Geruchten over opgezegd vertrouwen
Dat pakte deze week groot uit met een bestuursopdracht, een rapportage over diversiteit en inclusiviteit en twee raadsbrieven over een aanstaand plan van aanpak om de ambtelijke organisatie binnen vijf jaar divers en inclusief te maken. Buiten beschouwing bleef het feit dat de gehele ambtelijke directie al bijna drie maanden ziek thuis zit. De gemeentesecretaris en concerndirecteur lijken te zijn geslachtofferd, zo gaan geruchten in de gemeentelijke organisatie. Reden voor SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink om hier woensdag opheldering over te vragen tijdens het vragenuur. ‘Die geruchten blijven rondgaan, zolang er geen openheid is over de reden. Het vertrouwen in beide personen zou zijn opgezegd. Kan het college hier openheid over geven?’

Privacy
Wethouder Jan van Dellen (VVD, personeel en organisatie) wijst erop dat het gaat om de persoonlijke situatie van ambtenaren en een zorgvuldige benadering daarom op zijn plaats is. We hebben een zorgplicht, dus uit het oogpunt van privacy kan ik niet op vraag ingaan.’ Wel maakt hij bekend dat de concerndirecteur per 1 juni een functie elders heeft aanvaard. Elfrink wijst op zijn beurt op het rapport van Strated Consulting, waarin de pijlen wel zijn gericht op die personen. ‘Kennelijk weegt die privacy dan minder zwaar.’ Hij wil toch weten hoe het zit met die geruchten. ‘Is het zo dat door een of meer leden van het college het vertrouwen is opgezegd in een of meer leden van de directie?’

Oog voor continuïteit
Van Dellen herinnert Elfrink aan opmerkingen van burgemeester Marcouch in het presidium over dat de gemeentesecretaris ziek thuiszit. ‘We hebben oog voor continuïteit. De locogemeentesecretaris handelt op dit moment de lopende zaken af.’ Binnenkort komt Van Dellen met mededelingen over het opvullen van de posities. ‘Dat zal op een inclusieve en diverse manier gaan.’ Elfrink vindt dat als het vertrouwen daadwerkelijk is opgezegd er een politiek feit is en dat dan ook moet worden gemeld aan de raad, maar Van Dellen zegt alleen dat hij er 'zo snel mogelijk' op terugkomt, zodra er iets nieuwe te melden is.


Vlucht naar voren
De ambitie van het Arnhemse college om het personeelsbestand van de gemeente binnen vijf jaar een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking van de stad noemt Elfrink eerder op de dag ‘een vlucht naar voren’. 'Het moet de wethouders weer geloofwaardigheid geven op dit thema, want dat zijn ze kwijt.’ Hij wijst erop dat de Universiteit van Tilburg nog steeds niet ‘on speaking terms’ is met de gemeente Arnhem. ‘Ook heeft het college nog geen excuses gemaakt naar de gediscrimineerden en  naar integere ambtenaren die aan bel hebben getrokken en op een zijspoor zijn gezet. Daarbij erkent het college niet dat mensen zijn afgehaakt bij de gemeente, omdat ze geen veilige werkplek ervoeren. Er worden dus drempels in de gemeentelijke organisatie opgeworpen, discriminatie. De ambitie wordt genoemd, maar drempels niet weggenomen. Mensen in de organisatie duwen lost geen problemen op.’

Publiciteitsstunt

Inderdaad is de ambtelijke organisatie van de gemeente Arnhem helaas nog geen plek waar mensen zich thuis voelen of zichzelf kunnen zijn, constateerde CU-raadslid Nathalie Nede al. Het streven van het college een afspiegeling te zijn van de samenleving noemt ze dan ook mooi, maar lijkt haar een ‘publiciteitsstunt om goede bedoelingen aan de buitenwereld te laten zien’. ‘Van echt probleembesef is helaas geen sprake. De bevindingen van de het discriminatierapport van de Universiteit van Tilburg gaan veel dieper dan alleen percentages. Het gaat over grote verschillen in loon, over ongelijkheid in doorgroeimogelijkheden en over gevoelens van onheuse bejegening op de werkvloer. Het college beschrijft niet hoe het deze zaken wil aanpakken.’ De wethouders hebben aangegeven dat zij het vertrouwen van de raad en van de stad terug willen winnen. ‘Daar is meer voor nodig dan een plan van aanpak om meer mensen met een migratieachtergrond in dienst te nemen.’


Bewustwording
Nede heeft geen zicht op het aantal vacatures dat de komende jaren uitgezet gaat worden of op het aantal mensen dat de komende jaren uit zal gaan stromen. Of het streven van het college haalbaar is, kan ze dan ook niet zeggen. ‘Maar percentages moeten ook geen doel op zich zijn.’ Verandering is er ook niet van de ene op de andere dag, weet ze. ‘Het begint met bewustwording. De meeste ambtenaren zullen zich er niet van bewust zijn dat er wordt gediscrimineerd en zullen dit ook absoluut niet willen. We moeten een organisatie creëren waarin mensen oog hebben voor elkaar. Ik heb er vertrouwen in dat onze ambtelijke organisatie met de juiste sturing een veilige en prettige werkplek kan worden voor iedereen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RechtsDoorZee op
@Pietje

Inderdaad. Het begrip discriminatie wordt doorgaans erg beperkt geinterpreteerd, terwijl Artikel 1 van de Grondwet luidt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, POLITIEKE GEZINDHEID, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Zeker in het openbaar bestuur is men ontzettend hypocriet wat betreft artikel 1 en discriminatie, want mensen met bijvoorbeeld een PVV-achtergrond zijn zowat persona non grata in allerlei openbaar bestuur/ambtenaren functies. Erg benieuwd hoeveel PVV'ers de gemeente Arnhem voortaan wil opnemen in het ambtelijke apparaat.

Door Pietje (Beleid) op
Benieuwd wanneer de eerste PVV ambtenaar zich openlijk uit durft te spreken, als we toch divers bezig moeten zijn :)
Door RechtsDoorZee op
Het hele gebeuren rondom 'diversiteit & inclusie' is als drijfzand. Het is onduidelijk vanuit welke (juridische) basis dit wordt geentameerd en geinitieerd, met bovendien een slechte onderbouwing van nut en noodzaak.Het zal het openbaar bestuur ook weer extra kosten jagen met allerlei onderzoeken, adviescommissies, enz. Het allerergste is dat om de heilige graal 'diversiteit' te bereiken juist zeer actief gediscrimineerd zal moeten worden: mensen zullen in hokjes geplaatst moeten worden om bevoordeeld te worden (dat worden dus 'excuustruzen'). Hoe zul je mensen moeten gaan indelen: wanneer heeft iemand bijv. ' een niet-westerse achtergrond' en wat is de objectieve definitie hiervan? Waanzin en je belandt dus in drijfzand. Om het maar het een Engels spreekwoord te zeggen: 'The road to hell is Paved with good intentions'.
Door Luther op
Het is ook nooit goed of het deugt niet.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers