of 59185 LinkedIn

Opnieuw uitstel afschaffing ambtenarenstatus

De behandeling van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wordt opnieuw met drie maanden uitgesteld. De Eerste Kamer zal zich pas op 27 september over het voorstel buigen.

De behandeling van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wordt opnieuw met drie maanden uitgesteld. De Eerste Kamer zal zich pas op 27 september over het voorstel buigen.

Lang lopende kwestie
De behandeling van het initiatiefvoorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren dreigt een steeds langer lopende kwestie te worden, en het einde is voorlopig niet in zicht. De Eerste Kamer behandelde het eerste deel van de wet op 22 september 2015. Sindsdien wordt de verdere behandeling aangehouden. Op 26 april verzochten de indieners, de Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Mona Keijzer (CDA), de behandeling voort te zetten. Dat zou gebeuren op 28 juni 2016. Nu is die datum opnieuw verschoven, ditmaal naar 27 september 2016. De commissie die verantwoordelijk is voor het vaststellen van het moment van behandeling spreekt over een ‘eerste termijn’ van behandeling. Dat duidt erop dat er meer termijnen zullen volgen en de behandeling in september niet de finale behandeling zal zijn.

Urgentie niet hoog
Het afschaffen van de ambtenarenstatus sleept zich al jaren voort. In april dit jaar zei Barend Barentsen, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen Arbeidsverhoudingen Publieke Sector op de Albeda-leerstoel, in Binnenlands Bestuur dat de politieke urgentie van dit wetsvoorstel niet erg hoog is.  ‘Het leidt voor de overheid niet tot dramatische veranderingen in financiële zin; er wordt niet ene miljard mee bezuinigd, er wordt ook geen miljard uitgegeven. In de begrotingssystematiek maakt het dus niets uit. Verder is het een initiatiefwetsvoorstel, de regering zit hier niet met haar volle gewicht in.’

Onwillig en kritisch
Volgens Barentsen is het nog maar de vraag of de Eerste Kamer op deze wet zit te wachten. ‘Ze zijn kritisch en mogelijk zelfs onwillig. Het zal me niets verbazen als het helemaal niets meer wordt met de afschaffing van de ambtenarenstatus.’

2020
Eerder al gaf minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan dat het nog 2,5 tot 3 jaar zal duren voordat het wetsvoorstel, indien aangenomen door de Eerste Kamer, in werking kan treden. Dat is op z’n vroegst per 1 januari 2020.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Waarheids vinder (Geef ze maar aan!) op
Discussie?

Burgers zijn ambtenaren geheel zat.

Haaksbergen is een duidelijk geval van zeer luie ambtenaar, rechter zegt het ook zo, en ambtenaar is schuldig aan dood door schuld. Geen vervolging en het mens werkt er nog steeds. Pikmeerarrest 1 en 2 dekt jullie volledig.

En waarom zouden ambtenaren recht hebben op hetzelfde salaris? Risico? Ga weg man, een ambulance broeder heeft meer verantwoordelijkheid (leven en dood) en loopt tegenwoordig meer risico’s. Je bent het prototype van een ambtenaar gespeend van iedere realiteit.

En die nullijn gaat gewoon door zie het maar als een schade vergoeding aan de burger, voor het jaarlijks stelen van 1 miljard, 50 miljoen verkwanselen door verkeerde inkoop, 120 miljard over de balk gegooid sinds 1998 en de miljarden over de balk voor 1998. TV programma “Over de balk” is van ellende gestopt zoveel geld was er zoek.
Bronnen: Recherche bureau Hoffman, Erasmus universiteit en UT Twente.

Dus waar jij het over hebt, is het gebruikelijke ambtenaren sprookje van eerlijke harde werkers (goeden moeten maar even met de kwaden lijden)

Geef eerst eens alle misstanden bij jullie aan, dit is wettelijk verplicht, maar de meute dekt elkaar nog steeds over de rug van de burger.

Door De ambtenaar (Adviseur) op
Jammer om te zien dat de discussie de nek om wordt gedraaid door een voorbeeld van Haaksbergen. De discussie is veelomvattender dan dat. Ja, ernstig ongeval, doden. Het strafrechtsysteem zit echter wel zo in elkaar dat iedereen in dit land vervolgd kan worden bij schuld. Een ambtenarenstatus beschermt in die gevallen echt niemand! Als de ambtenarenstatus verdwijnt dan zal ook de saliering en arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken moeten worden met de private sector. Ik verwacht dan een fikse loonsverhoging plus een bonus daarop voor de risico's die ik loop vanwege de positie waarin ik mij bevind, de politieke willekeur en wispelturigheid. En dan heb ik het nog niet eens over een vergoeding voor de jarenlange verlies vanwege de nullijn die de ambtenaren hebben moeten vasthouden.
Door Wettelijke meldingsplicht (Ambtenaren ondermijnen de democratie door niet te melden!) op
Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 12 mei
Als men zich onverantwoord/onzorgvuldig gedraagt dan moet "iedereen"daar op aangesproken kunnen worden! Een fout is mogelijk,maar laksheid..

Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 6 mei
Veiligheid is nu terecht een gedeelde verantwheid. Een balans tussen overh/burgers/organisaties! Dat geldt ook voor #Haaksbergen!

Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 12 u12 uur geleden
Het Mon beleid werkt met een indeling v Rijks,Prov en Gem mon en hierdoor kent iedereen de prioriteiten en wie verantwoordelijk is voor wat!

Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 12 mei
Als men zich onverantwoord/onzorgvuldig gedraagt dan moet "iedereen"daar op aangesproken kunnen worden! Een fout is mogelijk,maar laksheid..

Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 19 apr.
Er ontstaat bereidheid om het gesjoemel met de regels aan te pakken! Nu is het vaak lonend en zonder correctie,tenzij 't wordt gemeld!

Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 10 apr.
Het is echt verontrustend,dat het Overheidstoezicht niet heeft ingegrepen bij Dupont,waar tientallen jaren onveilig is gewerkt!
........................................................

En vergeet AKZO ook niet beamten!
Door Wettelijke meldingsplicht (Ambtenaren ondermijnen de democratie door niet te melden!) op
En jullie vinden dat je een status aparte verdient?

Dit na Volendam, Enschede, Haakbergen, Dupont, Vlees industrie, etc, etc, etc, etc, .........

Honderden doden en gewonden en nog vinden jullie dit?
Wie is er nu de dwaas de burger of de ambtenarij?!

U bent nog steeds de mening toegedaan dat u geen persoonlijke verantwoordelijkheid heeft? Altijd en overal?
Zoek een andere baan s.v.p. en verkwansel ons belastinggeld, uw maandelijkse uitkering niet verder.

Er zijn beroepen waarbij de burger beslist over leven en/of dood en daarbij 100% aansprakelijk is voor fouten.

Volgens ambtenaren mag een ongezien een vergunning (oordeel vd Rechter) worden afgegeven met 3 doden en 28 zwaargewonden tot gevolg.
Bovendien willen ambtenaren op basis van deze gegevens de immuniteit door het Pikmeerarrest in stand houden? Zegt denk ik voldoende over enkele zaken, 1. Een zeer slechte geweten ontwikkeling, 2. De zaak is echt helemaal verrot tot op het bot bij de overheid, 3. Erg bange mensen die ambtenaren en die het buiten de overheid niet gaan redden.

Is allemaal mogelijk, maar je gaat gvd wel staan voor je zaken, ruggegraat van een tuinslang.


............................

Enkele reacties van mr. Pieter van Vollenhoven.


Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 6 mei 2016

Veiligheid is nu terecht een gedeelde verantwheid. Een balans tussen overh/burgers/organisaties! Dat geldt ook voor #Haaksbergen!

1
#Haaksbergen-3 doden-28 gewonden. Is een ernstig geval, persoonlijke schuld vd ambtenaar, dus rest vervolging van de feitelijk handelende ambtenaar!

2
#Haaksbergen-3 doden-28 gewonden Ambtenaar voldoet aan alle bestanddelen vd delictsomschrijving, dan persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk!

3
#Haaksbergen-Monstertruck ambtenaar, niet integer, publiek-,bescherm- en burger- belang vertrouwen geschonden. 3 doden 28 gewonden

4
#Haaksbergen-Monstertruck ambtenaar. Primaire aansprakelijkheid dient onafhankelijk te blijven en hij zal ervoor vervolgd moeten kunnen worden. 3 doden 28 gewonden

5
#Haaksbergen-Monstertruck ambtenaar . Individuele verantwoordelijkheid is immers nog steeds een centraal
uitgangspunt van ons strafrecht! 3 doden 28 gewonden

6
#Haaksbergen-Monstertruck ambtenaar . In het strafrecht geen sprake v collectivering vd aansprakelijkheid in d overheidsrechtspers ambtenaar

7
#Haaksbergen-Monstertruck ambtenaar,veronachtzaamde taak,doet af aan eigen bevoegdheden,pleegt inbreuk op vertrouwen burger, rechtvaardigt straf.
Door Wettelijke meldingsplicht (Ambtenaren ondermijnen de democratie door niet te melden) op
Pieter v Vollenhoven ?@PietervVol 19 apr 2016.

Er ontstaat bereidheid om het gesjoemel met de regels aan te pakken! Nu is het vaak lonend en zonder correctie,tenzij 't wordt gemeld!
Door Gelijke kappen (Beul) op
Maak van ambtenaren gewone werknemers zijn ze eindelijk een keer aansprakelijk voor gepleegde misdaden.
Door Veel ambtenaren heben de mentaliteit van een stuk stront! (De burger betaalt en bepaalt! ) op
Enschede, Volendam, Haaksbergen, vele doden en gewonden en niemand is verantwoordelijk. Mentaliteit van een stuk stront!

Die zakkenwasser van een ambtenaar in Haakbergen is te lui, zo oordeelde ook de rechter, 3 doden 28 zwaar gewonden, heeft zijn werk nog en krijgt pensioen, familie en nabestaanden zitten in zak en as. En die debiel mag niet worden aangepakt met ontslag? Op staande voet weg met die psychopaat!

Belastingdienst liegt tegen burger en tegen de rechter, werkplein ambtenaren Enschede en juristen in Enschede liegen, UWV liegt, Politie liegt en steelt alles aan elkaar, rechters liegen, officieren van justitie liegen, ambtenaren liegen, ambtenaren voldoen niet aan de wettelijke meldingsplicht, etc., etc. Daar is een woord voor: ambtelijk-tuig!

Vertel mij nu eens waarom ambtenaren een bijzondere status verdienen? Waarom een ambtenaar nog respect zou moeten krijgen? Waarom een ambtenaar correct zou moeten worden behandeld? Dit terwijl ze deel uit maken van de grootste maffiosi bende in NL? Geen idee! Zolang jullie ambtenaren niet bereid zijn te melden en kiezen voor de maandelijkse uitkering van de belastingbetaler die je moet dienen, blijft dit bestaan!!
Ook een ambtenaar, kan net als een burger kiezen voor een andere baan, als het hem /haar niet aan staat.
Laffe drollen.
Kotsmisselijk worden en zijn burgers van jullie!


Door Ben (leidinggevende) op
Ik vind dat ambtenaren niet aan politieke willekeur ten prooi moeten vallen. Maar ik vind ook dat ambtenaren het vuur scherper aan de schenen gelegd mag worden. Ik vind dat het voor leidinggevenden niet praktisch onmogelijk gemaakt moet worden (zoals nu) om ambtenaren die al jaren onderpresteren te ontslaan.
Door P. Pluim op
Ik snap niet dat het CDA dit wetsontwerp hebben ingediend. Juist de ambtenarenstatus moet zorgen voor optimale integriteit en dienstverlening voor de burger.
Door Ambtenaar (ambetnaar) op
deze status beschermd mij tegen politieke spelletjes, wanbestuur en wangedrag van managers. ik als ambtenaar heb geen hierarische overgewicht en daarom deze status nodig om mij te beschermen. anders ga ik adviseren zoals mijn baas wil, en dat wil de burger niet, zie Moerdijk, Enschede, Volendam, Etc.