of 62812 LinkedIn

Ook zonder jubileum recht op jubileumuitkering

Bereik je als ambtenaar een dienstjubileum, dan ontvang je van je werkgever een daar bijbehorende beloning. Medewerkers die voor zo’n datum uit dienst treden, moeten recht krijgen op een gedeeltelijke uitkering daarvan. Dat is een van de afspraken die vakbond FNV Overheid vastgelegd wil zien in de nieuw af te sluiten cao voor rijksambtenaren.

Bereik je als ambtenaar een dienstjubileum, dan ontvang je van je werkgever een daar bijbehorende beloning. Medewerkers die voor zo’n datum uit dienst treden, moeten recht krijgen op een gedeeltelijke uitkering daarvan..

Dat is een van de afspraken die vakbond FNV Overheid vastgelegd wil zien in de nieuw af te sluiten cao voor rijksambtenaren.

 

Mislopen

Wie 12,5, 25, 40 of 50 jaar in dienst is bij de overheid, ontvangt een zogeheten jubileumuitkering van de baas. De hoogte daarvan is afhankelijk van onder andere diensttijd en maandinkomen.

‘De uitkering wordt hoog gewaardeerd onder de medewerkers en gezien als een blijk van waardering voor vaak jarenlange inzet en betrokkenheid. Als werknemers uit dienst gaan, al dan niet doordat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt, kan het zijn dat ze de jubileumuitkering mislopen. Wij stellen voor deze uitkering, bij uitdiensttreding ook gedeeltelijk uit te keren, vergelijkbaar met de afspraken daarover bij organisatieverandering en van-werk-naar-werk beleid’, zo stelt de bond in zijn inzetbrief.

 

Thuiswerkbudget

Verder stelt de bond voor om medewerkers die thuiswerken iedere maand een thuiswerkvergoeding te verstrekken, net zoals was afgesproken in de vorige cao. Bovendien moet er een soort van thuiswerkbudget komen. ‘Uit FNV-onderzoek is gebleken dat zo’n 40 procent van de medewerkers nog steeds op privé-laptop of - tablet werkt, via de mobiele telefoon vergaderingen bijwoont, geen goed bureau heeft of andere faciliteiten mist. Wij willen op korte termijn afspraken over minimaal benodigde materialen voor thuiswerkers’, aldus de vakbond.

 

5 procent extra

Eerder al was de looneis bekend van de CNV: een loonsverhoging van 5 procent. ‘’ De rijksdienst heeft goed gefunctioneerd in coronatijd. Dat is te danken aan de medewerkers. Daar hoort een goede waardering bij. Onze leden worden geconfronteerd met stijgende lasten en kosten van levensonderhoud. Ook is voor hen belangrijk dat het rijk op termijn ook goed personeel in dienst houdt en dat lukt niet als het rijk achter loopt met salarissen.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sylvia (vergunningverlener APV en Wabo) op
gaat dit ook op voor ambtenaren die bij een gemeente werken?
Door J. Homan op
Rijksambtenaren die achterlopen of dreigen achter te gaan lopen in salarissen; ik kan me niet voorstellen dat de vakbondsman van FNV Overheid dit durft te stellen/ beweren dit kan doen zonder zelf hard in de lach te schieten !
Door Richard (ambtenaar) op
Rechtspositioneel was in het verleden al geregeld dat een naar rato uitkering binnen vier jaar voor het 40 jarig jubileum werd uitgekeerd. Alleen moest deze uitkering fiscaal gebruteerd worden