of 59250 LinkedIn

Ook loonsverhoging voor gemeenteambtenaren in 2016

Niet alleen rijksambtenaren, maar ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging in 2016. Dat zijn de bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen in een Loonruimte-overeenkomst Publieke Sector 2015-2016.

Niet alleen rijksambtenaren, maar ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging in 2016. Dat zijn de bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen in een Loonruimte-overeenkomst Publieke Sector 2015-2016.

Eenmalige uitkering
De loonstijging bedraagt 1,4 procent per 1 januari 2016 en geldt voor 165.000 gemeenteambtenaren. Dinsdag 7 juli werd al bekend dat gemeenteambtenaren per 1 oktober 2015 én per 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74 procent krijgen, waarbij de uitkering in 2016 structureel kan worden gemaakt.


Verlaging pensioenpremie
Met de eenmalige uitkeringen van 0,74% werd respectievelijk het pensioenakkoord uit 2014 en 2015 uitgevoerd. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat als voor 1 juli 2016 een nieuwe cao voor gemeenten is afgesloten de eenmalige uitkering in 2016 omgezet wordt in een structurele loonsverhoging. De loonstijging van 1,4 procent per 1 januari 2016 is mogelijk door de verlaging van de ABP werkgeverspremie.

Stijging nettoloon
Door verandering van de indexeringssystematiek van pensioenen wordt de pensioenbijdrage in 2016 gebaseerd op prijsindexatie in plaats van op de loonontwikkeling. Daardoor wordt het werkgeversdeel van de pensioenpremie lager. Dat deel wordt aangewend voor de loonstijging. Ook het lagere werknemersdeel van de ABP-premie heeft een positief effect op het netto loon van de ambtenaren. In totaal levert dat een stijging van het nettoloon van 1,4 procent op.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sander (adviseur) op
@Marco
Leuk dat je zo'n taalpurist bent. Kon je ook maar zo goed rekenen. 1% over 4.000 euro is 400 euro...jaja, zo reken je jezelf of een ander wel heel rijk...
Door Marco op
Drie keer zo weinig dan??? Lijkt me "als"....
Bezijden dat ... het is maar waar je je mee vergelijkt / wilt vergelijken. Het feit dat rijksambtenaren (procentueel?) drie keer zo veel er bij krijgen áls gemeenteambtenaren, maakt de verhoging bij deze laatste ten onrechte te 'klein', maar die van de eerste onterecht nóg groter DAN die van de laatste.
Bovendien gaan dergelijk vergelijkingen altijd mank. We weten allemaal dat rijksambtenaren (gemiddeld) meer krijgen (voor minder) dan gemeenteambtenaren, maar. Je moet dat "3x minder" eens uit gaan leggen tegen iemand die 1.250 euro per maand krijgt.
Stel je geeft die er 125 euro bij...da's 10% (tien procent!), terwijl iemand met 4.000 euro er "maar"1% bij krijgt.....toch krijgt die laatste er 400 euro per maand er bij!
Vergelijkingen als deze, zeker in procenten!, geven altijd/meestal een vertekend beeld en kun je draaien naar je eigen gewenste uitkomst.
Door Frank (ambtenaar) op
Lekker weer, gemeente ambtenaren krijgen drie keer zo weinig loonsverhoging dan de rijksambtenaren. Zo wordt het gat steeds groter
Door Frank (ambtenaar) op
Lekker weer, gemeente ambtenaren krijgen drie keer zo weinig loonsverhoging dan de rijksambtenaren. Zo wordt het gat steeds groter
Door Wim (beleidsmedewerker) op
Zijn ze in het 'Haagse' nu echt zo lomp, dat ze denken dat de ambtenaren niet in de gaten hebben, dat het een sigaar uit de eigen pensioendoos is?
Door Éva Tuboly (vervroegd gepensioneerde) op
Voor rijksambtenaren, zoals militairen en politie, wordt het 65plusgat dat is ontstaan door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd hoogstwaarschijnlijk gedicht voor hen die dit niet konden voorzien.Dat is fijn voor deze gedupeerden, maar rechtsongelijkheid ten opzichte van anderen. Hoe zit het met het dichten van dit gat voor ex-gemeente-ambtenaren?? Het verlies aan AOW-uitkering kan oplopen tot 2 jaar en de huidige overbruggingsregeling is een wassen neus.
Door Henk op
Oproep:Zeg je lidmaatschap op van alle partijen die de ambtenaren in de hoek drukken: fnv, cnv, pvDa, vvd, d66!

En w ordt nooit ambtenaar
Door Pieter-Paul (medewerker RUD) op
De zoveelste sigaar uit eigen doos. FNV ga je schamen.
Wordt hoog tijd dat ik mijn lidmaatschap opzeg.
Door A. Willemsen op
Een hoop gekissebis over en weer in de reacties. Maar als ik je zeg dat het bruto salaris van max schaal 10 in 10 jaar met 10% is toegenomen dan weet iedereen volgens mij genoeg als je de inflatiecijfers kent.
Door Fritz A. von Geusau op
Complimenten Alex. Geen speld tussen te krijgen. Voor het overige vrees ik echter wel dat u Jan een wat te moeilijke vraag heeft gesteld. Roepen is gemakkelijk, maar concreet onderbouwen met feiten is wellicht wat te hoog gegrepen bij dit soort borrelpraat, waarbij men, niet gehinderd door enige kennis van zaken, maar wat roept.