of 63082 LinkedIn

Ook Babs wordt nu een werknemer

Wat er minimaal in een oproepovereenkomst voor babsen moet staan is echter niet wettelijk geregeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarom een model arbeidsovereenkomst opgesteld die is gebaseerd op courante inzichten over wat wenselijk en nuttig is om expliciet te regelen in een oproepovereenkomst met een Babs.

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 heeft ook gevolgen voor de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs). Ook deze ‘trouwambtenaar’ krijgt vanaf die datum een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Het model gaat uit van een arbeidsovereenkomst met ‘uitgestelde prestatieplicht’, oftewel een oproepovereenkomst. 

Wat er minimaal in een dergelijke oproepovereenkomst moet staan is echter niet wettelijk geregeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarom een model arbeidsovereenkomst opgesteld die is gebaseerd op courante inzichten over wat wenselijk en nuttig is om expliciet te regelen in een oproepovereenkomst met een Babs. De modelovereenkomst is opgesteld voor Babs’en die na 1 januari 2020 bij gemeenten in dienst komen, maar kan met een aanpassing ook worden gebruikt voor ‘zittende Babs’en’. In de overeenkomst staat onder meer dat de werknemer per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt uitbetaald met inbegrip van de voorbereidingstijd. Dat komt neer op driemaal het uurloon behorend bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8.

Het salaris wordt, vermeerderd met 8 procent vakantietoelage en 6,75 procent eindejaarsuitkering, per maand uitbetaald. Op de arbeidsovereenkomst zijn de voor de Babs geldende bepalingen in het personeelsreglement van de werkgever van toepassing. De werknemer is op grond van het integriteitsbeleid van de werkgever verplicht om enkele maanden na de indiensttreding, aan de werkgever een voor de functie relevante Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ingrid (Babs) op
Ik voltrek éénmalig een geregistreerd partnerschap. De gemeente mij hiervoor benoemd
Ik ben in het verleden als ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam geweest in een andere gemeente en dus destijds beëdigd.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers