of 62812 LinkedIn

Ontslagvergoeding Van Gils blijft sudderen

De Amsterdamse gemeenteraad blijft verontwaardigd over de ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils en de communicatie erover vanuit het college.  Bij de behandeling van het jaarverslag in een commissievergadering was wethouder Meliani afwezig. De voor haar waarnemend wethouder Kock kon vragen over haar brief niet beantwoorden.

De verontwaardiging over de ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils en de communicatie daarover vanuit het college blijft maar bestaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Tijdens de behandeling van het jaarverslag in een commissievergadering bleek wethouder Meliani afwezig. De voor haar waarnemend wethouder Kock kon vragen over haar brief niet beantwoorden.

Van Gils registreerde zelf
In die wat slordig opgestelde brief schrijft Meliani dat anders dan zij onlangs in de raad had gezegd de activiteiten die Van Gils na de beëindiging van zijn functie na 1 juli 2018 heeft uitgevoerd voor de gemeente voor 12 uur per week niet door de gemeente zijn geregistreerd, maar door Van Gils zelf. De gemeente is daarin nalatig geweest en daarom heeft de accountant een beperking in het kader van de WNT opgelegd. Het is de eerste keer dat dit is gebeurd. Voortaan wordt wel urenregistratie bijgehouden in alle situaties waarin dit vereist is, aldus de wethouder.

Niets aan te doen
Meliani schrijft dat het college dit net als de raad een zeer onbevredigende situatie vindt en heeft dan ook direct onderzocht in hoeverre hier iets aan te doen is. ‘Geconstateerd moet worden dat dit niet het geval is, omdat over deze registratie in de overeenkomst geen afspraken zijn gemaakt en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeente ligt.’ In de periode na 1 juli is Van Gils ook 24 uur per week gedetacheerd bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). ‘Voor zijn detachering bij de MRDH heeft de gemeente Amsterdam een geheel dekkende detacheringsvergoeding van de MRDH ontvangen.’

Vijf andere afvloeiingsregelingen
In totaal ontving Van Gils in 2018 een bruto jaarsalaris van 184.127 euro en op 1 januari 2019 kwam daar de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro bovenop. Er zijn momenteel geen andere topfunctionarissen werkzaam bij de gemeente Amsterdam met een vergelijkbare constructie als Van Gils, schrijft de wethouder. Wel heeft het college proactief gekeken of er andere vertrekregelingen zijn getroffen. Tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2019 blijkt afvloeiingsregelingen te zijn getroffen met vijf topfunctionarissen. ‘Deze vertrekregelingen zal ik tegen het licht houden en betrekken bij de toezegging van het college om na te gaan of geldende regelingen herzien moeten worden teneinde ongewenste uitkomsten te voorkomen.’ Daarover zal zij de raad na het zomerreces informeren.

Onduidelijkheid over start detachering
Toch riepen de antwoorden van de accountant donderdag tijdens de behandeling van het jaarverslag in een commissievergadering weer nieuwe vragen op bij verschillende raadsleden. De accountant zei dat Van Gils vanaf 10 september 2018 is gedetacheerd voor 24 uur per week bij de MRDH. VVD-raadslid Rik Torn sloeg hierop aan, want in de brief stond volgens hem dat Van Gils daar vanaf 1 juli werkte. ‘Dat klopt dus niet.’ GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma wierp tegen dat er staat: in de periode na 1 juli. Maar Torn liet zich niet uit het veld slaan. Hij wil weten wanneer de detachering nu precies is ingegaan, maar ook hoe onderzocht is dat er niets aan de ontstane situatie te doen is en of er nog contact is geweest met Van Gils. ‘Hij zou zelf wel een administratie hebben bijgehouden. Ik wil hierover duidelijkheid. De brieven van de wethouder roepen meer vragen op dan ze antwoorden geven. Zo kunnen we niet verder.’

'Beperking is onacceptabel'
Torn kreeg bijval van CDA-raadslid Diederik Boomsma die verwacht van wethouder Meliani dat zij proactief en juist communiceert. ‘Als die 24 uur later is ingegaan, hoe zit het dan met die 12 uur?’ Hij vraagt zich ook af waarom de gemeente de uren die Van Gils zelf had vastgelegd niet heeft beoordeeld en naar de accountant heeft gestuurd. ‘Het is onacceptabel dat de grootste gemeente van Nederland een beperking opgelegd heeft gekregen.’ Ook BIJ1, Denk en de ChristenUnie uiten hun twijfels over de gang van zaken. CU-fractievoorzitter Don Ceder wil weten of Van Gils wel heeft gewerkt tussen 1 juli en 10 september.

Nieuwe brief
Wethouder financiën Udo Kock was duidelijk niet voorbereid op een dergelijk spervuur aan vragen en kon ze dan ook niet allemaal beantwoorden voor zijn collega. Meliani bleek op werkbezoek in Parijs. Of er dan geen overleg was geweest, vroegen verschillende oppositiepartijen. ‘Er is toch wel afstemming in het college?’, plaagde Torn. ‘Ik zou u de vragen kunnen stellen. Het is heel vreemd dat dit niet kan.’ Kock repliceerde dat hij wel degelijk vragen kon stellen. ‘Ik kan ze alleen niet allemaal beantwoorden. De commissie kan nog diepere vragen stellen dan waar ik me op kon voorbereiden.’ Boomsma wil een nieuwe brief met uitleg van Meliani voor aanstaande maandag 10.00 uur. Kock brengt dat verzoek met urgentie over aan Meliani. ‘We gaan ons uiterste best om alle vragen voor die tijd te beantwoorden.’

UPDATE
Ook de Rotterdamse raad vergaderde donderdag over de ontslagvergoeding van Arjan van Gils. De wethouder was daarbij aanwezig en weigerde na een moreel beroep van de raad van de vergoeding af te zien, blijkt uit berichtgeving van RTV Rijnmond. Volgens Van Gils is alles volgens de regels verlopen. Hij doet geen afstand van eerder gemaakte afspraken. Van Gils kon het geld gebruiken, omdat hij geen garantie had op een nieuwe baan. Als hij had geweten dat hij twee maanden later wethouder zou zijn, had hij de vergoeding niet geaccepteerd. Hij noemde de ontslagvergoeding niet tijdens zijn sollicitatiegesprek, omdat hij het geen zaak voor Rotterdam vond. Na vijf uur spoedoverleg tussen alle partijen kwam het tot motie met een moreel appel om het bedrag terug te betalen. Over twee weken is daarover een stemming. Van Gils zal hier niet aan voldoen. Als wethouder organisatie gaat hij wel de ontslagvergoedingen in Rotterdam voor nieuwe gevallen versoberen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Een gemeentesecretaris die net als het toenmalige college wist dat hij wethouder in een andere gemeente zou worden, komen toch een ontslagvergoeding overeen. Te treurig voor woorden.