of 60220 LinkedIn

Ontslagprocedure ambtenaar korter

Met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is ook de ontslagprocedure eenvoudiger geworden. In de praktijk betekent dit dat ambtenaren goed beschermd blijven, maar dat de zaken minder slepend worden.

Veel van de werknemers in de publieke sector kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen. Dat is een van de gevolgen van het verlies van hun speciale ambtenarenstatus. De procedures worden weliswaar simpeler en korter, maar volgens deskundigen blijven ambtenaren net zo goed beschermd als voorheen. Voor de rest is nog veel ongewis, ook na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel.

‘Normale’ werknemer

Het accorderen van het wetsvoorstel – ingediend door D66 en CDA – door de Eerste Kamer heeft met name gevolgen voor het ontslagrecht van alle ambtenaren, behalve die van politie, Defensie en de rechterlijke macht. Net als de werknemers in de marktsector, krijgen zo’n 800.000 ambtenaren straks een regulier arbeidscontract. Ook worden dezelfde ontslagregels op hen van toepassing. Een ambtenaar kan nu nog twee keer bij zijn werkgever bezwaar maken tegen zijn ontslag. Daarna kan hij nog verhaal proberen te halen bij de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep. Maar na het ingaan van de nieuwe wet kan een ambtenaar als een ‘normale’ werknemer enkel nog terecht bij de kantonrechter; in hoger beroep gaan is er niet meer bij. De procedures worden dus weliswaar korter maar volgens de deskundigen is een ambtenaar onder het gewone arbeidsrecht net zo goed beschermd als voorheen.

 

Honderden wetten aanpassen

Voor het overige is vooralsnog veel onduidelijk welke bijeffecten de normalisering van de ambtenarenstatus heeft. ‘Het is nieuwe grond, we weten het nog niet.’ Dit antwoord klonk meer dan eens tijdens een congres van de Albeda Leerstoel  van het CAOP en de Universiteit Leiden over de op handen zijnde normalisering. Volgens Jaap Uijlenbroek en Barend Barentsen, beide hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector, moeten toekomstige gesprekken aan verschillende onderhandelingstafels en meerdere rechterlijke uitspraken te zijner tijd helderheid bieden. De komende jaren zullen waarschijnlijk immers honderden wetten moeten worden aangepast om de ambtenarenstatus daadwerkelijk gelijk te schakelen.

 

Eigen cao’s

Duidelijk is al wel dat er grote veranderingen kunnen ontstaan nu ambtenaren onder het Burgerlijk Wetboek vallen. Een denkbaar scenario is bijvoorbeeld dat gemeenten hun eigen cao’s gaan samenstellen. De standaardisering van het salaris van gemeenteambtenaren is dan niet meer heilig. ‘In theorie kunnen gemeenten zelf bepalen hoeveel ze hun ambtenaren voor bepaalde functies betalen,’ schetst Barend Barentsen.  ‘Dat kan helpen wanneer een gemeente geen geschikte persoon voor een baan kan vinden. Ambtenaren kunnen dan inderdaad gaan shoppen bij concurrerende gemeenten. Ze hebben in dat opzicht een hoop vrijheid gekregen.’ Toch gelooft de hoogleraar niet dat dit snel op grote schaal zal gebeuren. ‘Driehonderd verschillende cao’s is ook wel erg extreem.’ glimlacht hij.

 

Laatste stapje

De  gemiddelde ambtenaar zal in de praktijk nog niet heel snel iets merken van de veranderde status, aldus professor Uijlenbroek. ‘Het aardige is dat het burgerlijk recht de laatste jaren al op het ambtenarenrecht is gaan lijken. En andersom is de normalisering voor de ambtenaren ook al een tijd gaande,’ vertelt de professor. ‘Al sinds de jaren tachtig wordt de ambtelijke status zo veel mogelijk geharmoniseerd met de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Denk aan het stakingsrecht dat ambtenaren eerder niet hadden, werknemersverzekering die ook voor ambtenaren waren en bijvoorbeeld de wet op ondernemingsraden. In feite is deze normalisering slechts het laatste stapje.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 23 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans (afdelingsmanager) op
Reuze benieuwd hoe het klokkenluiders zal vergaan....
Door Albert (Beleidsmedewerker) op
Normalisering ook in salaris, bonussen, auto van de zaak?
Gaat de (Rijks)overheid straks als gewoon werkgever het voorbeeld geven aan het bedrijfsleven, hoe om te gaan met personeel? Geen bonussen maar een marktconform salaris, uitdagend werk, alleen een auto van de zaak als je kilometers moet maken tijdens je werk?

De praktijk zal waarschijnlijk eerder zo zijn dat het de opmaat wordt voor ontslagen binnen de ambtenarensector, de enige gelijkschakeling met het bedrijfsleven!
Door Louis (Financieel adviseur) op
Eerste Kamer stemt in met normalisering rechtspositie
Invoeringsdatum 1 januari 2020
Dus "kleine aanpassing" kost drie jaar werk om alle regelingen en wetten te wijzigen.
Door Hanneke op
Wat ik mij al een tijdje afvraag is waarom er voor de politie etc wel een uitzondering is gemaakt en niet voor rijksinspectiediensten en andere toezichthouders alsbevoegd gezag van een wet).
Door Peter (Beleidsmedewerker) op
"Volgens deskundigen?" Hoe deskundig moet je zijn om voldoende te weten over de wet werk en zekerheid? Over het huidige civiele arbeidsrecht, dus? Ja, op papier is de materiele bescherming nu eventjes gelijk. Maar dat was het voor de wet werk en zekerheid niet. En die wet staat nu dus weer op losse schroeven. Lees de partijprogramma's er maar op na.
Door Ab (Beleidsmedewerker) op
Slecht artikel. De huidige ontslagbescherming via de kantonrechter is sterker geworden. Volgens de partijprogramma's van vvd, cda en d66 te sterk. Ja, die is door de Wet werk en zekerheid wat meer op die van ambtenaren gaan lijken. Maar dat blijft niet zo.
Door Fritz A. von Geusau op
'volgens de deskundigen......' Wat jammer dat die 'deskundigen' niet met naam en toenaam genoemd worden in dit stukje. Verder staat het stuk inderdaad vol onjuistheden. Kennelijk schamen Ester Walstra en Hans Bekkers zich er niet voor om hun naam boven zulk broddelwerk te zetten. Klaarblijkelijk hoeft er geen echt onderzoek te worden gepleegd voordat men iets op deze site zet. Bedroevend niveau.
Door Peter-Paul (RUD) op
ah, zie nu dat ze een overleg met Plasterk geëist hebben.
Door Peter-Paul (RUD) op
Mij bekruipt het gevoel dat wij als ambtenaren er (wederom) op achteruitgaan. Hebben de vakbonden weer eens zitten slapen?
Door dafy2011 (Rijksambtenaar) op
Dit artikel is kennelijk geschreven door een stagiair? Ook in het burgerlijk recht is de mogelijkheid van hoger beroep aanwezig. Het artikel staat bol van de onjuistheden. Maar daarnaast wordt ook gesuggereerd dat er eigenlijk allemaal niet zo veel veranderd voor de ambtenaren. Ik verzeker een ieder dat over enkele jaren binnen de overheid de zelfde onverkwikkelijke arbeidssituaties gaan spelen als die nu in de commerciële sector spelen. Flexcontracten, 0-uren contracten, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en uitzendconstructies zullen beeldbepalend worden. Zeker bij lagere overheden zoals gemeenten. Eerst is de bezuinigingswoede op de burger losgelaten op een een manier die soms regelrecht schandalig is. Denk bijvoorbeeld aan de 'keukentafelgesprekken'. Over enkele jaren zullen werknemers in de publieke sector op alle mogelijke manieren uitgeknepen worden. En ben je het er niet mee eens? Voor jou tien anderen. Mond houden of ontslag zal het motto worden. Misschien hebben we het wel aan ons zelf te wijten, omdat we ons op dit moment niet altijd lijken te beseffen hoe goed onze arbeidsomstandigheden op dit moment nog zijn.