Volgens de CRvB is de bewindsman te kort door de bocht gegaan met het toepassen van die regels. ,,In de circulaire staat voorop dat een zorgvuldige afweging moet plaatsvinden op basis van de specifieke omstandigheden van het geval'', zo stelt de raad. 'Binnen die afweging mag het recht op respect voor het privéleven van de ambtenaar en zijn recht op vreedzame vereniging en vergadering niet uit het oog worden verloren.'

Langdurig dienstverband
Ook heeft de minister nagelaten te kijken naar onder meer het langdurig dienstverband van de betrokkene en het feit dat het lidmaatschap van de club nooit tot problemen leidde. Van der Steur moet, met de uitspraak in de hand, nu een nieuwe beslissing over de ambtenaar nemen. (ANP)