of 62812 LinkedIn

Ontevreden ambtenaren Nuenen moeten ‘doorontwikkelen’

De ambtelijke organisatie van de gemeente Nuenen moet worden doorontwikkeld, nadat er een missie en visie op is vastgesteld. Die ambitie van de vorig jaar bijna door Eindhoven opgeslokte gemeente komt voort uit een medewerkersonderzoek dat onlangs, een jaar na dato, uit een la kwam. Daaruit bleek dat de ambtenaren gemiddeld minder tevreden zijn over hun werk dan ambtenaren in andere kleine gemeenten.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Nuenen moet worden doorontwikkeld, nadat er een missie en visie op is vastgesteld. Die ambitie van de vorig jaar bijna door Eindhoven opgeslokte gemeente komt voort uit een medewerkersonderzoek dat onlangs, een jaar na dato, uit een la kwam. Daaruit bleek dat de ambtenaren gemiddeld minder tevreden zijn over hun werk dan ambtenaren in andere kleine gemeenten.

Missie en visie
Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek 2019 is het managementteam aan de slag gegaan met de missie en visie op de ambtelijke organisatie, staat in een raadsinformatiebrief van 21 juli j.l.. ‘De missie en visie moeten duidelijk maken waar de ambtelijke organisatie voor staat en wat van haar verwacht mag worden.’ Dit proces wordt voortgezet onder leiding van de nieuwe gemeentesecretaris Marike Arents. Uiteindelijk moet de ambtelijke organisatie worden doorontwikkeld, ‘waarmee een kwaliteitsslag gemaakt wordt in integraal en opgavegericht werken en meer vanuit buiten naar binnen denken’. 

Lage beoordeling
Uit dat medewerkersonderzoek 2019 blijkt dat de gemeente Nuenen als werkgever slechts op 2 van de 64 vragen hoger scoort dan gemiddeld, maakte het Eindhovens Dagblad (ED) recent bekend. Verder krijgt de gemeente op 22 van de 36 vergelijkbare punten van de medewerkers een lagere beoordeling dan andere kleine gemeenten. Op zeven punten is deze zelfs significant lager. De vragenlijst was door bijna alle gemeenteambtenaren ingevuld.

KAFI-affaire
De rekenkamercommissie had in 2018 een enquête uitgevoerd die bijna de helft van de ambtenaren hadden ingevuld. Daaruit bleek al dat er hardnekkige klachten waren over de werkdruk, maar er was ook gemor over hoge kosten van de externe inhuur. Verder bleek het vertrouwen van de ambtenaren nog niet hersteld. Dat wantrouwen tussen raad, college en ambtelijke organisatie was ontstaan door de KAFI-affaire, vermeende fraude rond grondaankopen.

Afgeblazen fusie
Vlak voor het medewerkersonderzoek 2019 was de fusie tussen Nuenen en Eindhoven afgeblazen. De provincie wilde destijds een gedwongen herindeling, omdat Nuenen niet op eigen benen zou kunnen staan, maar Provinciale Staten hielden dat tegen, nadat een burgerinitiatief hen tot een besluit hierover dwong. Gebrek aan draagvlak onder de bevolking (en goede timing) gaf uiteindelijk de doorslag en de fusie was van de baan.

Onderling wantrouwen
Kort daarna werd het medewerkersonderzoek gehouden. Daaruit blijkt volgens het ED dat collega’s geen commentaar op elkaar durven geven en een hoge werkdruk ervaren. Er zijn ook klachten over samenwerking tussen afdelingen en over de kans om invloed uit te oefenen op werkbeslissingen. De samenwerking met gemeenteraadsleden krijgt een slechte beoordeling. Ambtenaren voelen zich niet geheel veilig in die samenwerking.


Rapport lang geheim

Maar vervolgens hield het college het rapport lange tijd intern. Ook de gemeenteraad kreeg het niet te zien. Na een verzoek van het Eindhovens Dagblad, een officieel bezwaar na afwijzing daarvan en het aflopen van alle wettelijke termijnen werd het eind juli pas vrijgegeven. Gemeentesecretarus Arents was woensdag helaas niet bereikbaar voor commentaar, maar tegen het ED zegt ze dat ze achteraf al die geheimzinnigheid afkeurt. Volgens haar zijn de eerste stappen naar verbetering al gezet.

Onderzoek 'onderdeel strategie'
Het onderzoek was onderdeel van de strategie van de gemeente Nuenen om zelfstandig te blijven. Met de uitkomsten kon de gemeente vervolgens werken aan herinrichting en versterking van het ambtelijke apparaat. Arents denkt dat de onzekere en turbulente periode rond de fusie invloed heeft gehad op de uitkomsten van het onderzoek. De gemeente zal inzetten op minder werkdruk en betere samenwerking en communicatie.

Rolbewustzijn
In de raadsinformatiebrief staat dat de ambtelijke organisatie straks goed uitgerust moet zijn om de Nuenense opgaven uit te voeren en mee te kunnen bewegen met veranderende verwachtingen van de lokale overheid. Ook vindt het MT het belangrijk dat het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie goed verloopt ‘en we met elkaar in verbinding zijn, ieder vanuit de eigen rol en opvattingen hierover’. ‘Daarom willen we aan dit aspect aandacht besteden in het vervolgproces, onder andere door met elkaar te spreken over rolopvatting, rolbewustzijn en rolneming.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.