of 64231 LinkedIn

Onterecht strafontslag voor rokende ambtenaar

De gemeente Roermond heeft een vrouwelijke ambtenaar ten onrechte ontslagen toen zij weigerde te stoppen met roken. Ook legde de gemeente haar de verplichting op tweemaal per week te gaan sporten en naar een diëtist te gaan.

Een ambtenaar van de gemeente Roermond tobde met haar gezondheid en was vaak ziek. Meerdere dienstopdrachten – stop met roken, ga sporten, bezoek een diëtist – werden genegeerd. De gemeente ontsloeg haar, maar dat had volgens de Centrale Raad van Beroep niet gemogen.

Ziekteverzuim
Het is alweer zo’n tien jaar dat de ambtenaar regelmatig ziek is. Haar gemeente, Roermond, laat een fysiek-belastbaarheidsonderzoek uitvoeren en er volgt een arbeids-fysiotherapeutische diagnose. De bedrijfsarts geeft adviezen hoe haar gezondheid kan worden bevorderd en het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen.

 

Levensstijl

Het college denkt actief mee. De ambtenaar moet twee maal per week gaan sporten, een cursus Stoppen met roken gaan volgen en zich onder behandeling plaatsen van een erkend diëtist. Verder moet ze alles doen om haar levensstijl in positieve zin te wijzigen. Als de ambtenaar laat zien dat zij in alle opzichten de aanbevelingen van het medisch kader ter harte neemt, de met haar werkgever gemaakte afspraken nakomt en verder goed functioneert, dan kan ze blijven. Houdt ze zich daar de komende 24 maanden niet aan, dan volgt strafontslag. Ze is gewaarschuwd.

 

Strafontslag

Het gaat een tijdje goed. Daarna constateert het college dat de ambtenaar niet één keer het sportcentrum meer heeft bezocht. De behandeling gericht op het stoppen met roken, heeft ze – zonder afstemming met of medeweten van de dienstleiding – afgebroken. Sterker: ze is weer begonnen met het roken van shag, zelfs op plekken waar dat niet is toegestaan. Een afspraak met de diëtist heeft ze nooit gemaakt. Een hulpmiddel om de gevolgen van slaapapneu tegen te gaan heeft ze niet gebruikt. Daar komt bij dat ze tijdens de proeftijd door meerdere collega’s bij herhaling slapend op het werk is aangetroffen. Verder is zij op een bepaalde dag vier uur ongeoorloofd weggebleven van de locatie waar zij behoorde te werken. Tot slot zijn er nog de collega’s die melden zich aan haar te storen omdat ze haar taken niet of niet naar behoren uitvoert. Voor het college is de maat vol: plichtsverzuim, en het strafontslag wordt doorgezet.

 

Onaanvaardbare inbreuk

Dat vecht de ambtenaar aan. Omdat ze bij de rechtbank Limburg geen gelijk krijgt, stapt ze naar de Centrale Raad van Beroep. Daar kantelt de zaak, blijkt uit de uitspraak van 7 juni 2018. De dienstopdrachten maken naar het oordeel van de Raad een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van medewerkster. De opdrachten gaan buiten de arbeidsrelatie en beïnvloeden direct haar persoonlijke keuzes, wat zij niet hoeft te dulden. Een noodzaak tot deze opdrachten, die zouden voortvloeien uit de aard van haar werk ontbreekt. Kortom, geen plichtsverzuim.

 

Slapen onder werk

En het slapen onder het werk? De ambtenaar heeft dit ontkend en het college heeft niet concreet gemaakt wanneer en onder welke omstandigheden dit zou hebben plaatsgevonden. Als collega’s beweren zich taan haar te storen, moet aan hun verklaringen over ‘slapen’ niet te veel betekenis worden gehecht. Ook hier is plichtsverzuim niet aangetoond. Dat geldt echter wel voor haar ongeoorloofde afwezigheid gedurende vier uur, maar dat is te weinig om haar strafontslag op te leggen. Ze kan dus gewoon blijven. De Raad vindt wel dat het college kritisch mocht zijn op haar houding en gedrag, en om een oplossing te vinden voor een problematische arbeidsrelatie. Maar de gevolgde weg, met de daarbij gemaakte inbreuken op haar persoonlijke levenssfeer, is onbegaanbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben (jurist) op
Wat Door Linden betreft; ik kan niet vanaf hier beoordelen wat de reden was voor het niet functioneren van deze mevrouw. Maar als je een dossier wilt opbouwen dan spreek je toch af wat iemand qua taken moet doen, qua kwaliteit en kwantiteit. Afspraken als niet roken en naar de diëtiste hebben geen direct verband met het functioneren in de functie, wellicht wel op het ziekteverzuim maar ik krijg toch de indruk dat er meer aan de hand was.
Door Victor Jeltema (Lezert) op
Opvallend is wel dat deze mevrouw gewonnen heeft op een belang dat ze heeft prijsgegeven. Ze wil namelijk helemaal niet terug op haar werkplek. Verder begrijp ik de beslissing wel, want hoewel er iets over te zeggen is in het kader van de inspanning als werknemer, zouden we anders op een glijdende schaal terecht kunnen komen.
Door Linden op
Helemaal met Ben eens, beoordelen moet op basis van functioneren. Maar helaas was er nauwelijks functioneren vanwege de stijl van leven. De enige manier om iets aan het functioneren te doen is bijgevolg op deze manier. Als je dat niet bevalt kun je toch op zoek gaan naar een werkgever die dit prima vindt? Ook juristen CRvB) vergeten klaarblijkelijk wel eens dat er ook zoiets als een verplichting om zo goed mogelijk arbeid te verrichten voor het geld dat je krijgt.
Door Wottsjer (Watcher) op
Met shag en stroop vang je meer vliegen en ambtenaren dan met dieetazijn en sportschoolplicht. En nu ook gratie van koning El Rey voor deze verstotene en ook voor commentator Ben die 4x postte?
Door dennis (adviseur) op
ik vraag me af hoe verontwaardigd men was geweest als dit ook bij Eberhard van der Laan was gebeurd.
Door Cor op

Jammer voor de collega’s die steeds haar werk moeten doen als zij weer ziek is en voor de belastingbetaler die haar loon betaalt waar nauwelijks iets tegenover staat . . . . Hulde voor de gemeente Roermond die hier actief iets aan wil doen, maar wellicht niet de juiste weg heeft gekozen.

Door Ben (Jurist) op
Kijk Daan snapt het. Volslagen idioot ' dienstopdrachten' die diepgaand in iemands privé leven ingrijpen. Bizar brave new world gedoe. Mijn dienstopdracht aan het college van Roermond: voorover bukken en met de mattenklopper krijgen. Beoordeling dient plaats te vinden op de uitoefening van de functie en niets anders.
Door Daan op
Wat een leuk verhaal, zeg. En dat het ook zo goed is afgelopen! Wat fijn. Zo ga ik met een goed gevoel deze heerlijke zomerse avond in. Met een glimlach op mijn gezicht, denkend aan zoveel goedheid in deze lieve ambtelijke wereld. En, ik zeg altijd maar zo, lieve mede-ambtenaartjes en ambtenarinnetjes:

Een tevreden roker is geen onruststoker

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers