of 58952 LinkedIn

Onderzoek werkbeleving ambtenaar

Het onderzoek over de werkbeleving van de ambtenaar komt in de plaats van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek dat tweejaarlijks in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd. Het CBS voert het nieuwe onderzoek uit in samenwerking met Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, is deze maand gestart met een groot enquêteonderzoek onder ambtenaren over het werken in een overheidsorganisatie.

Liefst 95.000 medewerkers worden uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. Het onderzoek komt in de plaats van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek dat tweejaarlijks in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd. Het CBS voert het nieuwe onderzoek uit in samenwerking met Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ongewenste omgangsvormen
In het nieuwe onderzoek komen onderwerpen als organisatiecultuur, leiderschap, integriteit, inclusiviteit en ongewenste omgangsvormen aan de orde. Ook wordt gevraagd naar werktevredenheid, leren en ontwikkelen. De onderzoekers zijn met name benieuwd naar de werkomstandigheden en hoe deze worden ervaren. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de werkbeleving en de ontwikkeling daarin van medewerkers.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het maken van beleid op het terrein van arbeidszaken. De resultaten worden gebruikt om de prestaties van de overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen te verbeteren. De resultaten van het Werkonderzoek worden eind 2019 gepubliceerd op de website kennisopenbaarbestuur.nl en gepresenteerd op een speciaal congres. Tijdens dat congres, gericht op beleidsmakers op het terrein van Arbeid en Organisatie, delen de bij het onderzoek betrokken wetenschappers hun bevindingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de waarheid (nvt) op
laat de overheid onderzoek doen naar ongewenst gedrag bij beschermd werken ik krijg hier heel veel klachten over niet alleen door leiding maar ook door de directeuren. en wij als gemeente krijgen hierover klachten van de nationale ombudsman.