of 64120 LinkedIn

Onbegrip over inhoud vacature beleidsmedewerker

Een vacature voor beleidsmedewerker landbouw en natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de Tweede Kamerfractie van de BoerBurgerBeweging (BBB) in het verkeerde keelgat geschoten. Maar liefst 19 vragen vuurt fractievoorzitter Caroline van der Plas af op demissionair minister Carola Schouten.

Een vacature voor beleidsmedewerker landbouw en natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de Tweede Kamerfractie van de BoerBurgerBeweging (BBB) in het verkeerde keelgat geschoten. Maar liefst 19 vragen vuurt fractievoorzitter Caroline van der Plas af op demissionair minister Carola Schouten.

Media
Zwaartepunt in de vraagstelling is dat de boer en de ‘boerennatuur’ er maar bekaaid afkomen in de functieomschrijving en de functie-eisen voor de vacature en er is ook een impliciete roep om meer diversiteit binnen het ministerie. Het komt er dan op neer dat er te weinig mensen werken met een boeren- of visserijachtergrond. Van der Plas polst bijvoorbeeld eerst in welke media de advertentie van de vacature is geplaatst en waarom voor die specifieke media is gekozen, hiermee lijkt zij te impliceren dat niet iedereen met een mogelijk geschikte achtergrond (agrariërs, visserij) kennis heeft kunnen nemen van de vacature.

Boerennatuur
Maar ook de toonzetting in de functieomschrijving bevalt Van der Plas niet. Er staat bijvoorbeeld in dat landbouw en natuur ‘lijken te botsen’. Voor het BBB-Kamerlid reden om de minister te vragen of zij dat ook vindt en hoe zich dat verhoudt met ‘het feit dat boeren al millennia met de natuur samenwerken’. Ook wil ze weten of het ministerie onderscheid maakt tussen ‘boerennatuur’ en ‘gewone’ natuur en of zij ‘boerennatuur’ dan ook natuur vindt.

Timmermans
Dat is niet het enige waar Van der Plas zich druk over maakt. Een alinea in de functieomschrijving is geheel gewijd aan de ‘politiek getinte beleidsopvattingen van Europees commissaris Timmermans (PvdA)’. Ze vraagt zich af of dat wel toepasselijk is voor een functie in de uitvoerende tak van de Nederlandse overheid. Daaropvolgend wil het Kamerlid weten in hoeverre de Europese Commissie leidend is in de uitvoering van de taken van het ministerie van LNV en hoe zich dat verhoudt tot verantwoording aan de Tweede Kamer.

Achtergrond
Verder vindt Van der Plas het opvallend dat voor de functie wel kennis van klimaat, natuur, biomassa en hout nodig is en niet specifiek wordt gevraagd om kennis van landbouw en visserij. ‘Waarom is er voor deze specifieke medewerker geen kennis van visserij vereist voor een functie die vooral over de Noordzee en visserij gaat?’ Dit raakt al aan het diversiteitsvraagstuk, maar Van der Plas gaat hierin nog verder door te vragen hoeveel medewerkers met ‘aantoonbare of praktische’ achtergrond in de visserij of landbouw het ministerie telt en dat af te zetten tegen het totaal aantal medewerkers

Natuur & Klimaat
Uiteindelijk komt Van der Plas bij haar zorgen over hoe belangrijk landbouw en visserij nog zijn voor het ministerie van LNV en of er een nieuwe koers is uitgezet. Hoeven de nieuwe ambtenaren bij het ministerie bijvoorbeeld geen specifieke kennis meer te hebben van visserij en landbouw, maar wel van natuur en klimaat? Is dat een voorbode van een nieuwe ministerie van Natuur & Klimaat? En gaan landbouw en visserij als beleidsterrein dan terug naar het ministerie van Economische Zaken?

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anke van Houten (Beleidsadviseur) op
Mevrouw Van der Plas heeft kennelijk een paar afslagen gemist. Nederland staat voor een transitie; dan helpt het als je expliciet maakt dat je mensen zoekt die daar aan bij kunnen dragen. Dat kunnen uiteraard mensen zijn die ook kennis hebben van de gangbare praktijk, maar doe nu niet alsof de gangbare praktijk ons gaat helpen de problemen op te lossen waar we als samenleving - ook de vissers en de agrariërs - voor staan. In transitietaal: je komt alleen van A naar B als je werkt volgens de regels van B.
Overigens vind ik het knap hoe mevrouw Van der Plas er in slaagt om op de meest onwaarschijnlijke plekken een aanleiding te vinden om haar punt te maken. Daar kunnen andere volksvertegenwoordigers een voorbeeld aan nemen.
Door Jozeph (oud ambtenaar) op
"Millennia samenwerken met de natuur" mist ieder historisch besef. De zeezoogdieren zouden dan uitgestorven zijn door de DDT, de sloten dood door het fosfaat, de weidevogels uitgestorven vanwege het hooien, onze huizen beschadigd door de zure regen van de mest en de Noordzee leeg gevist. Boeren en vissers hebben millennia de natuur geëxplodeerd is een betere term.
En die boeren en vissers die wel zorg voor de natuur hebben, stemmen waarschijnlijk op een andere partij.
Door de vries (ambtenaar) op
Het is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Niet het Ministerie van Landbouw, Landbouw en Landbouw.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers