of 63908 LinkedIn

Omstreden Bloemendaalse fractie splitst zich op

De fractie Hart voor Bloemendaal die naar eigen zeggen slachtoffer is van een ‘cordon sanitaire’ van ambtenaren heeft besloten zich op te splitsen.

De fractie Hart voor Bloemendaal die naar eigen zeggen slachtoffer is van een ‘cordon sanitaire’ van ambtenaren heeft besloten zich op te splitsen.

'Zwart maken'
Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal heeft bekendgemaakt dat haar mede-raadslid Rob Slewe en duo-raadslid Christa Faas verder gaan als fractie onder een andere naam. Roos wil niet dat fractiegenoten door burgemeester Elbert Roest verantwoordelijk worden gehouden voor haar meningen op Facebook. Volgens Roos zou het college haar fractiegenoten ‘zwart maken’ en hen ten onrechte verantwoordelijk maken voor iets wat zij niet hebben gepubliceerd.

Fractiegenoten 'niet meetrekken'
‘Ik heb op mijn Facebookpagina een aantal uitingen gedaan waar ik volledig achter sta en recht op heb om dat te doen in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Ik ben daar verantwoordelijk voor en niet mijn twee fractiegenoten. Ik zal mij zo nodig verantwoorden in dat kader van die vrijheid’, aldus Roos. Ze wil echter niet haar fractiegenoten hierin meetrekken ‘in tegenstelling tot hetgeen het college van B&W van de gemeente Bloemendaal wel doet’. Daarom splitst ze de fractie.

Beschuldiging
Roos wijst op de recente brief die door Bloemendaalse ambtenaren is opgesteld en ondertekend door het college met de beschuldiging dat de fractieleden van Hart voor Bloemendaal uitlatingen doen op Facebook die ‘ambtenaren belachelijk maken, beschimpen of persifleren’. Tijdens de laatste raadsvergadering op 30 januari j.l. vroeg raadslid Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal aan burgemeester Roest waar Slewe en Faas die uitlatingen dan hadden gedaan. Daar wilde Roest geen antwoord op geven.

'Fractie heeft één mening'
Volgens Roos kon hij dat ook niet bewijzen, want zij hadden die uitspraken niet gedaan. ‘Maar dat vond de burgemeester helemaal niet relevant’, schrijft ze. ‘Wat hem betreft zijn de handelingen of uitspraken van één van de leden van de fractie van Hart, zelfs als die privé worden gedaan, handelingen en uitspraken van de gehele fractie en wat hem betreft zijn dan alle leden daarvoor verantwoordelijk.’ Of zoals Roest het verwoordde: ‘De fractie is een eenheid van individuele leden die in collectiviteit en gezamenlijkheid optreedt.’

Zonder last
‘Niet alleen is dit oordeel van de burgemeester juridisch faliekant onjuist, het is ook buitengewoon kwalijk omdat het raadsleden in de uitoefening van hun politieke ambt verboden wordt vrijuit te spreken’, aldus Roos. In de praktijk komt dit er volgens haar op neer dat ‘fractieleden verworden tot elkaars politieagent’. ‘Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de democratische rechtsstaat. Maar het is wel de bedoeling van burgemeester Roest.’ Met de splitsing moet het duidelijker zijn wie wat zegt en vindt. Tot slot wijst Roos erop dat het begrip 'fractie' niet voorkomt in de Grondwet en ze sluit af met: zonder last.

De Bloemendaalse burgemeester Elbert Roest (D66) is benaderd voor een reactie, maar heeft deze vooralsnog niet gegeven.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul van Nieuwenhuyzen op
Het is speciaal dat Dhr Kruijswijk hier reageert terwijl hij 1 van de mensen had kunnen zijn die een heel aantal zaken ten goede had kunnen draaien in Bloemendaal.
U heeft ijskoud de "jonker" Nederveen de hand boven het hoofd gehouden, terwijl de prutser compleet stuurloos door eigendunk Elswoutshoek met de Fam Slewe probeerde kapot te maken, omdat hij zich van meer standing achte en dit soort mensen geen recht had op een landgoed. Met hard werken hadden de Slewe's wat gemaakt van het leven terwijl Nederveen frauderend door het leven ging van miskleun naar miskleun.
Had U toen niet beter op moeten letten en bent U nu niet aan damage controle aan het doen door U zelf voor te stellen als fractie voorzitter van een partij die naar alle redelijkheid werkt?

U bent notabene zelf onderdeel van het probleem wat gecreëerdvele jaren terug en wat U zelf ook zeer zeker als Wethouder niet geprobeerd heeft op te lossen maar het nog erger te maken.

Met het uitdelen van fatsoen en schaamte bent U in ieder geval niet dik bedeeld, ik kan hele volksstammen aanwijzen die hier veel beter mee bedeeld zijn.

Dit soort lieden zoals U zijn onderdeel van een heel groot probleem: het niet integer zijn in een overheidsbetrekking of Politiek.

En U bent een heel groot voorbeeld hoe dat dat in elkaar zit.
Door Richard Kruijswijk (fractievoorzitter GroenLinks Bloemendaal) op
1. We kennen nu twee heel verschillende persberichten over 'splitsing'. In een laatste bericht van 4-2 staat dat "De overige fractieleden [één raadslid en één steunraadslid van Hart voor Bloemendaal, Richard] staan niet achter dit besluit (…).Wat ons betreft is er ook geen sprake van een ‘splitsing’ van Hart voor Bloemendaal".

2. De term 'çordon sanitair' wordt genoemd vanuit Hart voor Bloemendaal en is overgenomen in o.a. het Parool. Maar (in elk geval wat GroenLinks Bloemendaal betreft) worden nieuwe voorstellen altijd op inhoud beoordeeld.

3. In de gemeenteraad van Bloemendaal wordt vaak scherp gedebatteerd Prima. Maar daarnaast hebben raadsleden ook een verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en verbeteren van het lokaal bestuur. De toon van de leden van HvB in dit huis en helemaal op sociale media veelal te fel, en destructief. 101 vragen, integriteitsmeldingen, WOB-verzoeken, het houdt niet op. Ambtenaren en college moeten hun werk kunnen doen in een omgeving waar zij zich veilig en gewaardeerd voelen. Door de aanhoudende heftigheid van de toon van HvB is dat nu in gevaar. GroenLinks vindt dat niet kunnen en heeft dit al vorige jaren aan de orde gesteld.
En in 2018 heeft de raad de burgemeester Elbert Roest gesteund toen hij uitsprak "ik kan niet kan accepteren als ambtenaren in de politieke arena worden getrokken en worden aangevallen of beschadigd.”
Door Southern Comfort op
‘Wat hem betreft zijn de handelingen of uitspraken van één van de leden van de fractie van Hart, zelfs als die privé worden gedaan, handelingen en uitspraken van de gehele fractie en wat hem betreft zijn dan alle leden daarvoor verantwoordelijk.’ Of zoals Roest het verwoordde: ‘De fractie is een eenheid van individuele leden die in collectiviteit en gezamenlijkheid optreedt.’

Zo, en het college van B&W dan? Collegiaal bestuur? Zijn die niet ook politiek verantwoordelijk voor misstanden van (top)ambtenaren? En als daar geen maatregelen tegen worden genomen na meldingen zoals ambtsmisdrijven, maar dezelfde misstanden zelfs voortduren en men raadsleden politiek probeert te beschadigen, wat is er dan nog over van de bestuurlijke integriteit van het college? Topambtenaren bedrijven vaak (partij)poltiek waarbij machtsmisbruik niet wordt geschuwd, ook niet richting lagere ambtenaren (dwang). Daarom komt de handhaving bij de rechtsbescherming van klokkenluiders in de praktijk ook niet van de grond.

Misleiding, bedrog, valsheid in geschrifte, achterhouden en vernietigen van documenten, ook naar de raad, komt veel vaker voor dan men wil geloven. Dit hangt samen met een jarenlang in zichzelf gekeerde bestuurscultuur die geheel niets te maken heeft met transparantie en behoorlijk bestuur. De wijze waarop een college al steigert bij een melding toont aan dat men er geheel niet adequaat mee omgaat. Een gebrek aan zelfreflectie en zelfreinigend vermogen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers