of 64231 LinkedIn

Ollongren wil beter politiek verlof ambtenaren

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

De onzekerheid van een politieke carrière schrikt misschien geschikte kandidaten voor het raadslidmaatschap af. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) gaat daarom kijken of ze wettelijk een terugkeergarantie kan regelen. Ook wil ze de regelingen voor politiek verlof bij decentrale overheden verbeteren. ‘De verwachting is dan dat meer mensen een tijdelijke overstap naar een politieke functie zullen maken.’

Onzekerheid

‘Geschikte kandidaten uit het bedrijfsleven en de nonprofitsector zijn vaak niet bereid hun opgebouwde rechten en vooruitzichten als werknemer prijs te geven voor een onzeker bestaan in de politiek’, schrijft de minister aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR). Die onbereidheid is een probleem, want het is belangrijk voor de democratie dat er voldoende geschikte kandidaten zijn. Meer zekerheid op werk na afloop van een politieke uitstapje kan de functies voor werknemers aantrekkelijker maken.

 

Oude niveau

Ollongren merkt op dat de regelingen rond politiek verlof ‘aanzienlijk zijn versoberd voor ambtenaren in de decentrale sectoren’, zeker in vergelijking met overheidswerknemers in het onderwijs en bij het rijk. ‘Als decentrale overheidssectoren de mogelijkheden van politiek verlof voor de eigen overheidswerknemers weer op het oude niveau zouden brengen, zou dit de aantrekkelijkheid van politieke ambten kunnen versterken.’

 

Gelijk speelveld

‘Voor volksvertegenwoordigers maakt politiek verlof met terugkeergarantie het mogelijk tijdelijk minder uren te werken met het recht om na afloop van het ambt weer het oorspronkelijke aantal uren te gaan werken’, schrijft de minister. ‘Ik ga bezien of een dergelijk politiek verlof met terugkeergarantie wettelijk voor werknemers kan worden geregeld. Zo kan een gelijk speelveld worden gevormd voor alle werknemers die actief willen worden in de politiek.’

 

Onbekend met mogelijkheden

‘Ambtenaren en werknemers uit het onderwijs hadden tot voor kort een voordeel doordat zij gemakkelijker vanuit een politieke functie konden terugkeren naar hun werk’, schrijft de NVvR. De brief van Ollongren is mede een reactie op onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de NVvR, waaruit bleek dat slechts een kwart van de raadsleden de mogelijkheid kent om politiek verlof op te nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sjakie (Ambtenaar) op
@Nico. Pim Fortuyn was een mens die hoog van de toren blies en denigrerend richting anderen was wanneer het hem niet beviel wanneer hij weerwoord kreeg. Meneer liep bij menig interview weg wanneer het hem niet beviel. En zo hebben we er nog wel een aantal figuren rondlopen in het huidige politieke landschap. De heer Fortuyn had helemaal geen enkele notie van wat er speelde in het land, en zeker niet buiten de Randstad. Het is verschrikkelijk wat hem is overkomen.
Ik ben helemaal geen fan van de huidige (demissionaire) premier. Ik denk niet dat ambtenaren hem influisteren dat hij moet liegen en of adviseren opeens acuut geheugenverlies te spelen. Dat heeft die van nature al.

Wat de huidige politiek mist is mensen vanuit de praktijk en die niet continu alleen maar dossiers moeten doorspitten maar veel meer het land in gaan om ter plaatse de discussie aan te gaan met burgers en kijken wat er echt moet gebeuren.
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde rijksambtenaar) op
@Sjakie, "Eh, mis ik wat? De regering en met name onder Rutte holt de overheid uit." Wat je mist is dat Rutte slechts een spreekbuis is van wat zijn ambtenaren (lees regering) hem influisteren en dit zelf aanvult met zijn spontane misplaatste fantasie. In welke tijd leef ik? In 2002 had Pim Fortuin al een goede analyse gemaakt in zijn oratie m.b.t. de kwaliteit van het ambtelijke functioneren in den Haag, Hier een link: https://joost-eerdmans.nl/aanvalsplan-tegen-de-b … en er na 20 jaar nog geen spat veranderd is.
Door doeterniettoe (-) op
Constatering 1 is dat er bij 'decentrale sectoren' (zeg maar: alle overheden behalve het Rijk) blijkbaar heel veel potentie zit.
Constatering 2 is dat er zoveel bezuinigd is op rechten en zekerheden dat die kandidaten wel gek zijn om de stap te wagen.
Misschien überhaupt iets gaan doen aan de arbeidsvoorwaaarden en -rechten van al die werknemers die wel overheid zijn maar niet bij het Rijk zitten?

@Nico: wauw, zoveel onzin in zo weinig tekst, een prestatie. Wel een heel slechte.
@Sandra: net iets beter dan Nico maar ook hier schrijnend gebrek aan kennis en inzicht.
Door Sjakie (Ambtenaar) op
@ Nico uit Loenen. Een vreemde opmerking in uw bericht: weer de 40-urige werkweek voor ambtenaren invoeren, prikklok erbij en zweep er over i.p.v. verder uithollen overheid. Eh, mis ik wat? De regering en met name onder Rutte holt de overheid uit. Voorbeelden genoeg binnen de lokale overheid. Daarnaast werken er niet alleen part timers in de non profit sector. Klokkaart en zweep er over. In welke tijd leeft u?
Door Sandra donker (Burger) op
De kamers en de gemeenteraden worden al teveel bevolkt door ambtenaren. Ze zijn de uitvoerende macht ed controlerende macht.Dubbele petten dus, ollongten is ook een topambtenaar geweest. Dit ondergraaft onze constitutie met zijn checks en balance, net als alle lobbyisten dat doen.
Door Nico uit Loenen op
Ik snap er niets van... volksvertegenwoordigers (lees raadsleden, eerste en tweede kamer leden) zijn vrijwillige burgers met ambities en idealen. Het zijn GEEN ambtenaren. Ambtenaren hebben al een eigen ambtenarenwet en "werken" vaak flex, velen nog geen 24 uur in de week en zijn zeker geen volksvertegenwoordigers, integendeel. Dus over welke mensen heeft Ollongren het nu eigenlijk. Laten we gewoon weer de 40-urige werkweek voor ambtenaren invoeren, prikklok erbij en de zweep er over i.p.v. het verder uithollen van de overheid. Voor raadsleden betekend dit idee chaos in de gemeenteraad, zeker voor eenmansfracties.
Door Sjakie (Ambtenaar) op
Beste mevrouw Ollongren,
iets nieuws bedenken voor bovenstaande onderwerp kost tijd en onnodig belastinggeld. Sowieso is menig bedje alweer gespreid wanneer een bestuurder uit de politieke arena alweer vertrekt. Old school network, ons kent ons, vriendjes en vriendinnetjes die elkaar het beste gunnen en in dienst nemen.

Uw idee en voorstel is nergens voor nodig. Er is sowieso al een tekort in heel wat sectoren qua personeel. Dit soort mensen vinden altijd wel wat dat bij hen past.

Wanneer je echt iets wilt betekenen voor de maatschappij en medeburgers, dan doe je dat vanuit intrinsieke motivatie. Dan zou een dergelijk idee overbodig zijn. Dus niet doen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers