of 58952 LinkedIn

'Niveau gemeenteraad omlaag met te weinig vrouwen'

Er zijn te weinig vrouwelijke raadsleden in Nederland vindt Wanda Dijkstra, kandidaat raadslid in Amersfoort. Reden is dat de vrouwen zich verantwoordelijk voelen voor huishouden, gezin en werk.

Slechts een kwart van de gemeenteraadsleden is vrouw. En dat is niet goed voor de politiek  zegt voormalig PvdA-afdelingsvoorzitter Wanda Dijkstra. Ze wil dat er snel een nieuw leger van vrouwelijke volksvertegenwoordigers bij komt want volgens haar gaat het niveau van de gemeenteraad met te weinig vrouwen omlaag. Zij hoopt dat een inspiratieavond in de raadszaal nieuwe vrouwelijke raadsleden gaat opleveren.

100 procent man
Bij de recente presentatie van het college van Amersfoort kwam Wanda op het idee om vrouwen te inspireren en te werven. 'Niet alleen bestaat driekwart van de gemeenteraad uit mannen, het voltallige college van zeven personen bleek man te zijn. Vrouwen zijn gewoon nodig, je moet volksvertegenwoordiging niet alleen aan mannen overlaten,'  vindt Dijkstra. Ze hield daarom een speciale bijeenkomst waar geïnteresseerde vrouwen werden voorgelicht en workshops konden doen.

 
Vrouwen in openbaar bestuur 

Volgens het onderzoek 'Staat van het Bestuur 2012' telt Nederland momenteel 9.175 raadsleden. De gemiddelde leeftijd (anno 2012) is 53,1 jaar. Hoe groter de gemeente, hoe lager de gemiddelde leeftijd. Iets meer dan een op de vier raadsleden (26,5 procent) is vrouw. Iets meer dan een op de vijf burgemeesters is vrouw (21%), maar de verschillen per provincies zijn groot. Zeeland telt bijvoorbeeld geen enkele vrouwelijke burgemeester, in Flevoland is eenderde van de burgemeesters vrouw. In de twaalf provincies zijn 566 statenleden met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar actief. Met een percentage van 34,5 % zijn vrouwen in de provinciale politiek beter vertegenwoordigd dan in het lokale bestuur.Bijna een op de drie gedeputeerden is vrouw (29,3%). Nederland telt slechts twee vrouwelijke CdK’s: in Zeeland en in Overijssel.

 
Niveau omlaag 

Dijkstra: 'Er is wel veel belangstelling voor politiek. Maar je ziet dat vrouwen dan vaak aan de zijlijn  blijven staan. Dat is jammer, want op deze manier worden besluiten alleen maar vanuit het mannelijke perspectief genomen. Uit veel onderzoek blijkt ook dat organisaties beter functioneren met een gevarieerde samenstelling. Het is een statistisch verhaal, maar wanneer je minder dan de helft aan vrouwelijke raadsleden in de raad hebt, gaat het niveau naar beneden. De plekken waar vrouwen hadden moeten zitten, worden namelijk ingenomen door mannen die minder goed dan de ontbrekende vrouwen zijn. Ook worden vrouwen vaak onevenredig hoog op de lijst geplaatst die misschien helemaal niet het beste zijn.'

 

Traditionele rolverdeling
Volgens Wanda heeft de afwezigheid van vrouwen nog vaak te maken met traditionele rolverdeling in het gezin. ‘Het is heel opvallend dat vrouwen meteen met bezwaren komen. Ze weten niet hoe ze het moeten combineren met hun werk en met hun gezin. Terwijl mannen uit gewoon meteen zeggen: Leuk! En laten vervolgens alles uit hun handen vallen. Misschien moeten vrouwen dat ook eens gaan doen.’


Raadsvergoeding

Als het aan haar ligt is er nog een laatste emancipatiehorde te nemen. ‘Vrouwen moeten thuis de strijd aangaan. Als het goed is kan een relatie dat wel hebben. Bovendien zijn raadsvergoedingen zodanig dat je een stuk minder zou kunnen werken bij je reguliere baan.’ Zelf geeft ze overigens het goede voorbeeld, ze heeft zichzelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
Man of vrouw is minder van belang dat kennis en kunde van de diverse materie. Daar waar professionele (top)ambtenaren de zaken voorbereiden na een voorstel uit de raad is er ook deskundigheid nodig om de raadsleden het resultaat uit te leggen. Niet alleen emoties bepalen een beslissing als het gaat om langere termijnplanning is er ook visie nodig en begrip. Daarom dient een gemeenteraad ook uit diverse mensen van verschillend pluimage en interesse te bestaan zodat goede controle met kennis van zaken kan gebeuren. Dat kunnen mannen en vrouwen, de een iets meer dan de ander. Alleen voor mooizitten hebben we de hogere politiek. Dan zijn de beslissingen er al door.
Door gemeenteraadslid op
aan JAN ,, u schrijft: Er worden meer eisen gesteld aan de kassajuffrouw... ,,, en dat klopt ook,,, ,,,, in Nederland is er GEEN enkele ingangseis voor het vervullen van het gemeenteraadslidmaatschap ,,,, geen opleidingseis, geen financiele kennis, alleen maar een lidmaatschap van een politieke partij (en wellicht een "grote mond") ,,,,,,, daarom gaan de topambtenaren, ook in Amersfoort en hier in Amsterdam, altijd winnen ,,,,,,,,
Door Jan op
@ Doro een man:
probleem zit hem in de aanname dat vrouwen en mannen die zich aanmelden om verkiesbaar te zijn gemiddeld even goed zijn. let wel, niet manen vs vrouwen, maar mannen die zich aanmelden vs vrouwen die zich aanmelden. Het kan immers best zijn dat daar een verschil inzit, bijvoorbeeld dat vrouwen zich aanmelden omdat ze parttime wrken en daranaast iets willen doen, terwil mannen uit de groep komen die aan het eiden van hun carriere iets maatschappelijks willen doen, oftewel twee totaal verxcshillende levensfasen.
Kortom: zonder onderzoek zijn de gedane stellingen niet te staven.

Verder is het fundamentele probleem het systeem van democratie zelf. Immers niet kunde of kwaliteit staat voorop, maar een rang op een lijstje zonder enige vorm van voorvereisten. Er worden meer eisen gesteld aan de kassajuffrouw...
Door Klaas de Vries (Kadidaat raadslid) op
@Een Man
Dus naar uw inzichten is de kwaliteit van een raadslid afhankelijk van zijn positie op de lijst.
Nogal simpele redenering die kan nog wal raakt. Mag hopen dat u in ieder geval niet op zijn lijst voorkomt. Deze manier van denken geeft in ieder geval niet de kwaliteit weer waar we zo op zitten te wachten. Ik heb wel massel in uw redenering, immers voor de komende raadsverkiezingen heb ik vreselijk veel kwaliteit want ik sta hoog op de lijst.
Door Een Man op
Zal ik die onderbouwing dan maar even doen:

Stel een partij heeft 6 zetels en mannen zijn gemiddeld genomen even goed als vrouwen.
Wanneer evenveel vrouwen zich zouden kandideren als mannen, dan zou (gemiddeld genomen) de beste drie vouwen en de beste drie mannen idealiter in de raad zitten.

Wanneer zich nu maar 2 vrouwelijke kandidaten melden (zeg de nr 1 en de nr 3 uit het 'ideale' scenario), dan komt er ook een man in de raad, die, wanneer er meer goede vrouwen zich hadden gemeld, er niet ingekomen zou zijn (de qua kwaliteit 4e man op de lijst)

Daarmee is het niveau dus lager dan wanneer meer goede vrouwen zich zouden hebben gemeld.

Natuurlijk is het samenstellen van een kandidatenlijst geen statistiek, maar het grootste probleem bij het weinig aanmelden van vrouwen is dat er een enorm potentieel onbenut blijft. Dat maakt de kans dat de qualiteit minder is groter, daar hoef je geen statisticus voor te zijn.

En dat is zonde: onze gemeenten verdienen de beste mensen op die plek.

Dus: meer vrouwen in de raad!
Door Roeland Langendam op
Te weinig vrouwen in de Gemeenteraad?? -
OK, gewoon houden zo.
Want kerels kunnen ook geen kinderen baren. - En is dat dan ook rechtsongelijkheid ?

Door Cor (Verbaasde Lezer) op
Dames, u leest niet: nog steeds geen onderbouwing van uw veronderstelling dat het niveau omlaag zou gaan als er geen dames in de raad / college zitten.

en voor mw mariken: U maakt zich nu schuldig aan de zuiverste vorm van discriminatie met uw opmerking, u sluit op voorhand een groep uit. Feit
Door Hans van Wegen (Burger Partij Amersfoort (BPA) op
aan Mariken:

Hier staat niet iemands godsdienst of gender ter discussie! -- Waarom u dat nu inbrengt is mij totaal onduidelijk. -- Bovendien erg schadelijk voor de openheid van deze discussie. -- Ons Nederland en haar Burgers hebben simpel weg recht op de beste man/vrouw op welke TOP-positie dan ook (rechter, wethouder, medicus, bestuurder, vlieger, militair, gemeenteraadslid, bankier, minister, en/of dominee, of imam - -- Goede groet, Hans van Wegen / BPA
Door Voormalig wethouder (raadslid) op
De verbaasde lezer heeft gelijk. Laat mevrouw Dijkstra eerst eens goed onderbouwen waarom het niveau daalt als er minder vrouwen in de gemeenteraad zitten.
Als ze dat niet kan moet ze om met Pim Fortuyn te spreken "Thuis gaan koken"
Door Mariken (beleidsadviseur) op
Als je in de reacties "mannen" zou vervangen door "christenen", en "vrouwen" door "joden" (om maar een voorbeeld te noemen) zou de wereld te klein zijn. Discriminatie! En terecht. Maar blijkbaar mag je over vrouwen zo praten.
Ik ben voor kwaliteit, daarom wil ik juist vrouwen en géén mannen. Die laatste groep heeft zijn incompetentie nu al lang genoeg gedemonstreerd. Feit.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!