of 64621 LinkedIn

Nieuwe cao betekent afscheid seniorendagen

© Shutterstock
© Shutterstock

De nieuwe cao gemeenten, die nu ter goedkeuring is voorgelegd, houdt in dat de zogeheten ouwelullendagen verdwijnen. Een regeling om verlof te sparen komt er voor in de plaats.

Gelijke toegang
Vanaf 1 januari 2023 heeft elke gemeenteambtenaar recht op zes bovenwettelijke vakantiedagen. Die komen bovenop de wettelijke twintig vakantiedagen. Werkgevers en vakbonden maken met deze verlofharmonisatie een einde aan de verschillen tussen gemeentelijke organisaties, maar vooral ook tussen oudere en jongere medewerkers. Voor de werkgevers is het van wezenlijk belang dat elke ambtenaar ‘gelijke toegang heeft tot zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde als vakantiedagen’, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) in een toelichting op het principeakkoord.

Zes dagen
De verlofharmonisatie stond al heel lang op de agenda, maar de onderhandelende partijen kwamen er nooit uit. Onder voorwaarden is het nu toch gelukt een deal te sluiten. De eerste voorwaarde is dat een eerder door de gezamenlijke werkgroep van werkgevers en vakbonden geadviseerde compensatienorm van vijf dagen, wordt uitgebreid naar zes dagen.

Overgangsrecht
De tweede voorwaarde betreft het overgangsrecht voor medewerkers die nu meer dan zes bovenwettelijke verlofdagen hebben. Afgesproken is dat ambtenaren ouder dan zestig jaar hun rechten behouden; collega’s jonger dan zestig jaar bouwen geleidelijk af naar zes dagen. En in afwijking van de eerdere inzet van de VNG bouwen ambtenaren met minder dan zes dagen vakantie niet geleidelijk op naar zes dagen maar krijgen die meteen per 1 januari 2023.

Leeftijdsdagen
De derde voorwaarde is het verlofsparen. Verlofsparen was eveneens onderdeel van een advies van een gezamenlijke werkgroep. Gedachte achter dat advies is dat door de harmonisatie van verlof het instrument van leeftijdsverlofdagen – de seniorendagen – wordt vervangen door een voor alle ambtenaren toegankelijk vitaliteitsbeleid. In plaats van de leeftijdsdagen die de werkgever aan oudere medewerkers geeft, biedt de werkgever met het verlofsparen straks alle medewerkers de gelegenheid om zelf te sparen. Hoewel er onder de werkgevers weinig animo voor verlofsparen was, bleek een afspraak met de bonden over verlofharmonisatie anders niet haalbaar.

Modern werkgeverschap
Toch ziet de VNG ‘goede redenen’ om het verlofsparen serieus op te pakken: modern werkgeverschap. ‘Het past bij de gedachte dat de medewerker in staat wordt gesteld om zijn eigen arbeidsvoorwaarden in te zetten op een manier die past bij zijn of haar eigen (voorziene) werk- en leefomstandigheden, wat de druk op (collectieve of individuele) afspraken over nieuwe varianten op het vroegpensioen moet doen afnemen’, aldus de gemeentekoepel. Bijna negen op de tien gemeenten kennen nu nog leeftijdsverlof toe.

Stemmen
Van 22 november tot 19 december kunnen vakbondsleden hun stem uitbrengen op het principeakkoord. Alleen met een meerderheid van de stemmen is er sprake van de nieuwe cao. Gemeenten kunnen vanaf donderdag 11 november al voor of tegen het akkoord stemmen. Dat kunnen ze tot en met 12 januari 2022. Het VNG-bestuur besluit op 27 januari 2022 of de VNG het akkoord bekrachtigt.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mede werker (ambtenaar) op
Inderdaad Pietje, ik zie het. Kopen wordt duurder! Maar als je een verlofuur verkoopt krijg je die 17%IKB dus NIET!!!! Het is dus slecht onderhandeld. Ook bij verkoop van verlofuren hoort die 17% IKB erbij! Daar hebben de bonden niet bij nagedacht. Al met al stem ik TEGEN dit CAO resultaat. Teveel verslechteringen, ook op dit punt. Er staat niks tegenover! Daar had dus 17% bij VERKOOP ook bij geregeld moeten worden. Het rolt nu allemaal richting de werkgever!
Door patrick (medewerker) op
Verlof kopen (verlofsparen) wordt door de nieuwe CAO ook 17,05% duurder doordat je ook het IKB gedeelte betaald. Dit is in de nieuwe CAO zo geregeld. Voorheen betaalde je alleen het uurloon. Dus al met al betalen we onze eigen verhoging doordat we dagen inleveren en duurder verlof inkopen.
Door Pietje (HR) op
Dank Harry voor je onderbouwde mening!
Door lid Lokaal Overleg (beleidsadviseur) op
Ik begrijp dat de jongere medewerkers er dus dagen bij krijgen (zij hen gegund overigens) met de mogelijkheid om door de jaren heen extra vakantiedagen op te bouwen voor o.a. vitaliteit. Maar hoe zit dit dan bij ouderen, die richting hun pensioen het niet langer redden om 36 uur in touw te zijn, en die geen buffer aan vakantiedagen op hebben kunnen bouwen door de jaren heen. En dan ook speciaal nog de ouderen, die agv lagere loonschalen geen stapje terug kunnen doen in financiële zin. Hebben de leden van de werkgroep VNG/bonden en de onderhandelaars daar ook aan gedacht? Al met al zie ik niets aan extra's voor ouderen op weg naar hun 67 of 68 jaar, die agv van oudere leeftijd toch te maken hebben met een langere recuperatietijd. Reden voor mij om tegen dit akkoord te stemmen.
Door Harry (Adviseur) op
Gelukkig werkt Pietje niet bij ons op HR. Hij snapt er werkelijk helemaal niks van. HR onwaardig.

Door W (Medewerker) op
Het is om te huilen dit slechte resultaat! Weer een reden om geen lid te zijn van een vakbond. Hoe kan iemand nou serieus instemmen met dit akkoord? De stijging wordt bovendien volledig teniet gedaan door de inflatie dus we gaan er in feite op achteruit....
Door Pietje (HR) op
@ de Vries, waarom zou het 'helpen' voor senioren om op basis van puur je leeftijd meer verlof te krijgen? Een achterhaalde discriminerende gedachte die logischerwijs wordt afgeschaft. Een verzoek tot minder uren dient redelijkerwijs altijd te worden ingewilligd, nog los van de mogelijkheid tot verlofsparen, vitaliteitsregelingen, onbetaald verlof of in sommige gemeenten het generatiepact (het summum van ongelijkheid). Ter info: het gemiddeld aantal vakantiedagen in NL is 25.6, daar zit de cao nog altijd boven....
Door Tinussie op
Het gros is oud.
Lekker bonden, jullie hebben de grootste groep gemeenteambtenaren, die thans recht op 4-6 ouderendagen hebben, weer mooi benadeeld.
Zoals eerder gesuggereerd, zijn deze dagen niet als cadeautje tot stand gekomen. Dat doet de werkgever namelijk nooit. Hiervoor is heel hard gevochten.
Wordt nu zo maar weggegooid. Lekker voor m.n. de 50'ers, die ook nog in het zicht van de haven wat jaren extra mogen werken voor een steeds lager wordend pensioentje.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Het akkoord is op het aantal bovenwettelijke dagen niet echt gelukkig te noemen. Er zijn genoeg sectoren die veel ruimer in het aantal verlofdagen zitten. Maar de grootste schande vindt ik persoonlijk dat we 5 mei niet als Nationale Feestdag met verlof hebben vastgelegd. Het is een schande dat wij als Overheid niet de dag van Vrede en Vrijheid eren, maar wel Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag vrij hebben? Wat zijn we toch een vreemd land, welk land viert nou niet zijn vrijheid?
Door Bart (Bel.med.) op
Pietje heeft rechtstreekse lijntjes met de directie en doet precies wat hem wordt voorgezegd. Hij ontvangt vast voor al zijn geplaatste reacties een vette bonus.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers