of 59761 LinkedIn

Nieuwe ambtenarenwet: makkelijker ontslag, meer geld

Eind mei stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ambtenaren kunnen daardoor vanaf volgend jaar makkelijker worden ontslagen. Daar staat wel een ruimere financiële compensatie tegenover.

Eind mei stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ambtenaren kunnen daardoor vanaf volgend jaar makkelijker worden ontslagen. Daar staat wel een ruimere financiële compensatie tegenover.

Nieuwe ontslaggrond 

De Wab introduceert een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten cumulatiegrond. ‘Op dit moment kan iemand pas worden ontslagen als er wordt voldaan aan één goed onderbouwde wettelijke ontslaggrond’, zegt Daisy Kramer, senior jurist arbeidsrecht bij BDO ‘De Wab maakt het mogelijk dat ontslag kan volgen als meerdere ontslaggronden afzonderlijk niet voldragen zijn, maar de optelsom wel. Zo hoeft een licht verstoorde arbeidsverhouding nog geen reden te zijn voor ontslag. Net te mager functioneren ook niet. Maar sámen kan het een reden zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen.’ Kortom, zegt ook Geeke Hissink, advocaat arbeidsrecht bij Hekkelman: ‘Ontslag zal makkelijker worden.’


Meer onduidelijkheid
Volgens Kramer zal dit leiden tot meer onduidelijkheid bij (overheids)werkgevers. ‘Voorheen wisten ze wel of een ontslaggrond voldragen was. Maar of gecombineerde gronden voldoende zijn voor een ontslagaanvraag, moet nog blijken.’ Dat de Wab een extra ontslaggrond introduceert, is misschien niet fijn voor ambtenaren, maar daar staat wel een ruimere financiële compensatie tegenover.

Extra vergoeding
Kramer: ‘Na een ontslag kunnen ze recht hebben op de bovenwettelijke vergoeding. Hoewel het de intentie is dat stapeling van vergoedingen moet worden vermeden, denk ik toch dat ambtenaren ook de aanvullende transitievergoeding kunnen ontvangen.’ De rechter kan dan een extra vergoeding toekennen van maximaal 50 procent van de transitievergoeding.

Gunstig
Per saldo kan de Wab zo gunstig uitpakken voor ambtenaren, vermoedt Kramer. ‘Onder het oude systeem gingen ambtenaren in bezwaar tegen een ontslagbesluit. Dat zette de verhoudingen al snel op scherp. Het conflict werd ook juridischer. Nu zullen overheidswerkgever en ambtenaar eerder met elkaar in gesprek gaan, zeker als het gaat over de gecombineerde ontslaggronden. Ze kunnen dan samen overeenkomen onder welke financiële voorwaarden ze afscheid van elkaar nemen. En daar kunnen best hogere vergoedingen uitrollen dan nu nog het geval is.’


Redding
Dat laatste kan ook om een andere reden de redding zijn voor ambtenaren die niet optimaal functioneren, denkt advocaat Hissink. ‘Ook hier zul je zien dat de overheidswerkgever niet al te lichtvaardig omgaat met een ontslagaanvraag. Ontslag kan leiden tot een langdurige uitkering, wat voor de overheidswerkgever heel kostbaar kan zijn. Ook wordt hij belast met de reïntegratie van de ex-ambtenaar. Hij moet dan wel heel zeker van zijn ontslagzaak zijn.’ Zolang dat niet het geval is, voorspelt Geeke Hissink, zal de ambtenaar in dienst blijven, wat altijd prettiger is dan thuis op de bank zitten met een zak geld.


Bijkomend voordeel
Ook bij een reorganisatieontslag kan de Wab best wel eens positief uitpakken voor ambtenaren, denkt juridisch adviseur Daisy Kramer. ‘Het UWV moet toestemming geven een arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar houdt daarbij rekening met het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Van ieder leeftijdscohort moeten er voldoende mensen in de organisatie blijven. Dat is voor werkgevers minder aantrekkelijk, want zij kunnen niet zo maar kiezen wie ze zullen laten afvloeien. Wie moet vertrekken, wordt objectief bepaald. Dat is voor ambtenaren een bijkomend voordeel van de Wnra én de Wab.’


Lees het hele verhaal over de nieuwe ambtenarenwetten deze week in BB14 (inlog).

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Blijft een schandalige werkgever met compleet uitgeklede arbeidsvoorwaarden! Ver van weg blijven!
Door Henk op
Als er ontslagen moet worden bij de overheid, dan is een reorganisatie dé manier. Vaak is dit door de politiek ingegeven. Voor oudere ambtenaren was dit een probleem, omdat die kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Die konden dan wel tot hun AOW aanspraak maken op een uitkering, maar de rekening hiervoor kwam bij diezelfde overheidsorganisatie (en dus belastingbetaler) terecht, zonder dat een prestatie wordt geleverd. De verantwoordelijk leidinggevende heeft zijn/haar target maar mooi gehaald, de bestuurder heeft zijn/haar belofte gestalte gegeven, maar beide zijn geen bedrijfseigenaar die zeker gekeken zou hebben naar de verloren tegenprestatie. Wat mij betreft zit hier dus ook een sociaal aspect aan.

En als de ambtenaar toch werknemer wordt, zou er opnieuw over het salaris onderhandeld moeten worden. Op de beruchte secundaire arbeidsvoorwaarden is in de afgelopen decennia tenslotte ook fors ingeleverd, dus moeten de lonen ook meer marktconform zijn.
Door Criticus op
@Henk
Er zijn genoeg beleidsadviseurs iin schaal 9 of 10. De schaal is immers niet afhankelijk van de werkzaamheden, kwaliteiten of opleiding maar van de grootte van de gemeente.
Door Henk (beleidsadviseur) op
Als ambtenaar verdien je gewoon goed hoor. Natuurlijk kun je in het bedrijfsleven meer verdienen, maar in de zorg of het onderwijs liggen de salarissen beduidend lager.
Moet je eens proberen om in het onderwijs een schaal 11 of schaal 12 functie te krijgen. Als ambtenaar krijg je dat als beleidsadviseur. Maar een directeur van een basisschool - die veel meer verantwoordelijkheid en gestress heeft - verdient minder.

Door Pierre (Ambtenaar) op
Ik zie geen enkel voordeel, ondanks wat deze 'deskundige advocaten' vertellen zowel bij ontslag als reorganisatie niet. Als je als werkgever er iemand uit wilt hebben gebeurt het. En of dat in het verleden veel koste. Wie voelde daar de pijn van? Niemand toch, het gaat toch van de grote hoop af. Het belangrijkste zou moeten zijn dat je mensen binnenboord houdt en zorgt dat je ook goed werkgeverschap toont. En daar zit nu juist het probleem! Geen dossier vorming etc etc.Deze regeling is geen respect richting de ambtenaar, daar waar we als overheid demond zo van vol hebben. Respect!
Door Spijker (n.v.t.) op
De Overheid (inclusief politiek) loopt er weer gemakkelijk van weg. In plaats van aanpassing van salarissen aan het niveau van het bedrijfsleven wordt er een ,zogenaamd betere' incidentele transitievergoeding uit de hoge hoed getoverd. En dan nog steeds denken dat ambtenaar zijn tegenwoordig als baan aantrekkelijk is en vacatures worden opgevuld. Vergeet het maar!
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Jarenlang hingen ambtenaren bij cao-onderhandelingen aan de achterste mem onder het motto "jullie hebben zulke goede secundaire arbeidsvoorwaarden en zo'n goede rechtsbescherming. Eerst zijn de eerste afgeschaft en nu gaat de rechtsbescherming er ook aan. Kunnen we dan ook met terugwerkende kracht die centen terug krijgen?
Door doeterniettoe (-) op
Het artikel kent veel aannames die worden gedaan, waarbij het de verwachting is dat het voor de ambtenaar gunstiger wordt.
Dat is niet geloofwaardig.
Zoals J. Burger al aangeeft: als de werkgever het wil, wordt je er als ambtenaar gewoon uitgewerkt, dossier of niet, gelijk of niet. Wet deze wet kan je dan misschien wellicht toevallig eventueel onverwacht waarschijnlijk meer geld krijgen. Maar net zo goed ook niet.
Kortom: het wordt voor ambtenaren veel slechter, terwijl de overheid als (slechte) werkgever niet wordt aangepakt.

Er wordt bewust of onbewust gestuurd op een slechte dienstverlening.
Door J. Burger (Adviseur financien) op
In het verleden was de wettelijke ontslagregeling niet het probleem maar meestal de gebrekkige dossiervorming. Een ambtenaar echter, die naast de pot had gepiest, was echter bij de CRvB snel klaar. De nieuwe wetgeving laat wellicht een hogere vergoeding toe maar daar heeft nog nooit een overheidsorgaan mee gezeten. Een veel groter probleem dan het ontslagrecht is het aantrekken van echt goede functionarissen bij de overheid. De spoeling is dun en de overheid is geen aansprekende werkgever meer. Mijn advies is dan ook dat na 2020 bestuur, politiek, rechtspraak, burgers, bedrijven en instellingen, geen hoge verwachtingen meer mogen hebben van de overheid. Wellicht jammer, maar helaas.
Door Mark op
Het wordt net als in het bedrijfsleven. Eerst ontslaan en daarna voor de rechter maar uitvechten welke ontslagvergoeding ze krijgen.