of 60220 LinkedIn

Nieuw vroegpensioen voor brandweerlieden

Brandweerlieden voeren actie op gemeentehuis
Brandweerlieden voeren actie op gemeentehuis

De spuitgasten hebben er flink voor moeten strijden, maar er is een nieuw akkoord voor een vervroegd pensioen. Brandweerlieden vielen al onder het FLO-overgangsrecht (Functioneel Leeftijdsontslag) omdat ze fysiek en mentaal zwaar belast worden . Maar die regeling is door verschillende oorzaken inmiddels achterhaald. Zo was er een pensioengat ontstaan door de verhoging van de AOW-leeftijd en zijn er fiscale wijzigingen doorgevoerd, waardoor de uitkering van veel brandweerlieden flink omlaag ging.

Netto loonafspraken

Een jaar geleden verstoorden tientallen brandweerlieden nog de raadsvergadering van onder meer de gemeente Amstelveen om aandacht voor hun situatie te vragen. Inmiddels zijn alle vakbondsleden akkoord gegaan met het nieuwe voorstel. Bert de Haas van FNV Overheid is blij: ‘Uniek in dit nieuwe akkoord is dat er netto loonafspraken zijn gemaakt, zodat werknemers geen inkomensval doormaken tijdens de niet-actieve periode. Ook blijft de maximale uittredeleeftijd van 59 jaar overeind en is het grootste deel van het AOW- en pensioengat voor de brandweermensen gedicht’.

Kanker

Omdat brandweermedewerkers door hun werk een kortere levensverwachting en meer kans op ziektes hebben, zoals kanker en psychische schade door traumatische gebeurtenissen, is er in 2005 een regeling tot stand gekomen; het FLO-overgangsrecht. Door een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, werd reparatie van het overgangsrecht noodzakelijk. Daarnaast zijn sinds 2005 fiscale wijzigingen doorgevoerd, waardoor de uitkering van veel brandweerlieden flink omlaag ging. Deze financiële verslechteringen zijn in het nieuwe akkoord gerepareerd. Zo hebben de brandweermedewerkers tot aan hun pensioen een netto-inkomensgarantie van 75%. Ook het AOW-gat is gedekt, doordat werknemers één jaar langer doorwerken en één jaar langer een FLO-uitkering genieten. Daarmee bouwen ze twee jaar langer pensioen op, ruim genoeg voor de overbrugging van het AOW-gat.

2600 brandweermensen
Het FLO-Overgangsrecht gaat in per 1 januari 2018 en is van toepassing op ongeveer 2600 brandweermensen in een bezwarende functie die voor 2006 in dienst zijn getreden. De gesprekken voor de groep werknemers die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen bij de brandweer, starten binnenkort.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door fj (amb verpleegkundige) op
Ontwikkelingen FLO-overgangsrechtMet ingang van 1 januari 2018 hebben de pensioenfondsen PFZW en ABP de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die in de fiscale wetgeving wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane pensioenopbouw. Het verhogen van de pensioenrichtleeftijd heeft geen invloed op de AOW- of pensioenleeftijd.Tijdens overleg dit najaar met de belastingdienst over het nettopensioenproduct van Loyalis, dat als alternatief wordt aangeboden voor de Levensloopregeling, bleek dat de belastingdienst deze pensioenrichtleeftijd aanmerkt als pensioenleeftijd in de wet op de Loonbelasting (WLB). Volgens de WLB kan uiterlijk 10 jaar voor de pensioenleeftijd, een medewerker met deeltijdpensioen (FLO) gaan, met 100% opbouw van ouderdomspensioen. Indien een medewerker voor de leeftijd van 58 jaar met deeltijdpensioen gaat (bv. 60%-95% vanaf 55 of 56 jaar), wordt dit door de belastingdienst aangemerkt als onzuivere pensioenaanwas en wordt het volledige opgebouwde ouderdomspensioen belast met het hoogste belastingtarief (50-52%), met daar bovenop een boete van 22%.AZN en VNG (FLO brandweer) zijn van mening dat de belastingdienst de pensioenrichtleeftijd ten onrechte aanmerkt als de pensioenleeftijd in de WLB en hebben bezwaar aangetekend tegen deze uitleg. Samen met VNG kunnen wij aantonen dat ABP door het keuzepensioen geen vaste pensioenleeftijd kent en vrijwel al onze medewerkers met FLO overgangsrecht rond hun 62e jaar gebruik maken van hun ouderdomspensioen. De belastingdienst heeft inmiddels gereageerd en wij zijn nu met hen in gesprek hierover. Wij hopen begin 2019 een definitief antwoord van de belastingdienst te ontvangen. Mocht de belastingdienst bij zijn standpunt blijven, sluiten we juridische stappen niet uit.Om het bovenstaande probleem te voorkomen, adviseren wij dringend alle medewerkers die nog een keuze moeten maken of die al een keuze hebben gemaakt, maar voor wie het deeltijd FLO nog niet is ingegaan, dit voorlopig uit te stellen. .


Door Fred Foppen (Brandweerman) op
Regeling moet aangepast worden voor cohort 5/ 10 dienstjaren omdat belastingdienst niet akkoord gaat dit i.v.m. verhoging pensioenleeftijd.
Door Fred Foppen (Brandweerman) op
Regeling moet aangepast worden voor cohort 5/ 10 dienstjaren omdat belastingdienst niet akkoord gaat dit i.v.m. verhoging pensioenleeftijd.
Door GDD (adviseur) op
nu nog een goede regeling voor ambtenaren.
Door Jan op
De partij die zo'n regeling ook op de rest van de werkenden van toepassing wil verklaren, krijgt mijn stem. En die van vele anderen, weet ik wel zeker.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ik gun dit de brandweermannen en -vrouwen van harte want het is een gevaarlijk en zwaar fysiek beroep. Ik vind de verhouding echter zoek als ik zo langzamerhand tot mijn 70ste moet doorwerken van Pechtold en co.