of 64231 LinkedIn

Nieuw bod voor cao gemeenteambtenaren

Een structurele salarisverhoging van 2,9 procent, onbeperkt verlofsparen en een eenmalige uitkering van 950 euro ter compensatie van de extra inzet vanwege corona in 2021. Dat bod hebben de gemeentelijke werkgevers neergelegd bij de vakbonden.

Een structurele salarisverhoging van 2,9 procent, onbeperkt verlofsparen en een eenmalige uitkering van 950 euro ter compensatie van de extra inzet vanwege corona in 2021. Dat bod hebben de gemeentelijke werkgevers neergelegd bij de vakbonden.

2,9 procent

De werkgevers verenigd in de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen het overleg over de cao gemeenten en de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) hervatten. Met het oog daarop hebben ze een nieuw bod neergelegd. De belangrijkste onderdelen daaruit zijn een loonsverhoging van 2,9 procent en een looptijd van twee jaar voor de nieuwe cao. Daarnaast komt er een regeling voor het onbeperkt sparen van verlof. Eerder boden de werkgevers een half procent loonsverbetering voor een cao met een looptijd van 12 maanden. De vakbonden eisten een structurele loonsverhoging van 3,5 procent.

Corona-bonus

Een andere belangrijke stap is een afspraak over een extra beloning van ambtenaren voor hun extra inzet in het coronajaar 2021. Het eerdere bod van 300 euro en een vergoeding van 2 euro netto per dag dat ambtenaren thuis hebben gewerkt in 2021, wordt vervangen door een eenmalige uitkering van 950 euro voor alle gemeentelijke medewerkers, of ze nu thuis hebben gewerkt of niet. De werkgevers zeggen met dit bod ‘waardering te willen geven aan alle gemeentelijke medewerkers omdat alle gemeentelijke medewerkers zich op verschillende manieren extra hebben ingezet tijdens de coronacrisis.’ Wel is het zo dat uitkeringen en vergoedingen die medewerkers al in diverse gemeenten hebben gekregen, van deze 950 euro worden afgestrokken. Ook krijgen alle gemeenteambtenaren een zogenaamde ‘verlofharmonisatie’ van 6 bovenwettelijke vakantiedagen.

Ultimatum

De cao-onderhandelingen lagen al sinds februari dit jaar stil. De vakbonden trokken de stekker uit de onderhandelingen omdat ze het bod van de werkgevers zwaar onder de maat vonden, vooral waar het het loon en het verlofsparen betrof. Het loonbod van de werkgevers komt vier dagen voor het verlopen van het ultimatum dat de vakbonden half september hadden gesteld: als de VNG  voor 11 oktober niet met een loonbod van 3,5 procent zou komen, dan zouden werkonderbrekingen en stakingen volgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
inflatie, zoals gisteren gemeld, in over 2021 2.7%.
Loonbod 0.12%.
Door Rafael op
Triest dat het op deze manier moet gaan. Benzine wordt duurder, gas en elektriciteit worden duurder, boodschappen worden duurder en zelfs speelgoed wordt duurder. Het hele leven wordt dus duurder.
In mijn ogen is een loonsverhoging van 0,12% dus een schande. Ik mag toch hopen dat er uiteindelijk (ooit??) een fatsoenlijke loonsverhoging gaat komen.
Door edwin op
Is er ook een kans dat we er helemaal niet op vooruit gaan?
dus dat we geen loonsverhoging krijgen?
Door Van Vemde op
In vergelijking tot de rijks-cao een bedroevend bod van de werkgever, waaruit geen enkele waardering spreekt voor de gemeenteambtenaar.
De ingangsdatum van de verhoging per 1-12-2021 is onbespreekbaar, aangezien de vertraging volledig is te wijten aan de houding/onderhandelingstactiek van de werkgever. Een structurele hogere coa-verhoging per 1-1-2021 i.p.v. afkoop door een éénmalige bijdrage onder het mom van dat de verhoging niet met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. Bij het rijk kan de cao ook met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Afkoop met een eenmalige bijdrage en een lagere verhoging blijft ons altijd achtervolgen.
Ook een opvolgende verhoging per 1-7 2022 dient eerder, oftewel per 1-1-2022 te worden ingevoerd.
Mocht de werkgever niet willen ingaan op de eisen van de bond, dan moet men daar ook de consequenties (werkonderbreking, staking) maar eens van ondervinden. Geen woorden, maar daden.
Door Jan (Beleid) op
Voorjaar 2021: Bonden eisen 3,5%. Werkgever biedt 0,5%. Reactie bonden is om het overleg op te schorten omdat het bod te minimaal is.

Nu: Bonden eisen 3,5%. Werkgever biedt 0,12%. Reactie bonden is dat ze gaan praten..

Snapt u het nog?

Van 0,5 naar 0,12 en dan toch aanknopingspunten zien voor een gesprek?
Door Frits op
OK, dus voor de rijksambtenaren 2,0 procent (terugwerkend vanaf 1 juli), werknemers van middelbare scholen krijgen een structurele loonsverhoging van 1,8 procent en voor basisscholen 2,25 procent. Dan resteert voor gemeenteambtenaren 0,12 procent (ofwel 1,4 procent vanaf december over het jaar 2021)?

Spuug dan als VNG/gemeentebestuurder gelijk alle gemeenteambtenaren écht in het gezicht. Figuurlijk deed je dat toch al.

Gooi maar plat die handel. En dat extra stapje zetten om de bestuurlijke ambities van deze collegeperiode te verwezenlijken? NO WAY
Door Gerard (adviseur) op
2,9 % voor 2 jaar, waarbij 1,5 aan het eind van het jaar wordt 'betaald'. Terwijl vandaag op NU staat dat de gemiddelde CAO-loonsverhoging 2,4 % voor 1 jaar is. Dan sla je als werkgever met 2,9 % voor 2 jaar de plank toch volledig mis. Welke waardering spreekt er nu uit netto koopkrachtsverlies?
Door John (Toezichthouder) op
Waarom niet de hele boel platgooien totdat de VNF met een redelijk/goed bod komt?
De 2,9% is pas een goed bod als deze per 1-1-21 ingaat en geldt voor 1 jaar. Dan per 1-1-22 een verhoging van ca. 3%. De eenmalige bonus van € 950,00 is voor het thuiswerken in 2020.
Door Richard1 (ambtenaar) op
Dus je krijgt een vergoeding van € 2 per dag ter compensatie van de kosten die je thuis hebt gemaakt maar die verrekenen we achteraf met de coronabonus omdat de werkgever je inzet zo heeft gewaardeerd. Dit is wel de grootste sigaar uit eigen doos die denkbaar is.....
Door DteN (adviseur) op
is dit gelet de inflatieverwachting voor dit jaar een aanbod voor 1 jaar ingaande januari 2021?
hogere ziektekosten
hogere pensioenpremies
duurder tanken
hogere gas en electraprijzen
stijging leges en rechten en tarieven gemeente
koffie thee, ec papier trapslijtage licht en gas thuiswerken
wat ben ik nog vergeten?

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers