of 60220 LinkedIn

Niets meer in de weg voor normalisering

Het ziet er naar uit dat er niets meer in de weg staat om de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaren door te voeren. Ook in hoger beroep wees de rechter de eis van de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) af. Hierin zijn alle  vakbonden voor ambtenaren verenigd. Zij  claimen ‘een op overeenstemming gericht open en reëel overleg’ met de minister om zaken in de nieuwe wet aan te passen.

Het ziet er naar uit dat er niets meer in de weg staat om de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaren door te voeren. Ook in hoger beroep wees de rechter de eis van de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) af. Hierin zijn alle vakbonden voor ambtenaren verenigd. Zij claimen ‘een op overeenstemming gericht open en reëel overleg’ met de minister om zaken in de nieuwe wet aan te passen.

Complexer

De overheidsbonden zijn niet blij met de Normaliseringswet. Ze zijn bang dat het de rechtspositie van ambtenaren niet gelijkt trekt, maar juist complexer maakt. ‘Een deel van de ambtenaren blijft de ambtenarenstatus behouden,’ aldus FNV Overheid. ‘De mensen die deze status verliezen, krijgen nog met allerlei uitzonderingen te maken, zoals een beperking van hun grondrechten.’ Ook wijst de overheidsvakbond er op dat er politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren blijft bestaan. ‘Het is een eenzijdig vastgesteld ambtelijk statuut en de politiek blijft het voor het zeggen houden binnen de medezeggenschap.’


Verplicht overleg

Eerder hebben de ambtenarenbonden minister Plasterk en zijn voorgangers verzocht in te gaan op het verzoek om een overleg in de zin van de zogenoemde 'Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid' (Rop-regeling). Deze regeling verplicht volgens de SCO de minister tot het houden van 'open en reëel en op overeenstemming gericht overleg te voeren' over de inhoud van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat het wetsvoorstel uitdrukkelijk bepaalt dat de Rop-regeling op de behandeling van dat wetsvoorstel niet van toepassing is, doet daaraan niet af. 'Zolang een wetsvoorstel geen wet is, kan het de voor de behandeling van zo’n wetsvoorstel geldende regels niet negeren,' vindt de SCO.


Geweigerd

Marco Ouwehand van FNV Overheid: ‘Helaas hebben Plasterk en al zijn voorgangers een dergelijk overleg altijd geweigerd. De overheidsbonden hebben hier meerdere malen om verzocht. Het is zeer spijtig dat de medewerkers in eerste instantie door hun eigen minister in de steek zijn gelaten en nu ook door deze uitspraak. Wat ons betreft is het laatste woord ook nu nog niet hierover gezegd. We gaan nu eerst bekijken welke opties we nu nog over hebben om toch goede afspraken te maken over de consequenties van dit wetsvoorstel.’

Consequenties 

De FNV en de andere vakbonden binnen de overheidssector gaan hun mogelijkheden bekijken om toch tot goede afspraken te komen over de consequenties van het aanpassen van de rechtspositie van ambtenaren.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Een ander geluid op
Wellicht domme vraag. Maar wat was de argumentatie van de rechter op de iets af te wijzen. Het artikel gaat over een uitspraak, maar deze staat er niet in anders dan afwijzen. Lijkt me nuttig om deze te kennen voordat we oordelen :-)
Door Bertus (Ambtenaar) op
Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga een politieke partij voor ambtenaren oprichten. Wie doet er mee?
Kijken of we dan wel als volwassen worden gezien door de politiek i.p.v. voetveeg.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Ten onrechte wordt steeds gereageerd dat de salarissen dan ook de salarissen van de marktsector moeten volgen. De onderhandelingen over de salarissen op zich staan los van de normaliseringswet, omdat salarisafspraken altijd het resultaat zijn van onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zowel bij de overheid als in de markt. Dat proces was altijd al hetzelfde en blijft dat ook. Wat wel mogelijk is, is dat de Wet op de cao nu van toepassing wordt en dat was nog niet het geval bij de overheid. Met andere woorden, bij de overheid zal sprake zijn van echte cao en niet langer van een arbeidsvoorwaardenovereenkomst die dan cao wordt genoemd.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
Deze verslechtering van de ambtelijke positie past naadloos past in "the race to the bottom", welke als gevolg van veel te ver doorgevoerd neoliberalisme steeds verdere n verder gaat in het proces van afbraak van oude verworvenheden. Dit aftakelingsproces is te wijten aan veel te zwak geworden vakbonden, welke onvoldoende tegenwicht kunnen vormen tegen de sterk geliberaliseerde overheid (VVD, D66, CDA, PvdA, Groen Rechts, VNL). Er zouden gewoon keiharde acties dienen te worden gevoerd om het gedachtegoed dat achter de Ambtenarenwet 1929 heeft gezeten in ere te houden. Te weten de ambtenaren een stevige rechtspositie te geven tegen de politieke waan van de dag. Waar overigens deze normalisering ook een uitvloeisel van is.
Door Jantje op
Hoezo heet het normalisering? Er komt niets normaals in voor. Het blijft een eenzijdige aanstelling. De salarissen gaan niet omhoog conform de markt. De politiek houdt het voor het zeggen over de arbeidsvoorwaarden. Het enige dat wijzigt is dat het meer denkbaar wordt dat er politieke aanstellingen en ontslagen gaan komen, die niets te maken hebben met of je goed werk levert of niet, maar puur afhankelijk van de willekeur van wethouder of gemeenteraad. Dus wordt het moeilijker om een wethouder te waarschuwen voor een besluit waarvan hij de gevolgen niet overziet. Dan moet je meteen vrezen voor je baan. Dus er zullen nog slechtere besluiten komen. Ik hou mijn hart vast voor de toekomst.
Door Menno (Senior adviseur ) op
Normalisering rechtspositie. Ok. Wordt de lijn ook doorgetrokken naar b.v. normalisering salarissen en kan de wet normering topinkomens dan weer van tafel? En zo zullen er nog vele zaken zijn die dan toch normaal genormaliseerd kunnen worden......
Door Jan met de Pet op
Er staat weer eens vreselijke flauwekul. Ze kunnen van alles vinden maar een normalisering of de uitwerking daarvan kan niet treden in de grondrechten en deze dus ook niet beperken. De grondrechten zijn verankerd in een hogere wetgeving. De volgens totale onwaarheid is dat de politiek niets te zeggen heeft in de medezeggenschap. Deze is geregeld in de WOR en de bestuurder die aan het overleg zit is de WOR bestuurder of te wel de gemeentesecretaris. Gezien dat de normalisering door de strot wordt gedrukt kun je natuurlijk de dualisering wel gedag zeggen, vooral daar waar een partij overmacht heeft in zowel raad als college. De vierde macht is nu effectief de nek omgedraaid.