of 63082 LinkedIn

Niemand wil burgemeester van Heerlen worden

Weliswaar was er een aantal ‘geschikt te achten’ kandidaten om burgemeester in Heerlen te worden, maar om een ‘goed gedragen keuze’ te kunnen maken bleek het aantal kandidaten te klein. De vacature wordt opnieuw opengesteld in januari 2020 en Emile Roemer mag nog even door als waarnemer. Dat maakte de provincie Limburg vandaag bekend. 'De nieuwe burgemeester moet iets onverschrokkens hebben.'

Weliswaar was er een aantal ‘geschikt te achten’ kandidaten voor de burgemeesterspost van Heerlen, maar om een ‘goed gedragen keuze’ te kunnen maken bleek het aantal kandidaten te klein. De vacature wordt opnieuw opengesteld in januari 2020 en Emile Roemer mag nog even door als waarnemer. Dat maakte de provincie Limburg vandaag bekend. 'De nieuwe burgemeester moet iets onverschrokkens hebben.'

Vacature opnieuw opengesteld
Commissaris van de Koning Theo Bovens heeft in goed overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Heerlen om deze reden besloten de minister van Binnenlandse Zaken te vragen om de vacature burgemeester van de gemeente Heerlen opnieuw open te stellen in de Staatscourant van 6 januari 2020. Voor deze datum is gekozen gelet op het groot aantal selectieprocedures dat nu in de provincie en de rest van het land loopt.

Roemer blijft voorlopig
De huidige sollicitanten naar het ambt van burgemeester van Heerlen zullen automatisch worden meegenomen bij de hernieuwde openstelling. Zij hoeven niet opnieuw te solliciteren en zullen hier nog over worden geïnformeerd. De verwachting is dat een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester nog voor het zomerreces van 2020 zijn werkzaamheden in Heerlen zal kunnen oppakken. Tot die tijd zal Emile Roemer het waarnemend burgemeesterschap voortzetten dat hij op 16 maart 2018 aanving. Hij was daarmee de eerste burgemeester met SP-signatuur.


Dreiging van lekken
Roemer verving burgemeester Ralf Krewinkel (PvdA) die destijds op ziekteverlof was. Tegen het eind van dat verlof lekte via de speakers van de raadszaal van zijn geboorteplaats Kerkrade uit dat hij (vergeefs) had gesolliciteerd op de burgemeesterspost aldaar. De dreiging van lekken kan wel eens meespelen in de terughoudendheid bij kandidaten om te solliciteren op de burgemeesterspost van Heerlen, denkt emeritus hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten. ‘Ik heb wel eens gehoord van een burgemeester dat hij niet meer zou solliciteren in Limburg, want dan was de kans groot dat het op straat zou komen te liggen en dat kon hij niet meer verkopen in zijn eigen gemeente. Dat is tricky.’

Profielschets 'gezwollen'
Overigens vindt Korsten het argument dat er nu zoveel andere selectieprocedures in Limburg lopen opvallend. ‘Dan heb je het over Gennep, Vaals, Brunssum en Beesel. Dat zijn kleinere gemeenten. Nu heb je Emile Roemer als waarnemer en dat is wel iemand met landelijk postuur die het tamelijk goed doet. Het is toch merkwaardig om mee te doen in Heerlen als je het in Beesel niet bent geworden.’ Korsten wijst op een aantal punten die kandidaten kunnen afschrikken. De profielschets noemt hij 'gezwollen'. Een bestaand netwerk in Den Haag én Brussel hebben er maar weinig. Dan valt driekwart al af. En als je je moet manifesteren op openbare orde en veiligheid, dan moet je al burgemeester geweest zijn. Verder zou je durf en visie moeten hebben, maar hebben veel burgemeesters dat? Verder kan de manier van vergaderen in de raad burgemeesters afschrikken, net als een dominante partij. De SP is groot in Heerlen, met Ron Meyer, maar zo dominant zijn die daar nu ook weer niet.’

Geen probleemgemeente
Misschien wil Roemer niet verhuizen of woont hij te ver weg, want waarom zou je hem anders niet benoemen? Maar het is volgens Korsten not done dat een waarnemer gaat solliciteren. ‘Die moet je vragen.’ Hij durft niet te zeggen of Roemer op de achtergrond nog een rol zou kunnen spelen. En dan speelt nog de charme van de gemeente mee en de issues die er spelen. ‘Heerlen heeft nou niet de natuurlijke charme van Lochem, maar is ook geen probleemgemeente. Er zijn wel vraagstukken, lettende op financiën en sociaal domein. En er is een regiodeal gesloten, maar daar is nu niet direct een hoera-gevoel over de samenwerking. Als je dan de publiciteit rond het Shared Service Center Zuid-Limburg erbij haalt, dan wordt dat samenwerken er niet gemakkelijker op en kun je twijfels hebben over het commitment dat er is. Het lopende onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar het elkaar toeschuiven van baantjes in Limburg kan ook het aantal kandidaten doen verminderen.’

Iets onverschrokkens
Mogelijk heeft de stukgelopen herindelingspoging tussen Heerlen, Landgraaf nog een rol gespeeld bij de overweging om al of niet te solliciteren, denkt Korsten. ‘Wellicht dat een enkele kandidaat gedacht heeft dat dit onderwerp weer terug zal keren. Wil je daarmee dan van doen hebben?’ Niettemin denkt Korsten dat het na de verlenging van de termijn moet kunnen lukken met voldoende kandidaten. ‘In Amsterdam lukte het ook nadat de termijn was verlengd en Heerlen heeft zeker in bijvoorbeeld Paul Depla al eens een goede burgemeester gehad. Het lijkt mooi om iemand als hem als referentiepunt te nemen.’ Verder heeft Roemer een ‘rustgevende wendbaarheid’ getoond, vindt Korsten. Hij sluit af dan ook af met deze aanbeveling: ‘De nieuwe burgemeester moet iets onverschrokkens hebben.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De eerste serie sollicitanten zal zich aardig afgeserveerd voelen en er natuurlijk de brui aangeven. Kennelijk is de beoogde kandidaat nog niet vrij gegeven?
Door Joeks en Jen op
Venlo heeft inderdaad al jaren een disfunctionele burgemeester inclusief ambtelijke top die hem beschermt - vooral m.b.t. integriteitskwesties. Er is niet voor niets oud-gedeputeerde TB binnengehaald, die tot nu toe echter ook niets heeft verbeterd maar op dezelfde voet is doorgegaan als toen hij in Venlo al wethouder was.

Met Bovens is vaker overleg geweest, al sinds de vorige gemeentesecretaris het veld heeft moeten ruimen. Integriteitskwesties die normaliter al tot aftreden zouden hebben geleid worden zoveel mogelijk genegeerd en vooruitgeschoven.

Bovens haalde ook de herbenoeming van Scholten naar voren, vóór de gemeenteraadsverkiezingen. De raad stemde unaniem in, althans, de fractievoorzitters in een achterkamertje, want er is hoofdelijk en zonder last helemaal niet door raadsleden over gestemd.
Door Stef op
Laten we maar 1 ding vaststellen: Gouverneur Bovens maakt er hoe langer hoe meer een potje van in Limburg. Brunssum, Gennep, Heerlen, Maastricht, Roermond, Venlo en dat zijn nog lang niet alle gemeenten in Limburg met disfunctionerende burgemeesters. Waarom zit die man nog op deze functie? Wegwezen, hoe eerder hoe beter!
Door Paul Walraven (Inwoner van Heerlen) op
Je kunt je in alle oprechtheid afvragen of de vertrouwenscommissie in Heerlen, samen met de heer Bovens, er goed aan gedaan heeft om de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Heerlen door te schuiven naar 6 januari 2020, nu er (maar) 7 kandidaten gesolliciteerd hebben. Menig bedrijf zou in z’n nopjes zijn bij dit aantal sollicitanten voor een vergelijkbare functie in het bedrijfsleven.

Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht, zegt het spreekwoord, kleine concrete resultaten zijn beter dan grootse plannen. Blijkbaar waren de 7 kandidaten niet echt geschikt, maar ze hoeven in elk geval niet meer opnieuw te solliciteren bij de volgende ronde, ze worden automatisch meegenomen in de nieuwe ronde.

6 januari 2020 is natuurlijk niet zomaar gekozen, want dan zijn zeker alle sollicitatieprocedures voor de nieuwe burgemeesters in Limburg afgerond.
Mogelijk is het dus ook nog wachten op de afgewezen kandidaten bij de andere sollicitatieprocedures voor nieuwe burgemeesters in Limburg. Je weet het niet, het blijft een zaak van De Vertrouwenscommissie.

En natuurlijk is ook voor 6 januari gekozen omdat op die dag Driekoningen gevierd wordt.
Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten, lees de gemeenteraad en de vertrouwenscommissie van Heerlen samen met de heer Bovens dus, die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden, de nieuwe burgemeester van Heerlen, gingen zoeken.

Hopelijk trekken de 7 kandidaten die Heerlen nu heeft zich niet terug en dat meen ik oprecht, zou me kunnen voorstellen dat je je als sollicitant bij deze procedure niet echt happy voelt.

Is deze situatie niet weer een argument voor de gekozen burgemeester (?), dan hebben de inwoners van Heerlen in elk geval nog enige invloed op de Heerlense politiek.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers