of 59250 LinkedIn

Nederlandse ambtenaar best kras

Een en ander blijkt uit de vandaag gepresenteerde Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) van de Bijzondere Leerstoelen van het CAOP. De bij Binnenlandse Zaken werkzame Herma Kuperus maakt in die publicatie een vergelijking van de Nederlandse rijksambtenaar met zijn collega’s in de Europese Unie.

Is de Nederlandse rijksambtenaar oud? Een kleine 12 procent is zestig jaar of ouder en 46 procent is vijftig+. Maar zoals met veel dingen, blijkt alles relatief.

Het aandeel vijftigplussers bij de centrale overheid ligt nog veel hoger in de noordelijke en westelijke lidstaten van de Europese Unie. In Spanje en Italië is hun aandeel meer dan 50 procent. Het aandeel ouderen blijkt ook hoog (tussen 40 en 50 procent) in Duitsland, Finland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Ierland en Litouwen. Afgezet tegen die landen, valt het Nederland nog wel mee. Wij zitten met onze 46 procent in de categorie Zweden, Denemarken en Oostenrijk en Nederland. De enige uitzondering is Estland, waar bij de overheid meer jongeren en minder vijftigplussers werken dan in het algemeen.

Topmanagers
Een en ander blijkt uit de vandaag gepresenteerde Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) van de Bijzondere Leerstoelen van het CAOP. De bij Binnenlandse Zaken werkzame Herma Kuperus maakt in die publicatie een vergelijking van de Nederlandse rijksambtenaar met zijn collega’s in de Europese Unie. Eind 2014 was de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse rijksambtenaar 47 jaar. Die gemiddelde leeftijd neemt de laatste jaren toe, doordat er minder jongeren bij het rijk werken en het aantal ouderen snel toeneemt. De ‘oudjes’ zijn vooral te vinden onder de categorie topmanagers: van de 564 is bijna 65 procent vijftig jaar of ouder.

Langer doorwerken
Hoewel de meeste ambtenaren door de hogere pensioenleeftijd langer moeten doorwerken, blijken slechts weinig managers bij het rijk aandacht te hebben voor hun duurzame inzetbaarheid. De meeste werkgevers in de overheidssectoren zetten vooral HR-beleid in dat is gericht op het ontzien van oudere werknemers, dat wil zeggen door de werkbelasting voor oudere werknemers te verlichten, door het aantal uren dat zij werken te verminderen en/of lichtere taken te geven. HR-maatregelen als het trainen en scholen van oudere werknemers of hen inzetten voor mentorfuncties, komen veel minder voor. Onderzoek laat echter zien dat de inzet van extra opleiding voor oudere werknemers juist als enige instrument motiverend werkt. Overheidswerkgevers lijken dus niet de juiste dingen te doen’, aldus de wetenschappers Tinka van Vuuren en Raymond Montizaan in STAD.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
De efficiency en de invloed van IT en internet hebben ook een grote invloed op de overheid. Over tien jaar kunnen overheden met veel minder, maar vooral met een ander soort personeel toe. Tegelijkertijd is het belangrijk dat kennis en praktijkervaring ervaring behouden en dynamisch blijven. Ik mag zelf gaan genieten van deeltijdpensioen in combinatie met een expert- en mentorfunctie. Heerlijk om daarnaast bezig te zijn studie en een eigen praktijk.
Door P.C.M. Travnicek (sr. beleidsmedewerker grondzaken) op
Wat apart dat sommigen pas vanaf hun 21e een pensioenpremie moesten afdragen. Zelf ben ik op mijn 17e begonnen en sindsdien draag ik een pensioenpremie af. Nu zou ik als zestiger nét 50 dienstjaren kunnen draaien; maar het zou beter zijn, wanneer jonge mensen kunnen instromen bij gemeenten doordat senioren tijdig met pensioen gaan en niet pas met 66-67 jaar; of op enig moment minder uren kunnen gaan werken. Met de introductie van een pensioen op 66-67 jarige leeftijd had er een serieus seniorenbeleid kunnen worden geïntroduceerd. Enkele gemeenten hebben hierin initiatieven getoond maar om nu te stellen dat ouderen d.m.v. HR beleid worden ontzien???

Door Marlieke (beleidsadviseur) op
@reiziger: dat vind ik een knappe rekensom! Mijn vader (nu 63) is op z'n 20ste begonnen met werken en ik met 22. Zoals het er nu naar uitziet, moet ik minimaal tot mijn 70ste werken. Dus volgens mij werken de jongeren van nu dus langer.
En al vind ik de mate van bijdrage aan de maatschappij een slecht argument voor wanneer je met pensioen mag, is het bovendien zo dat je tegenwoordig vanaf je 21e pensioenpremie betaalt. Voor de zestigers was dit pas vanaf hun 25e dus die hebben 'al die jaren' dat ze eerder zijn gaan werken, minder moeten afdragen.
Door Donner Party op
Vooral topmanagers werken door na hun 65, goed zeg..
Door A. Willemsen op
@Fred. Ik ben zelf zo'n jongere werknemer. Wat ik om mij heen zie bij oudere collega's dat de productiviteit terug loopt en de interesse om "bij te blijven" volledig verdwenen is. Ze hebben idd vaak veel ervaring, maar als je een jaar of 5 werkt is dat verschil niet zo groot meer is mijn ervaring. Er zijn uitzonderingen, maar grosso modo is het wel zo, vandaar mijn opmerkingen over leeftijd.
@reiziger, ik ben ook gewoon op mijn 21e begonnen en ik mag zoals het er nu naar uitzie 50 jaar werken. Wie van de oudere generatie haalt die 50 jaar?
Door Reiziger (Kritisch volger ) op
Weet je wat motiverend werkt eerder stoppen met werken al dat gezwets over we worden ouder en blijven krasser vandaar dat je velen net voor of na hun pensioen ziet uit klinken . velen zijn al jong begonnen met werken en dan is stoppen tussen de 60 en 63 een mooie leeftijd je hebt dan genoeg bij en afgedragen aan deze maatschappij . daarbij kunnen dan de jongeren het stokje overnemen en hun bijdrage leveren . Daarbij hebben zij niets te klagen want meeste beginnen pas als ze half of achter in de 20 zijn met werken vanwege oa de studies die zij gevolgd hebben dus een kleine tien jaar later als de meeste van ons zestigers. Ik zelf wordt 63 en wat scholen en trainen geen haar op mijn hoofd die hier aan denkt mijn doel zo snel mogelijk plaats maken voor een jongere
Door henk op
HR beleid en maatregelen? hmmmmmm Gebakken lucht.
Door Fred op
A. Willemsen, medelijden met de jongere werknemers??
Waarom steeds dat onderscheid tussen jong en oud? Iedereen moet langer werken "omdat we zo gezond zijn en ouder worden", dus waarom is die leeftijd zo interessant? Liever praten over de kennis en ervaring die nodig is voor de inhoud van het werk en hoe die op peil gehouden wordt..
Door A. Willemsen op
Dus de oudere werknemers worden ontzien, waardoor de jongere werknemers nog meer op hun bordje krijgen en dat terwijl de jongere werknemers relatief nog veel langer moeten werken voor hun pensioen dan hun oudere collega's die nu worden ontzien? Dat gaat wrijving geven