of 59130 LinkedIn

Minder banen bij provincies

De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is licht gedaald. De provincies hadden eind 2016 157 minder fte in dienst. Dat is een afname van 1,6 procent. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies.

De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is licht gedaald. De provincies hadden eind 2016 157 minder fte in dienst. Dat is een afname van 1,6 procent. De vergrijzing zet door.

Bij de provincie Noord-Holland daalde het personeelsbestand zowel absoluut als relatief gezien het hardst. Vergeleken met 2015 stonden er vorig jaar ruim honderd medewerkers minder op de loonlijst, een daling van 10 procent. Alleen de provincies Noord-Brabant en Groningen namen vorig jaar meer personeel aan. In totaal is de sector goed voor 9.442 arbeidsplaatsen.

 

Uitstroom

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies. In vergelijking met 2015 is de instroom bij provincies flink gedaald van gemiddeld 7,9 procent naar 4,7 procent. De uitstroom daalde licht van gemiddeld 7,1 naar 6,7 procent. De opbouw van de uitstroom is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2015. Het zijn opnieuw veel 55-plussers die uitstromen (50 procent) waarvan het zwaartepunt ligt in de groep 60+. Die uitstroom ten spijt, vergrijzen de provincies steeds meer. De gemiddelde leeftijd is in 2016 opnieuw gestegen. Eind 2016 lag het sectorgemiddelde op 49,4 jaar. In 2015 was de gemiddelde leeftijd 49,1 jaar. Het aandeel 60+ nam vorig jaar met 1,3 procent toe. Ook de leeftijdscategorie daaronder (55-59 jaar) nam in omvang toe. Het aandeel jongeren (25-34) daalde daarentegen juist met 0,2 procent.

 

Jonge instroom

Het aandeel jonge uitstroom (onder 35 jaar) steeg ten opzichte van 2015 licht van 15 naar 18 procent. De gemiddelde leeftijd van uitstromers ligt daarmee op 51 jaar, hetzelfde niveau als in 2015. De instroom kent volgens de inventarisatie wel de nodige veranderingen. Zo is het  aandeel jonge instromers tot 35 jaar flink gestegen ten opzichte van 2015: van 27 naar 51 procent. Het aandeel uitstromers van 55 jaar en ouder daalde juist van 23 naar 7 procent.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door m (u) op
Even opgezocht in concreto gaat het om 181 personen minder. Een optelling wat anders gedaan en wat meer inhuur. Het noemen van een percentage van 1.6 en deze kop is weer misleidend van BB.
Door Anneke op
Mee eens, @Jan Bosker! Waar zijn die cijfers op te vragen?
Door Jan Bosker (concerncontroller) op
Voor een goed beeld van de werkgelegenheid bij de provincie zou je ook moeten kijken naar de inhuur (payrolling en zzp-ers). Ook interessant om te weten is hoe de kosten (vast personeel + inhuur) zich ontwikkelen.