of 59345 LinkedIn

Minder ambtenaren door bezuinigingen

Er werken veel minder ambtenaren bij de gemeente dan voorheen. Afgelopen jaar was er 3,5 procent minder gemeentepersoneel dan het jaar daarvoor.

Er werken veel minder ambtenaren bij de gemeente dan voorheen. Afgelopen jaar was er 3,5 procent minder gemeentepersoneel dan het jaar daarvoor. In totaal werken er op dit moment zo’n 158 duizend ambtenaren bij een gemeente. Dat heeft het A en O-fonds onderzocht voor de jaarlijkse Personeelsmonitor. De daling van gemeenteambtenaren was procentueel het grootst (4,4 procent) voor gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners, op de G4 na. Tweederde van de gemeenten geeft aan dat de bezuinigingen de grootste oorzaak zijn voor de krimpende personeelsbezetting. 

Kentering
Overigens betekent die daling niet automatisch dat er ook verlies in werkgelegenheid is. Sommige gemeenten kregen bijvoorbeeld te maken met privatisering of verzelfstandiging. De daling in bezetting is niet nieuw. In 2009 werkten er nog ruim 179 duizend personen bij alle gemeenten in Nederland. In de periode 2009-2014 is de afname in totaal dus bijna 12 procent. Maar er lijkt een kentering op komst. Zo verwacht meer dan de helft (54 procent) van de gemeenten dat hun personeelsformatie hetzelfde blijft of zelfs weer uitbreidt. De vergrijzing in het ambtenarenapparaat werkt overigens niet mee want de gemiddelde leeftijd ligt inmiddels boven de 48 jaar. Als deze ontwikkeling zich doorzet, ziet de gemeentelijke bezetting binnen vijf jaar Abraham. Er werkten in 2014 meer medewerkers van 60 jaar of ouder bij de gemeente dan medewerkers onder de 35 jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Het is dat er nog niet voldoende alternatieven voor handen zijn anders was de uittocht vele malen groter. Vooral nu ambtenaren al zelf voor een pc dienen te zorgen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Inhuur van externe medewerkers voor langlopende projecten en continue werkzaamheden is inderdaad niet (altijd) wenselijk of verstandig. Vanwege de grotere risico's met een (te) grote personeelsomvang gaan echter, net als bij het bedrijfsleven, ook steeds meer Overheden over tot het creëren van een zgn. flexibele schil.
Normaliter zet je extern personeel in op kortlopende projecten en voor die flexibele schil. Het blijft echter voor het management noodzakelijk om alert te zijn op te hoge kosten van de inhuur en het daarin vinden van voldoende balans binnen de organisatie.
Door Willem Kroon (Medewerker VABO) op
Door minder ambtenaren is er veel meer inhuur nodig. Nu stuurt elke ambtenaar tig inhuur aan waarbij de kosten van inhuur overal de pan uit stijgt.
Dit geldt niet alleen voor gemeenten maar ook voor de Rijksoverheid.
Het is goed als ook dit in dit plaatje dit eens heel goed wordt onderzocht. Dan zal je zien dat de overheid niet goed bezig is en de politiek de verkeerde keuzes maakt.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Helemaal eens met Willem. Wat is overigens de stand van zaken bij de in het Regeerakkoord en diverse nota's aangekondigde hervorming en terugloop van personeel bij het Rijk? Het is voor burgers veel interessanter om eens wat over te horen over de (non)prestaties van Binnenlandse Zaken en/of dit Kabinet.
Door Johan (mee-lezer) op
Wim is duidelijk van het kaliber "wie een kuil graaft voor een ander........"
Door reiziger (ambtenaar) op
Verzin van alles maar een feit is gewoon dat de leeftijd hoog is veel half in de 50 en boven de 60 . De jongeren die je ziet lopen stage of inhuur. Zolang er geen goede regelingen komen voor 60+ blijven deze de rit uitzitten tot pensioen leeftijd er vinden geen verschuivingen plaats en komen ook geen plaatsen vrij voor jongeren om te beginnen een bestaan op te bouwen . Dit speelt niet alleen bij de gemeente maar ook in de private sector . Jongeren lopen in de ww en ouderen moeten al dan niet tegen hun zin blijven werken dankzij alle genomen maatregelen . Laat ouderen eerder afvloeien en jongeren instromen denk een win win situatie tav uitkeringen ,ziekteverzuim ,motivatie etc . En wat dhr Vreeswijk betreft er zijn tegenwoordig hele goede financiele reken programmas dat we het zelf kunnen berekenen dus we financieel adviseurs zoals hem kunnen missen daarbij krijg je dan echt een onafhankelijk advies en niet doorspekt met eigenbelang van de adviseur in kwestie
Door willem van der vaart op
@Wim Vreeswijk,
Net zoals we natuurlijk de meeste financiële adviezen met gemak kunnen laten verrichten door computers, natuurlijk. Beetje borrelpraat dit.
Door Bob (nvt) op
Vanwege opleiding en gevraagde ervaring zijn ambtenaren over het algemeen minimaal 27 jaar oud. Met een pensioenleeftijd van 67 is de mediaan (middelste waarde) 47. Als je dit nrormaal verdeeld (net zoveel links en rechts van deze waarde) is 47 ook de gemiddelde leeftijd. Dus hoezo vergrijzing van het ambtenarenapparaat!
Door Loe op
Hoe minder ambtenaren, hoe praktischerze gaan werken
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Rustig laten vergrijzen, met pensioen laten gaan en vervangen door computers want heel veel ambtelijk werk kan eenvoudig door computers gedaan worden. Zelfs vrijwel complete auto's worden geproduceerd door robots.