of 59854 LinkedIn

Miljoenenboete voor riante VUT-regeling provincie

Hoewel de VUT-regeling al jaren geleden is afgeschaft, dacht de provincie Zeeland met de oude regeling  van een groot aantal vijftigers af te kunnen komen. 160 provincieambtenaren van 57 jaar en ouder mochten met de VUT, Maar de fiscus kwam erachter en wil nu 16 miljoen strafheffing.

De VUT. Deze riante uittreedregeling is al sinds 2006 niet meer in zwang. Toch blies de provincie Zeeland de aloude Vervroegde Uittreding weer nieuw leven in. In 2012 werden daar namelijk alle 57-plussers met een enkeltje verlof gestuurd. Een dure exercitie, maar volgens het college zou het uiteindelijk miljoenen opleveren. Een fiscale strafboete van 16 miljoen zette echter een streep door de rekening. Zeeland ging in beroep, maar dat wees de rechter af. De provincie doet een laatste poging en gaat in cassatie. Als het bedrag uiteindelijk wel betaald moet worden dan is het, zelf becijferde, voordeel van de hele operatie nihil.

 

Veel vijftigers
Van alle overheidswerknemers in Nederland heeft 46 procent Abraham of Sarah al gezien. Alleen in Zeeland ligt het percentage vijftigplussers onder de 40 procent. Indrukwekkende cijfers, maar er is een simpele reden voor. Ontsla maar eens alle ambtenaren van 57 jaar en ouder, en de gemiddelde leeftijd vliegt naar beneden. Deze vutters ontvangen 70 procent van hun laatstverdiende loon, een luxe regeling die in deze sobere tijden ondenkbaar is. ‘Er wordt hier gewoon met geld gesmeten,’ zegt Leen Harpe statenlid van GroenLinks. ‘Er zou echt een extern onderzoek naar moeten komen.’

Extra goede regeling
Saillant detail is dat van de 160 provincieambtenaren er twee een afwijkende regeling genieten. Op het provinciehuis gaat het gerucht dat deze twee directeuren niet 70, maar 90 procent van hun laatstverdiende salaris ontvangen en mogelijk meer. De provinciewoordvoerder erkent dat er met hen andere afspraken zijn gemaakt. ‘Over of dat meer of minder is dan 70 procent kan ik geen uitspraak doen.’

'Uit de oude doos'
Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp uitte forse kritiek op de VUT-regeling. In de Zeeuwse krant PZC  liet hij weten dat het onder meer in strijd is met het streven van de overheid dat mensen langer doorwerken en er is sprake van leeftijdsdiscriminatie. ‘Personeelsbeleid uit de oude doos’, oordeelt Verhulp, die naast hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam ook Kroonlid is van de SER.


Niet eerlijk
Leen Harpe vindt dat GS niet eerlijk is geweest over de reden van de massale VUT-uitstroom. ‘Het college verklaarde voor de rechter dat ze geen keus had,’ zegt het statenlid. ‘Dat ze werden gekort door het rijk en daarom de oudere ambtenaren wel móesten laten gaan. Maar dat is het tegenovergestelde van wat er in hun eigen collegeprogramma staat. Namelijk dat de provincie door het afstoten van taken minder mensen nodig heeft maar dat die wel worden begeleid naar ander werk.’

Voldongen feit
Wat hij nog erger vindt, is het feit dat Gedeputeerde Staten het besluit heeft genomen zonder de Staten te informeren. ‘Het was een voldongen feit. De afspraken waren al gemaakt met de werknemers en de bonden. We konden er niets meer aan doen.’ Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht gaf hier destijds advies over aan Provinciale Staten en bevestigt dit. ‘Bij zo’n grote operatie waar zoveel geld mee gemoeid is hadden inderdaad de Staten geïnformeerd moeten worden.’

Kennis verloren 

Harpe vindt dat door het wegsturen van de 160 ambtenaren veel kennis verloren is gegaan. ‘Als ik voor mezelf spreek, weet ik niet meer bij wie ik met mijn vragen moet aankloppen op het provinciehuis. Persoonlijk vind ik het een chaos. Daarnaast is het natuurlijk heel slecht voor je imago als provincie, zoveel ambtenaren vroegtijdig met pensioen sturen.’ Maar volgens een provinciewoordvoerster valt die imagoschade wel mee. ‘Ik denk dat het juist een slecht beeld geeft als je teveel medewerkers hebt die te weinig werk te doen hebben.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rigo van Raai op
Zoals wel vaker laat Provinciale Staten zich vleugellam maken en voor een voldongen feit plaatsen? Of wist een meerderheid van de Staten er informeel wel degelijk van af? Wanneer GS iets dergelijks daadwerkelijk in stilte doet, is het raar dat geen enkele ambtenaar geen enkel Statenlid informeert.

De vraag is vooral of PS zich niet achter GS verschuilt en impliciet instemde. PS heeft tenslotte middelen genoeg om tijdig in te grijpen, desnoods door 1 of meer gedeputeerden naar huis te sturen.
Door Paul (gemeenteambtenaar) op
Deze 60-plus ambtenaar in een weinig riante loonschaal kan onmogelijk rondkomen met 70% van zijn laatstgenoten inkomen, met nog 2 studerende kinderen thuis. Dat "goudgerand" van die regeling is dus maar betrekkelijk en wellicht alleen van toepassing op die twee directeuren met 90% van hun directiesalaris. Laat mij dan maar doorwerken tot mijn huidige ABP-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden, dan ben ik als het zover is beter af, financieel gezien. Overigens heb ik er dan ruim 45 jaar werken op zitten.
Door Zeeuwse op
Toch bijzonder dat Groen Links zo loopt te roepen over deze regeling. Wie zat er ook alweer in het college van GS toen de regeling werd verzonnen en uitgevoerd, meneer Harpe??
Wat ik me wel afvraag: de bezuiniging wordt door de boete van de fiscus volledig teniet gedaan. Hoe gaat GS dit oplossen?
Door Ton (medewerker P&O) op
Het kan natuurlijk niet dat de provincie Zeeland ondanks de fiscale boete van 16 miljoen geen financieel nadeel ondervindt. Dit zou betekenen dat de loonsom van elke uittredende ambtenaar gemiddeld 100.000 euro bedraagt. Dat staat ongeveer gelijk aan schaal 14 of 15. Of de ambtenaren worden in Zeeland zeer goed betaald of het is een poging om de (financiële) ernst van de situatie te verbloemen.
Door Nick op
In 1975 vonden we het geweldig dat ouderen op de arbeidsmarkt plaats maakten voor jongeren en nu is het vloeken in de kerk. En dat terwijl er zo veel jongeren zonder baan zitten.
Welke lobby bepaalt wat wij moeten vinden en welke media papagaaien gewoon mee?
Door jan (zelfstandig) op
Eerst 57 jarige ambtenaren naar huis sturen, daarna een rechtzaak.
Waar zijn we in gods nam met bezig in NL.
Had de ambtenaren tot hun 70 jaar laten zitten werken is niet de goede benaming , Opstal kan dit ook ,dus de Zeeuwen kunnen dit zeker.
Laat dit groot in het nieuws komen,wat een discriminatie.
Door Joan (manager (ambtenaar)) op
Met dit enorm doordacht overheidsbeleid ben je afhankelijk geworden van de overheidsinstantie waar je werkt. De ene gemeente of provincie zorgt wel goed voor zowel de eigen oudere werknemers als voor instroom van jongeren. De andere gemeente of provincie doet niets. Ik vind het een vorm van discriminatie. Je hebt dus mazzel als je toevallig bij een instantie werkt die wel iets regelt. Je hebt dus pech als je bij de 'verkeerde' werkgever zit. Als je al werkt vanaf je 16e (ik ben nu 62) vind ik dat je al genoeg hebt bijgedragen.
Door gerritzen (FB) op
hokuspocus. Wat een mooie regeling? Buiten de rechtsgelijkheid en andere onhandigheden, wie betaald het verschil.
- Provincie klein positief resultaat ondanks boete
- provincie blij met lage leeftijd
- 57 + blij met regeling
- fiscus blij met 16 mlj.

Alleen maar voordelen??
Door Jantje op
Ik zou willen dat bij de gemeente waar ik werk het ook zou kunnen. Niet omdat ik graag wil stoppen met werken, ik zal heus mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen maar omdat dan jongeren de kans krijgen om ook aan het werk te komen. En om te zorgen dat de organisatie verjongt. Dat komt weer ten goede aan de mensen waar je het werk voor doet, de samenleving. En nee, het is geen goudomrande regeling, maar gewoon afgewogen voor- en nadelen. Als het kabinet niet zo boos was op deze regeling dat er een grote boete op gezet wordt, zou het fantstisch voorbeeld zijn voor andere organisaties en bedrijven.
Jammer dat er zo kortzichtig gereageerd wordt. Kijk eens verder dan het feit dat mensen eruit kunnen. Kijk naar het effect op de maatschappij. Zorg dat degenen die eruit gaan zich maatschappelijk actief inzetten en wees daar blij mee.
Door Bert Knoop (Ambtenaar) op
@Ruud Bos:
Kleine correctie: zelfs inclusief deze absurde boete is het (iets) goedkoper!