of 59130 LinkedIn

Miljarden aan 'rijper' arbeidspotentieel ongebruikt

De Nederlandse economie loopt miljarden mis door te weinig gebruik te maken van ouder arbeidspotentieel. Daar vallen de ambtenaren ook onder, die beroepsgroep is het oudst van alle bedrijfstakken.

De Nederlandse economie loopt 48 miljard euro mis doordat het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut. Nederland scoort 22e op het vlak van ouderenparticipatie onder de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Ambtenaren
Het relatief 'oude' Nederlandse ambtenarenapparaat is hier ook debet aan, vergrijzing heeft namelijk als effect dat er minder gebruik wordt gemaakt van de economische waarde van ouderen. De afgelopen jaren steeg de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren gestaag richting de 50. Maar voor het eerst sinds jaren is die leeftijd nu niet gestegen. De gemiddelde leeftijd is 48,3 jaar. Dit betekent overigens niet dat dat de samenstelling van het personeelsbestand gelijk is gebleven. Achter dit stabiele gemiddelde zit een toename van zowel het aantal medewerkers ouder dan 60 jaar als het aantal jonger dan 35 jaar. Het aandeel personen tussen de 35 en 60 jaar nam af.

Deeltijd
Als alle OESO-landen hun arbeidsparticipatie zouden opkrikken naar het niveau van het best presterende EU-land Zweden (75,5 procent), dan zou dat ruim 1700 miljard euro opleveren. IJsland, Nieuw-Zeeland en Israël hebben zelfs nog meer ouderen aan het werk dan Zweden. Nederlanders werken relatief veel in deeltijd en dat geldt ook voor ouderen.

Goed pensioen
Daarnaast speelt de welvaart een rol bij de lage ouderenparticipatie in Nederland. ,,Voor een deel is dit verklaarbaar door de uitstekende kwaliteit van ons pensioensysteem. We kunnen gewoon eerder stoppen met werken in Nederland", zegt hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC. Het probleem van de onderbenutte economische kracht van ouderen wordt door de vergrijzing alleen maar groter, voorspelt Velthuijsen, die pleit voor maatregelen. ,,De overheid, het bedrijfsleven en individu zijn daar samen verantwoordelijk voor."

Hardst krimpende overheid
Eerder werd uit hetzelfde rapport al duidelijk dat de Nederlandse overheid is als werkgever in 2015 het hardste gekrompen van alle OESO-landen. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Qua salaris  hebben Nederlandse ambtenaren het relatief goed ten opzichte van ambtenaren uit buurlanden. Uit de jaarlijkse groei van de overheidssector als werkgever blijkt dat het aantal banen bij de overheid in Nederland in 2015 met bijna 4 procent het sterkste gedaald is. Nederland behoort tot de minderheid van de landen waarbij het aantal overheidsbanen in 2015 kleiner is geworden. Letland volgt op korte afstand. Portugal, Groot-Brittannië en Finland kenden ook krimp, maar een stuk minder als Nederland.

(ANP/Redactie)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus (Ambtenaar) op
Heerlijk toch dat smijten met cijfertjes.
Stop toch eens met dit soort nuttige onderzoeken en kijk per individu wat men wil en wat (financieel) mogelijk is. Maar nee hoor liever praten en organiseren we alles in generalistisch gemiddelde algemeenheden en laat nou net niemand dat 'gemiddelde' zijn.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Vast weer de schuld van de vergrijzing.... toch?
Door H. Wiersma (gepens.) op
1. Slechts de 22ste plek op het gebied van ouderenparticipatie aan het arbeidsproces!
2. De daling van 4% van het aantal Overheidsbanen in Nederland is -ondanks de 3 D decentralisatie- voornamelijk geleverd door de Gemeenten.
Zie hier het resultaat van 4 jaar falend VVD/PvdA Kabinetsbeleid.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Door het stelselmatig de ouderen weigeren om weer aan het werk te kunnen, wordt een enorme blunder begaan. Goede vakkundige mensen worden aan de kant gezet en dat is een kapitaalvernietiging die zijn weerga niet kent. Wel eisen dat je tot aan je 67e jaar door gaat, maar doelbewust buiten het arbeidsproces te houden onder het mom dat ze te duur zijn en vaak ziek. Alle ooit gedane investeringen in kennis en vakbekwaamheid, wordt hiermee in een klap de nek omgedraaid. De jongere generatie moet het eerst nog leren en bewijzen.. Wordt het niet eens tijd dat het nieuwe Kabinet hier de hoogste prioriteit aan gaat geven. Ook de discussie over wat moet worden verstaan onder zwaar werk. Die discussie wordt gewoon gebruikt als instrument om de kwestie te traineren. Over de grens lijken ze er verstandiger mee om te gaan en mogen de werknemers na een arbeidsduur van 45 jaar met pensioen. Wanneer wordt men wakker!