of 59229 LinkedIn

Meer Wajongers aan het werk

Meer mensen met een uitkering voor jong-gehandicapten (Wajongers) en met een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV.

Meer mensen met een uitkering voor jong-gehandicapten (Wajongers) en met een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV. 

Regulier werk
Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat een baan heeft nam in 2016 toe met 1.400, tot 57.800. Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bedrijven had eind 2016 een of meerdere Wajongers in dienst. Tussen 2015 en 2017 heeft UWV Wajongers ingedeeld naar arbeidsvermogen. Voor het eerst is er daarom inzicht te geven in de arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen. Bijna de helft van hen is eind 2016 aan het werk, circa drie vijfde bij een reguliere werkgever en twee vijfde in of via de Sociale Werkvoorziening (SW). Het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt, stijgt. In 2016 was de stijging sterker dan in 2015. Bij de SW-bedrijven neemt hun aantal juist af als gevolg van de sluiting van de Sociale Werkvoorziening. 


Ondersteuning
Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel Wajongers dat werkt met loondispensatie (een aanvulling op het loon waardoor werkgevers minder hoeven te betalen) of ondersteuning van een jobcoach verder toeneemt. Volgens het UWV is er meer ondersteuning nodig om Wajongers aan het werk te houden. Het rapport laat ook zien dat Wajongers vaker hun werk behouden en vaker - na verlies van werk- opnieuw werk vinden. Toch vindt een aanzienlijk deel langdurig geen werk, nadat zij hun baan hebben verloren.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door WvD (Ja) op
Hoe verhoudt zich dat tot de totale beroepsbevolking in het licht van de Inclusieve Samenleving? Want van "Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bedrijven had eind 2016 een of meerdere Wajongers in dienst" wordt je niet vrolijk.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Redactie. Zie navolgende zin.
Meer mensen met een uitkering voor jong-gehandicapten (Wajongers) en met een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is gestegen.

Verkeerd knip- en plakwerk?

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!