of 59318 LinkedIn

Meer vertrouwen in ambtenaren

Het vertrouwen in ambtenaren is in 2017 toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS naar vertrouwen in de medemens en instituties. 45,5 procent van de respondenten zegt tamelijk of heel veel vertrouwen te hebben in ambtenaren.

Het vertrouwen in ambtenaren is in 2017 toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS naar vertrouwen in de medemens en instituties. 45,5 procent van de respondenten zegt tamelijk of heel veel vertrouwen te hebben in ambtenaren.

Plotselinge daling

Daarmee zet de gestage toename van het vertrouwen in ’s lands overheidsdienaren door en is het vertrouwensniveau voor het eerst hoger dan in 2012. Tussen 2012 en 2013 daalde het vertrouwen in ambtenaren plotseling van 44,3 naar 40,8 procent. Qua gemiddelde tussen 2012 en 2017 is het vertrouwen in ambtenaren het grootst in de regio’s Gooi- en Vechtstreek (52 procent) en het laagst in Zuidoost-Drenthe (34 procent). In de gemeenten Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners vertrouwen in ambtenaren. In de gemeenten Haarlemmermeer en Maastricht liggen die cijfers het laagst, net onder de 40 procent.

 

Graadmeter vertrouwen gemeenten en provincies

Volgens onderzoekster Tanja Traag zijn de statistieken over het vertrouwen in ambtenaren een aardige graadmeter voor het vertrouwen in gemeenten en provincies. Wat Nederlanders van gemeenteraden, colleges, gedeputeerde staten en provinciale staten vinden, is door het CBS niet uitgevraagd. Wat meningen over politieke en bestuurlijke lichamen betreft, zijn respondenten alleen specifiek bevraagd over de Tweede Kamer. ‘Het is natuurlijk interessant om ook te meten in hoeverre men wel of geen vertrouwen heeft in gemeenten en provincies, maar het zwaartepunt in deze studie is het zoeken naar regionale verschillen in vertrouwen in het algemeen’, aldus Traag.

 

Algemene toename

Uit de CBS-cijfers blijkt dat ambtenaren als institutie zich in de middenmoot bevinden. De politie en rechters kunnen rekenen op het vertrouwen van bijna driekwart van de bevolking. Ook in het leger heeft men blijkbaar relatief veel fiducie (64,8 procent). Kerken (31,2), de pers (31,9) en grote bedrijven (39,4) genieten aanzienlijk minder vertrouwen. In het algemeen is er sprake van een toename in vertrouwen in zowel de medemens als instituties. Volgens het CBS zijn jongeren en hoger opgeleiden geneigd tot meer vertrouwen dan ouderen en lager opgeleiden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Helaas zal de betrouwbaarheid van het CBS zelf daar niet in positieve zin aan hebben bijgedragen. Ze dansen daar namelijk teveel naar de pijpen van het Kabinet.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
De geloofwaardigheid van het CBS is zo gedaald, omdat er uitslagen worden gepubliceerd die gewoon niet kloppen. Bijv. Daling van de misdaad. De burger heeft de moed opgegeven om nog aangifte te doen. Dus de uitkomst is waardeloos. En zo zijn er nog wel enkele onderwerpen te noemen, waaruit het tegendeel blijkt.
Het is bekend, dat er wordt gemanipuleerd en het wordt allemaal maar geslikt.
Door Joep Scholtissen (medewerker Toezicht & Handhaving) op
Goed artikel maar wel jammer dat dit het 10 jaar geleden afgedankte kantoor van het CBS in Heerlen is!
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dag mag ook wel want volgens pagina 541 van de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Utrecht is de gemiddelde ambtelijke ambtelijke loonsom t.o.v. 2016 in 2017 met 11 euro toegenomen met 11 euro tot 72.745, terwijl dat in de G4 'slechts' 68.395 bedroeg in 2016